De dood van de tegenovergestelde polariteit van het gescheiden zelf

Vraag: Dit is een vraag over paren van geesten, wanneer wij een gescheiden zelf herkennen en hem laten sterven, kun je dan zonder meer aannemen dat het dualistische tegenovergestelde zelf ook sterft en er niet meer is, dat zowel de geest als zijn tweeling er niet meer is? Als wij ons eenmaal bewust worden van een specifiek gescheiden zelf, moeten we dan actief op zoek gaan naar het identificeren van de dualistische tweeling van die geest, zodat wij hem kunnen laten sterven? Als dat zo is, kun je ons dan wat tips geven over hoe we dit moeten aanpakken, een paar sleutels om naar te zoeken, omdat het lijkt alsof die gescheiden zelven subtiel zijn en moeilijk te herkennen, vooral als wij ons er al eonen lang mee identificeren.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Je kunt niet aannemen dat als er één zelf sterft, het dualistische paar of de polariteit ook zal sterven, want ook al heb je die twee zelven misschien wel tegelijkertijd geschapen, ze berusten niet op dezelfde illusie of dezelfde beslissing. Je moet een poging doen om de tegenovergestelde polariteit te identificeren, in sommige gevallen zal dit vrij gemakkelijk gaan, maar in andere gevallen moet je er meer voor doen en erop mediteren. Hoe kun je dat doen? Gebruik de hulpmiddelen die we jullie hebben gegeven om die zelven bloot te leggen en dan zul je geleidelijk aan het momentum opbouwen, dat intuïtieve momentum, dat je die zelven kunt zien, dat je de aanwijzingen van je IK BEN Aanwezigheid en van de geascendeerde meesters kunt ontvangen.