Over neuropsychologie

Vraag: Wat vinden de geascendeerde meesters van neuropsychologie, iets wat bijna alle terreinen van het leven doordringt? Is ABA-therapie (toegepaste gedragsanalyse) effectief?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar over de Goddelijke Moeder zijn

Mijn geliefden, als je mijn vorige dictaat leest, dan zul je zien dat wanneer de mensen naar de Harde Leerschool gaan, omdat ze zich afscheiden van de directe leiding van de geascendeerde meesters, ze alleen maar kunnen worden bevrijd van hun mentale kaders als die mentale kaders tot in het extreme worden doorgevoerd.

Je hebt neuropsychologie, neurofysiologie, dat is begonnen als en is voor de meeste beoefenaren nog steeds een materialistische poging. Zij willen menselijk gedrag verklaren met behulp van het fysiek functioneren van het brein. Met andere woorden, het is hun bedoeling om alle aspecten van menselijk gedrag uit te leggen als fysieke processen in het brein. Natuurlijk hebben die mensen zich afgesloten van de geascendeerde meesters die in een hoger rijk zijn en daarom kunnen wij niet als fysieke processen in het brein worden verklaard.

Wanneer wij een dictaat geven, kun je de fysieke processen in het brein van de boodschapper niet in kaart brengen en ieder woord verklaren dat uit zijn mond komt. Dat is niet mogelijk. Het zal nooit mogelijk zijn om dit te doen, hoever de wetenschap zich ook zal ontwikkelen. De enige kans die mensen hieruit zullen halen, is dat zij hun gang mogen gaan, zij mogen dit tot in het absurde doorvoeren, zodat het duidelijk wordt dat ze niet ieder aspect van menselijk gedrag kunnen verklaren door het fysieke brein te bekijken.

Nu wil dat niet zeggen dat er geen positieve aspecten aan de neurowetenschap zitten, omdat er natuurlijk bepaalde aspecten van menselijk gedrag zijn die kunnen worden beïnvloed door de fysieke processen in het brein en het is waardevol om die in kaart te brengen en te begrijpen. Maar wanneer je begrijpt hoe het brein gedrag of zelfs cognitie beïnvloedt, dan begin je ook te begrijpen dat bepaalde aspecten van gedrag en cognitie niet door het brein worden beïnvloed.

Nogmaals, dit kan tot diverse nuttige therapieën leiden. Toegepaste gedragsanalyse is een voorbeeld van iets dat onder bepaalde omstandigheden van nut kan zijn. Maar het is niet, zoals sommige mensen denken, de ultieme methode om alle mentale ziekten te genezen. Er bestaat geen ultieme methode, omdat de menselijke psyche heel complex is.