De minister-president van Nieuw-Zeeland

Vraag: Ik zou graag een vraag willen stellen over Nieuw-Zeeland en de situatie die zich nu ontvouwt vanwege het feit dat onze minister-president een vrouw is. Er is een groeiende beweging die zich is gaan realiseren dat onze MP mogelijk de meest destructieve leider is die wij ooit hebben gehad en ons duidelijk steeds meer in de macht brengt van duistere krachten. In het begin was dit een grote schrik voor mij en veel anderen, omdat sommigen altijd al wisten dat er een verborgen agenda was. Dit wordt steeds duidelijker en elke dag schrijnender, omdat nieuwe controlemaatregelen door beperkende wetgeving worden geïntroduceerd zoals beperking van beweging, hoe je met elkaar omgaat en de groeiende schuldenlast voor de mensen in Nieuw-Zeeland. Kunnen de meesters Nieuw-Zeeland meer inzicht geven in waarom dit onder een vrouw gebeurt, en wat onze lessen nu zijn, opdat wij effectiever en evenwichtiger de Christus in actie kunnen zijn?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Mijn geliefden, ik zal niet bespreken of de minister-president een gevallen wezen is of niet, omdat ik dat op dit moment niet constructief vind. Wat je moet begrijpen, is dat een vrouw ook kan worden beïnvloed door bepaalde aspecten van de gevallen denkwijze en op die manier kan worden gebruikt om steeds strenger controle uit te oefenen. Een vrouw zijn betekent niet beslist dat je niet door bepaalde krachten kunt worden gebruikt om macht te vergroten en vrijheid te beperken.

Je moet begrijpen dat Nieuw-Zeeland in een speciale situatie zit, omdat het een klein land is en heel geïsoleerd ligt. In alle naties die vrij geïsoleerd liggen en afgesneden zijn van de wereld, zie je dat dit zich heel gemakkelijk kan ontwikkelen tot een vaste manier van denken, een bepaald vaststaand beeld en houding ten aanzien van het leven. Er zijn veel voorbeelden van naties in de geschiedenis, zelfs de hele Sovjet-Unie die heel lang geïsoleerd was, zelfs China dat heel lang geïsoleerd was of zichzelf isoleerde, evenals Japan.

Veel van de naties die van de rest van de wereld geïsoleerd zijn, ontwikkelen een bepaalde vaste denkwijze en de mensen voelen zich daardoor heel erg op hun gemak. Wat kan hen eruit halen? Het kan heel goed zijn dat ze een leider nodig hebben die een bepaald aspect van die denkwijze zo extreem uitbeeldt dat het de mensen duidelijk wordt dat er veranderingen nodig zijn, dat het te ver is gekomen.

En wat je dan eigenlijk in elke natie moet doen, is naar die natie kijken. Bekijk de collectieve psyche, kijk naar de houding van de mensen ten aanzien van het leven. Wat nemen ze als vanzelfsprekend aan? Welke dingen willen ze niet veranderen, waar willen ze zelfs niet naar kijken of over praten? Welke dingen kunnen ze misschien niet inzien, omdat ze al heel lang denken dat dit de enige manier is om naar dingen te kijken.

Zoals in elk land is de leiding op elk moment een uitdrukkingsvorm van iets in het collectieve bewustzijn, het kan iets positiefs zijn, het kan iets zijn wat niet zo positief is, maar dat heeft men niet herkent en daarom wordt het niet aangepakt. Mijn advies voor de mensen in Nieuw-Zeeland en elk ander land is de leider alleen te beschouwen als het uitbeelden van het collectieve bewustzijn, richt je niet op de leider, stap niet in de valkuil door te denken dat alleen de leider zoiets doet en dat dit niet zou gebeuren als je een andere leider had. “Wij hebben geen verantwoordelijkheid, de leider doet iets fout.”

Wees bereid om te kijken naar: Wat in de collectieve psyche beeldt de leider uit of doet hij op een onevenwichtige of extreme manier? En wat kunnen wij doen om dit in de collectieve psyche te overwinnen? Als spirituele mensen kunnen jullie hier zelf naar kijken en zeggen: “Wat moet ik loslaten? Waar ben ik mee opgegroeid? En is het een deel van mijn Goddelijke plan om dit zelf ook te overwinnen?” En dat is waarschijnlijk de reden dat je op het spirituele pad bent. “Zou ik misschien een rol kunnen spelen bij het helpen van andere mensen of zelfs een natie om dit los te laten?”

Je kunt hier zeker oproepen voor doen, als je het herkent, je kunt de zelven in jezelf overwinnen, de oproepen ervoor doen, maar misschien kun je nog meer doen, erover spreken, erover schrijven en andere mensen er ook bewust van maken, of zelfs andere mensen vinden die zich hier ook van bewust zijn. Kijk in elke natie naar de leider, kijk wat voor soort bewustzijn de leider uitbeeldt, en realiseer je dan dat dit slechts een uitdrukkingsvorm kan zijn van iets in het collectieve bewustzijn waar naar gekeken moet worden. Je zou die leider misschien kunnen veranderen, maar je zult opnieuw een leider aantrekken die hetzelfde is of zelfs erger, extremer, onevenwichtiger. Pas als je het in het collectieve bewustzijn overwint, zul je een nieuw type leider kunnen aantrekken.