Het concept ‘spirituele gidsen’

Vraag: Kunnen spirituele gidsen uit de drie hogere rijken komen of alleen uit het geascendeerde rijk? En die drie hogere rijken zijn naar ik aanneem het emotionele, mentale en identiteitsrijk.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2020 – Webinar voor de Bevrijding van Vrouwen

Veel spirituele en new age mensen kennen dit concept ‘spirituele gidsen’. Maar zoals met veel dingen het geval is, hebben veel mensen in die spirituele en new age bewegingen of terrein geen onderscheidingsvermogen; daardoor kunnen ze zich identificeren met of contact maken met een wezen uit het emotionele rijk, het mentale rijk of het identiteitsrijk en omdat die rijken hoger liggen dan het fysieke, zouden ze die als een hogere bron kunnen beschouwen en hen herkennen als spirituele gids of zelfs engel. Veel van wat de mensen hebben ervaren of van hebben gedacht dat het engelen waren, waren eigenlijk wezens in het emotionele, mentale en identiteitsrijk.

Dat is dus afhankelijk van de terminologie die je gebruikt. Als geascendeerde meesters zouden we zeggen dat een spirituele gids een geascendeerde meester of je IK BEN Aanwezigheid zou moeten zijn, of je Christuszelf, maar niet iemand uit het emotionele rijk, het mentale rijk of het identiteitsrijk. Een aantal wezens uit die rijken heeft niet per se kwaad in de zin. Zij hebben goede bedoelingen en misschien kunnen ze studenten helpen die nog niet het bewustzijnsniveau hebben waarop ze contact kunnen maken met geascendeerde meesters of een lering van geascendeerde meesters vinden.

Sommige studenten hebben profijt gehad van zulke spirituele gidsen, maar het probleem is dat als je spirituele gids een wezen is in het mentale rijk, hij de student niet verder kan brengen dan zijn eigen bewustzijnsniveau. Het is niet een heel realistisch scenario. Daarom moet jij, als jij je bewust bent van geascendeerde meesters, geen hulpmiddelen of technieken gebruiken of zelfs je aandacht vestigen op spirituele gidsen in de drie lagere rijken.