Het Leven is een Web van onderlinge Verbondenheid op het Niveau van Bewustzijn

Geascendeerde Meester Shiva, 21 september, 2019 – Kiev, Oekraïne

IK BEN de geascendeerde meester Shiva en mijn eerste daad is tegen de vier hoeken van deze natie te zeggen: “Shiva, Shiva, Shiva, Shiva.” Alleen al het geluid Shiva ontketent het vuur dat ik ben en verteert wat niet met die vlam samengaat die IK BEN. Veel mensen in dit deel van de wereld zullen zich afvragen: Waarom een geascendeerde meester uit het oosten, over wie zij niets weten en niets mee te maken hebben? Maar dit is een illusie, ik ben geen geascendeerde meester uit het oosten. Ik ben een universeel wezen net zoals alle geascendeerde meesters en uit welke traditie wij ook voortkomen, of welke traditie ons vereert op aarde, we blijven universele wezens. Brahma, Vishnoe en Shiva zijn drie universele principes die je kunt toepassen op de hele schepping en is niet alleen beperkt tot het hindoeïsme of de nog oudere Vedische traditie. Wij zijn universele spirituele principes. Hoe kan er iets geschapen worden als er geen creatieve kracht is die dat activeert? Hoe kun je iets in stand houden als er geen kracht is om iets in stand te houden? En hoe kun je iets vernieuwen als er geen kracht is die het oude afbreekt?

Jullie hebben door deze conferentie bijeen te roepen de wens uitgesproken dat de natie Oekraïne van angst en verdeeldheid overgaat op eenzijn en vrijheid. Wat staat dat eenzijn nu dan in de weg? Is dat niet het oude dat uit angst en uit een gevoel van verdeeldheid voorkomt? Kan ik, Shiva, dan niet beter gezien worden als de grote vereniger die alles verteert wat de mensen verdeeld houdt in plaats van een vernietiger? Wat blijft de mensen verdeeld houden? Denk nog eens even aan de verhandeling van Portia en het heel eenvoudige concept dat je óf open óf dicht kunt zijn. Wat gebeurt er wanneer mensen zichzelf afsluiten? Hun aandacht richt zich alleen maar op zichzelf. Dit is bij lange na niet hetzelfde als wanneer jij als spiritueel persoon mediteert of iets overdenkt. Want als spiritueel persoon ga je naar binnen om contact te maken met je hogere wezen of de geascendeerde meesters, en daardoor maak je contact met iets wat buiten jouw dagelijkse zelf bestaat. Wanneer mensen zich afsluiten, zoals Portia heeft beschreven, dan raak jij op jezelf gericht, dan identificeer jij je met je uiterlijke zelf. En natuurlijk kan dit uiterlijke zelf zichzelf alleen maar gescheiden zien van de uiterlijke zelven van alle andere mensen. Hij kan alleen maar zien dat de uiterlijke zelven van andere mensen een bedreiging voor hem vormen.

Nu weet je wel dat er bij mensen die aan extreme situaties worden blootgesteld, als ze in een situatie van op leven en dood komen, en wanneer het hen duidelijk wordt dat niet iedereen het kan overleven, een zogenaamd overlevingsinstinct in werking treedt. En dan is het ieder voor zich. Iedereen zal proberen het te overleven, zelfs als dit betekent dat je het leven van anderen moet opofferen. Deze situatie werd ook door de Sovjet-Unie opgeroepen. De meeste mensen raakten heel erg op dat uiterlijke zelf geconcentreerd, wat dat ook voor ieder persoonlijk was. Alle normale zorg, zoals een gevoel van eenheid met ander mensen, loyaliteitsgevoelens, het gevoel van verbinding – in ieder geval met je familie – werd vervangen door die gerichtheid op het uiterlijke zelf. Er waren mensen die al hun normale menselijkheid, zouden we kunnen zeggen, de loyaliteit aan hun familie, het gevoel van mededogen voor het leed van anderen, hadden vervangen. Zij hadden dit vervangen door loyaliteit aan één ding: de staat, het apparaat, de ideologie, hoe ze die ook maar bezagen. En denk erom dat dit werd gedaan in een samenleving die beweerde dat zij het paradijs van de arbeiders was, waar solidariteit bestond, het gemeenschappelijke goed, een gemeenschappelijk doel, en iedereen was verenigd om dit doel, een socialistische samenleving, te bereiken. Maar dit was een farce, een grote leugen, omdat de mensen zich er alleen maar zorgen over maakten of ze het zouden overleven in een systeem waarin iedereen die verder durfde te gaan dan de norm die was gesteld, het gevaar liep om het niet te overleven.

Om de Oekraïne, Rusland en andere sovjetrepublieken en landen van het Warschaupact te bevrijden van hun verleden moet je begrijpen wat het verleden de individuele psyche, en de collectieve psyche van de natie, heeft aangedaan. Als je kijkt naar Oekraïne, dan zie je dat de mensen in Oekraïne, in ieder geval veel van hen, geneigd waren om zich op zichzelf te concentreren en heel ongevoelig te zijn voor het lijden van andere mensen. Dit zeg ik niet om je iets kwalijk te nemen, maar om eenvoudig een neiging vast te stellen die in de sovjettijd werd versterkt, maar die er zeker al langer was. De mensen zijn geneigd om ongevoelig te zijn voor het leven. De mensen die zijn opgegroeid in deze natie kunnen dit zien als je eerlijk naar de geschiedenis kijkt, want dan zie je dat diverse gebeurtenissen die ongevoeligheid demonstreren.

Het gaat erom dat je herkent dat dit komt omdat men zich heel erg op het uiterlijke zelf concentreert, dat zo ongeveer alles als een bedreiging ziet. Er is een heel sterk momentum, en er zijn enkele heel sterke demonen in het collectieve bewustzijn en jullie, als onze directe studenten, krijgen de kans om die te binden door oproepen te doen aan mij, Aartsengel Michaël en Astrea. En dan bewijs je de natie een enorme dienst want je helpt de mensen om zich te bevrijden van de aantrekkingskracht van het collectieve bewustzijn. Dit wil niet zeggen dat het jullie verantwoordelijkheid is om de hele natie te bevrijden en dit allemaal te verteren. Maar ik wijs jullie op een heel eenvoudig mechanisme.

Om Oekraïne vooruit te laten komen, om Oekraïne te bevrijden van haar verleden, moeten de creatieve mensen in Oekraïne die concentratie op zichzelf loslaten, zodat zij zich kunnen openstellen om zich verbonden te voelen met andere mensen. Hoe kun je één worden als de mensen zich niet één met elkaar voelen? Dat kan natuurlijk niet. Er moet dus iets veranderen. En hoe doe je dat, tenzij jullie die het kunnen weten, oproepen doen om deze momentums te verteren, de demonen te binden, de demonen te verteren, zodat de mensen zich zo vrij beginnen te voelen dat ze weer om zich heen gaan kijken en contact maken. Wat was de les en het voorbeeld dat Jezus gaf? Denk eens aan deze opmerking: “Wie zijn leven wil behouden, zal het verliezen, maar wie zijn leven wil verliezen voor mij, zal het eeuwige leven vinden.” Degene die het leven van het uiterlijke zelf wil behouden, zal het spirituele leven verliezen, want je raakt gefocust op het uiterlijke zelf, je verliest je verbinding met jouw eigen IK BEN Aanwezigheid en hogere zelf, je verliest je verbinding met andere mensen, je verliest je verbinding met het spirituele rijk en de geascendeerde meesters, je verliest de verbinding.

Maar wat is het leven? Wat is het leven? Hoeveelheid mensen hebben zichzelf die vraag durven stellen? Wat is het leven? Het leven is verbinding. De gevallen wezens hebben eonen lang, voordat zij zelfs naar deze sfeer vielen, de droom gehad om de volledige automaat, de volmaakte robot, te scheppen die doet wat van hem bevraagd wordt. Dit kan nooit volledig bereikt worden, omdat alle mensen een sprankje leven in zich hebben. Je kunt geen machine maken en er leven in blazen. Er zijn wetenschappers die geloven dat zij een computer kunnen maken die op een dag dezelfde intelligentie zal hebben, of zelfs hetzelfde bewustzijn, als een mens. Er worden miljarden dollars aan uitgegeven, talloze uren en onnoemelijk veel aandacht besteed aan dit kunstmatige leven, die de wetenschappers wel beter hadden kunnen besteden. Je zult nooit een mechanisme apparaat kunnen maken dat tot leven komt. Ondanks alle sprookjes van Pinokkio die je in je jeugd hebt gehoord. Dat zal nooit gebeuren. Iets wat mechanisch is gemaakt, kan niet verbonden worden met het levensweb. Het leven is een web, een onderlinge verbondenheid op bewustzijnsniveau. Er is maar één geest, de geest van de Schepper.

En jij hebt alleen maar zelfbewustzijn omdat een deel van die geest, een verlengstuk van die geest in jou zit. Maar eigenlijk niet een verlengstuk in die zin dat je van de geest gescheiden bent. Hoe kun je angst en verdeeldheid loslaten als jij daar niet opnieuw contact mee maakt, als niet iedereen afzonderlijk contact maakt met iets wat hij in zich heeft? Dat leven, dat contact, dat web, dat alle van zichzelf bewuste wezens met elkaar verbindt.

Hoe kan Oekraïne, of welke natie ook, verder één worden, tenzij in ieder geval de top tien procent van de creatieve mensen zich daarmee in verbinding stelt en zichzelf daardoor openstelt en om zich heen kijkt en in de ogen van iemand anders kijkt en dan ziet dat die persoon zich ook heeft verbonden aan het levensweb in zichzelf. En wanneer je die verbinding bij elkaar ziet, dan kunnen jullie bij elkaar komen en een ware eenheid vormen. Niet de valse eenheid die het marxisme of je sovjetpropaganda heeft uitgeroepen, maar de ware eenheid die Christus bij zijn discipelen probeerde te bewerkstelligen of in zijn discipelen op te roepen.

Wanneer je bereid bent om het leven van dit kleine zelfje te verliezen om je te verbinden met dat grotere leven, het levensweb, ontvang je het eeuwige leven. Want jij beseft dat jij niet een apart wezen bent. Jij bent een eeuwig, tijdloos, spiritueel wezen. In het oosten is een gezegde: “Mensen komen en mensen gaan, maar ik ga eeuwig verder”; dit heeft Atma Brahma en de Ene Geest gezegd. Maar jullie kunnen zeggen: “Lichamen komen en lichamen gaan, maar ik ga eeuwig verder.” Jij bent een tijdloos wezen, omdat jij verbonden bent met het levensweb, dat geen tijd kent, dat geen ruimte kent, dat buiten het continuüm van tijd en ruimte valt of hoe je de materiële wereld ook maar wilt noemen, het materiële frequentiespectrum, dat ook niet van die ene geest gescheiden is. Het bestaat omdat de ene geest er energie aan geeft door het principe Brahmaan, en Brahma. En dit samen met Vishnoe in stand houdt door de tijd heen, zelfs in elke onvolmaakte toestand die er is gecreëerd.

Als die twee principes de enige waren, dan kon de onvolmaakte toestand tot in het oneindige blijven bestaan, niet eeuwig, maar wel heel erg lang gemeten naar de levensduur van een menselijk wezen. Als alleen Brahma en Vishnoe er waren geweest dan zou de Sovjet-Unie nog bestaan. Waardoor werd de Sovjet-Unie afgebroken? Door het vuur van Shiva. Er hebben veel andere dingen aan bijgedragen, zoals we jullie hebben onderwezen, niet alleen op deze conferentie, maar ook op andere manieren. Maar alles wat is afgebroken, is gedaan door het vuur van Shiva. En hoe wordt dat vuur geactiveerd? Wanneer mensen op het punt komen, zoals Jezus heeft gezegd: “Wie zijn leven wil verliezen omwille van mij, zal het eeuwige leven vinden.” Wanneer jij bereid bent om het identiteitsgevoel op te geven dat jij als gescheiden wezen hebt, dan verbind jij je met het levensweb. En wanneer je bereid bent om dat gescheiden zelf te verliezen, alleen al omdat je daartoe bereid bent, alleen al omdat je dat beslist, dat jij bereid bent om iets te verliezen wat minder is en iets te krijgen wat meer is, dan activeer je het vuur van Shiva.

Hoe kon de Sovjet-Unie instorten? Welnu, omdat er steeds meer mensen in zowel Rusland als daarbuiten, die onder Russische invloed stonden, op het punt kwamen dat ze van binnen voelden: Er moet meer zin dan dit, er moet meer zijn dan dit sovjetutopia dat in een sovjetnachtmerrie is veranderd – iets wat tussen haakjes gebeurt bij elk Utopia als dat berust op een idee van de gevallen wezens. Er kwam een cruciaal aantal mensen dat het oude zelf wilden loslaten, de ‘homo Sovieticus’, die nooit enig initiatief nam, die nooit bezwaar maakte, die nooit eens zei dat het genoeg was, die nooit zei dat hij iets niet wilde doen, waardoor het vuur van Shiva werd geactiveerd en het kwam zover dat de Sovjet-Unie niet meer in stand kon worden gehouden. Maar wat brengt zoiets tot stand bij de mensen? Dat is die beslissing, de beslissing dat je een beter leven wilt. Zelfs de beslissing op zich heeft veel effect; laten we eens één ogenblik volledig negeren wat er werd gedaan of wat er in de buitenwereld gedaan kon worden. Laten we ons gewoon eens voorstellen dat er een sovjetrepubliek is waarin de mensen zo de grond in geboord zijn dat zij zich alleen nog maar concentreren op overleving en hun dagelijkse leven – zij durven niet verder te denken over het functioneren van de staat. Wat is de bedoeling, de werkelijke bedoeling van zo’n systeem? Te voorkomen dat de mensen beslissen dat zij meer willen, dat ze zich er wel in willen schikken, zelfs zonder dat zij het systeem onderzoeken. Nu hebben noch Lenin noch Stalin noch een van de andere leiders dit bewust begrepen, maar de gevallen wezens die achter hen zaten en aan de touwtjes trokken van hun marionetten, begrepen dit heel erg goed. Zij begrijpen de Wet van Vrije Wil. Zij ontkennen dat hij bestaat en zij proberen de mensen zover te krijgen dat zij hem ontkennen. Maar zij begrijpen wat de Wet van Vrije Wil inhoudt. Als een cruciaal aantal mensen in een bepaalde groep, of dit nu een natie is of een andere groep, beslist dat zij niet meer de status-quo accepteren en meer willen, dan zal de status-quo hen die ruimte moeten geven, maar juist door het feit dat mensen die beslissing nemen, ontketenen zij, stellen zij zich open voor, het vuur van Shiva. Maar wat is er voor nodig om die beslissing te nemen? Je moet het oude loslaten. Je moet bereid zijn om dat oude zelf los te laten, zonder altijd precies te weten wat er daarna komt. Je moet zover komen dat je zegt: “Het is niet de moeite waard om deze oude identiteit nog te behouden. Dit oude leven wat men leven noemt, is niet de moeite waard om geleefd te worden. In plaats van me fanatiek aan het oude vast te klampen, ben ik bereid om dit bekrompen uiterlijke zelf los te laten om er iets beters voor terug te krijgen.” Dat is de beslissing waar het om gaat.

Een cruciaal aantal mensen in Oekraïne heeft natuurlijk die beslissing genomen en daardoor konden zij zich van de Sovjet-Unie bevrijden. Maar zij waren niet erg duidelijk over waarvan zij precies bevrijd wilden worden en wat zij in plaats daarvan wilden. En daarom zie je dat een paar andere landen die tot het Warschaupact behoorden of die deel uitmaakten van de Sovjet-Unie, meer vooruitgegaan zijn dan Oekraïne, of Wit-Rusland, of Rusland. Omdat het volk duidelijker wist wat ze wilde – in wat voor land ze wilde leven, wat voor leven men persoonlijk voor zichzelf wilde, en wat voor land men nodig had om een goed persoonlijk leven te leiden. Zoals ik zei, heb je een natie nodig waar vrede heerst, waar wetten zijn die voortdurend worden gehandhaafd en waar het niet zo is dat er mensen zijn die meer privileges krijgen dan de gewone bevolking. Die basale dingen zijn noodzakelijk. In Oekraïne wordt men zich hier steeds meer van bewust. Dit zag je aan de verkiezing van de nieuwe president en het nieuwe parlement. Je zag dat die wens tot uiting kwam. Maar een cruciaal aantal mensen is nog niet op het punt dat zij bewust hebben besloten om dat oude zelf, het zelf dat bang is, dat ongevoelig is voor anderen, voor het lijden van andere mensen, los te laten. Maar men is er dicht bij. En door jullie oproepen kan dit wel gebeuren. En dan kun je zien dat er niet alleen die uiterlijke bereidheid moet zijn om een nieuw soort president te kiezen, maar ook het besef dat zij een ander soort mensen moeten worden als ze echt een ander land willen worden. Zij moeten de oude identiteit van Oekraïne ontstijgen en een nieuwe soort Oekraïne worden. Eén die niet bang is, één die zich niet gescheiden voelt, één die niet ongevoelig is voor anderen, maar een nieuw soort mens dat zich verbonden voelt, dat ziet dat hij een verbinding heeft met anderen, omdat hij zich verbonden voelt met iets in zichzelf.

De mensen weten misschien niet wat de IK BEN Aanwezigheid is of de leringen die jullie wel hebben, maar zij moeten zich verbinden met iets in zichzelf dat hen vertelt: “Dit kan ik niet. Dit doe ik niet, Ik wil de rechten van anderen niet schenden. Ik wil niet andere mensen laten lijden. Ik wil me niet laten omkopen, ik wil anderen niet omkopen.” Want je weet gewoon dat jij niet meer zo bent; het is niet een kwestie van een morele maatstaf die de gevallen wezens aan je opdringen. Je zag het in de katholieke kerk, je ziet het nog steeds bij katholieken die maatstaven hebben over hoe zij zich op de wereld moeten gedragen. Je zag het in de Sovjet-Unie, waar de mensen maatstaven kregen opgelegd van de staat over hoe zij zich moesten gedragen. En er zijn mensen die hebben geprobeerd om zich ook zo te gedragen en andere mensen gingen daarin mee. Maar Jezus kwam de mensen tonen dat jij, wanneer je verbinding maakt met iets in jou, contact maakt met het levensweb, en dat jij dan bepaalde dingen niet meer doet. Je dwingt jezelf daar niet toe. Je hebt niet eens een reden of een redelijke verklaring waarom je iets niet doet. Je weet alleen: “Ik doe dit niet meer, want zo ben ik niet meer, ik ben niet meer iemand die zo handelt.” Je hoeft er niet mee te worstelen, je hoeft geen discipline te hebben. Heel veel spirituele mensen zijn trots op hun zelfdiscipline, omdat ze in staat zijn om een bepaalde wens te onderdrukken. Welnu, ik zeg: Herken dit zelf, waar komt die wens vandaan en laat dat zelf sterven, zodat je niets hoeft te onderdrukken. Een waar spiritueel persoon of iemand die een hoger spiritueel niveau heeft, heeft geen zelfdiscipline nodig, er is geen zelf dat je moet disciplineren. En er is ook geen zelf dat een ander zelf wil disciplineren.

Genoeg les gegeven, genoeg gezegd in deze verhandeling. Ik heb nog één geschenk voor jullie, niet alleen voor de Oekraïense natie, maar alle naties, die door de Sovjet-Unie zijn beïnvloed. En dit is simpelweg het vuur van Shiva, ik veranker het vuur van Shiva in een hogere mate dan vroeger in alle naties die voorheen deel uitmaakten van de Sovjet-Unie of erdoor werden beïnvloed, waardoor het voor de mensen gemakkelijker wordt om de beslissing te nemen om het oude los te laten en zich van dat oude zelf te bevrijden, dit oude identiteitsgevoel, zodat jullie je ervan bewust kunnen worden, je realiseren, wie jij eigenlijk bent. Jij bent meer dan dit oude zelf. En daarom kun jij meer in jouw persoonlijke leven voor elkaar krijgen en meer in jouw natie voor elkaar krijgen. Omdat jij het recht heb om meer van het leven te verwachten en te accepteren dat het leven jou dat wil geven, wanneer je besluit wat jij uit het leven wilt halen, omdat het universum een kosmische spiegel is. Die zal en moet en kan naar jou reflecteren wat jij uitzendt.

Bedenk eens wat de mensen naar de universele spiegel hebben gezonden in de tijd van de Sovjet-Unie. Is het niet duidelijk dat jullie, als jullie zelven in jullie bewustzijn hebben die steeds dezelfde boodschap projecteren, namelijk dat jullie beperkt zijn en het niet waard zijn om dit of dat te hebben, het universum dan alleen maar naar jullie kan reflecteren wat je zegt dat je wilt. Dus mijn vuur zal de mensen helpen beseffen dat zij meer willen. En dan besluiten dat zij het wel waard zijn, dat zij iets kunnen krijgen en dat het leven hen dit zal geven wanneer ze niet meer onderling verdeeld zijn, omdat zij dat oude identiteitsgevoel laten sterven en herboren zijn met een nieuw zelfgevoel. Het hoeft niet een hoger spiritueel zelfgevoel te zijn. Ik zeg niet dat alle mensen bewust het spirituele pad moeten gaan bewandelen. Zij hoeven alleen maar een hoger zelfgevoel te krijgen dat meer verbonden is dan dat oude afgesloten zelf dat zij daarvoor hadden.

Dit is de vlam die ik veranker. Dit is de kans die ik jullie geef. Jullie, die ons persoonlijk kennen, kunnen die vlam oproepen door je slechts een paar seconden op mijn wezen, mijn aanwezigheid, mijn vuur, te concentreren en dan eenvoudig de mantra ‘Shiva’ te zeggen zo vaak je daar tijd voor hebt. Je kunt dit meerdere malen per dag doen. Maak er geen uitgebreid ritueel van. Maak er een gewoonte van om je een paar keer per dag op Shiva te concentreren, wees bereid om naar jezelf te kijken. Is er een ander zelf dat eraan toe is om vandaag te sterven? Zeg dan een paar Shiva’s en laat dat zelf los. Je zou er een gewoonte van kunnen maken. Er is een oud gezegde van de Indianen: “Het is een mooie dag om te sterven.” Dit is iets wat ze zeiden voor ze de strijd aangingen en hoopten dat ze eervol zouden sterven. Maar jullie kunnen die oorlogsmentaliteit loslaten en toch zeggen: “Het is een mooie dag om weer een zelf te laten sterven.” En dan kun je doen wat Paulus bij de discipelen van Jezus aanmoedigde toen hij zei: “Ik sterf dagelijks.” Iedere dag sterft er weer een zelf en wordt door het vuur van Shiva verteerd, wanneer je beslist dat jij meer bent dan dat zelf. En door je bewustzijn te verhogen, trek je het collectieve bewustzijn mee omhoog en je zult er versteld over staan hoe weinig mensen het collectieve bewustzijn van een hele natie kunnen optrekken. Er zijn genoeg studenten van geascendeerde meesters in Oekraïne om van doorslaggevende invloed te zijn. Er zijn genoeg studenten in Rusland die van doorslaggevende invloed kunnen zijn. Er zijn zelfs genoeg mensen in Wit-Rusland die van doorslaggevende invloed kunnen zijn, hoewel ik weet dat jullie het gevoel hebben dat dit er maar heel weinig zijn. Maar jullie hebben wel invloed op jullie natie. Mijn geliefden, wanneer ik zeg dat er genoeg studenten van geascendeerde meesters in Rusland zijn, dan bedoel ik dat er genoeg mensen zijn die weten dat er leringen van de geascendeerde meesters zijn. Natuurlijk zijn die studenten hier nog verdeeld over, en we zouden kunnen zeggen dat de Russen geneigd zijn om zich op te splitsen in groeperingen die elkaars tegenstander zijn. Wat voor zin heeft het dat er spirituele mensen zijn die het bestaan van geascendeerde meesters erkennen, als ze hun aandacht besteden aan het strijden tegen andere studenten over wie de enige ware boodschapper is? Wat voor onzin is dat? Wees bereid om die verdeeldheid los te laten en te beseffen dat die verdeeldheid alleen maar bestaat in het fysieke octaaf, of in de drie hogere octaven, want in het spirituele octaaf bestaat geen verdeeldheid. Denk je nu echt dat er verdeeldheid heerst onder de geascendeerde meesters net zoals bij jullie? Wat voor waarde heeft het om te zeggen dat er geascendeerde meesters zijn? Dat je zover moet komen en bereid moet worden om te erkennen dat wij boven de aarde staan – boven alles in het menselijke bewustzijn – wij staan erboven. Wat voor waarde heeft het voor jou om te erkennen dat wij het vermogen en de bereidheid hebben om boven alle menselijke verdeeldheid te staan en jou te helpen om dat ook te doen? Wat voor waarde heeft het om geascendeerde meesters te erkennen als je niet bereid bent om boven menselijke verdeeldheid te gaan staat, maar de leringen van de geascendeerde meesters gebruikt om die verdeeldheid te versterken? Wat is de waarde daarvan, vraag ik gewoon. Ik zeg niet dat je dit of dat moet doen. Ik zeg niet dat iemand deze boodschapper moet accepteren, maar ik zeg wel wat de waarde ervan is als je geen geascendeerde meesters erkent, als je niet bereid bent om menselijke verdeeldheid te ontstijgen. En wanneer je een poging hebt gedaan om menselijke verdeeldheid te ontstijgen, dan krijg je misschien een ander perspectief dan je tegenwoordig hebt. Maar als je dat standpunt liever wilt behouden, dan is dat je goed recht vanwege de vrije wil. Maar kun je dan niet begrijpen dat je niet kunt beweren dat je in contact staat met de geascendeerde meesters en je tegelijkertijd vasthoudt aan menselijke verdeeldheid? Dat klopt niet. Het is een illusie om te denken dat je in contact staat met de geascendeerde meesters terwijl je de leringen gebruikt om de verdeeldheid in stand te houden, zelfs de verdeeldheid tegen andere mensen die de geascendeerde meesters erkennen. Wat voor onzin is dat? Totale onzin. Gebruik elke lering die je wilt om gebruik te maken van onze poging om jullie te helpen om menselijke verdeeldheid te ontstijgen. En wanneer je een oprechte poging hebt gedaan en dat zelf dat verdeeldheid zaait, ontkoppelt, of die verdeelde ontkoppelde zelven laat sterven, kijk dan eens om je heen en kijk in de ogen van andere studenten van geascendeerde meesters ondanks hun achtergrond, en begrijp dat je een verbinding met hen hebt – een rechtstreekse verbinding die al die uiterlijke verdeeldheid transcendeert. En kunnen we dan geen manier vinden om samen verder te gaan? Ben je bereid om bij Shiva aan te kloppen die door alle dispensaties en leringen van geascendeerde meesters wordt erkend? Ben je bereid om mijn vuur op te roepen om de verdeeldheid in jullie te laten verteren? Ben je bereid om die zelven te laten sterven? Die gescheiden zelven? Ben je daartoe bereid?

En hiermee wil ik, als universeel wezen, laten weten dat ik geen menselijke blijdschap voel maar spirituele blijdschap dat ik bij jullie kan zijn en op het fysieke vlak tegen jullie kan spreken en me daardoor met jullie wezen te verbinden en mijn vuur door jullie wezen heen te laten stromen naar het collectieve bewustzijn. En daarom wil ik mijn dankbaarheid betuigen voor jullie bereidheid om bij elkaar te komen. Want jullie hebben in die paar dagen een hogere mate van eenheid bereikt dan voordat jullie hiernaar toe kwamen. En ik bevestig nu dat jullie vooruit zijn gegaan.