De betrokkenheid van jonge mensen bij het probleem van klimaatveranderingen

Vraag: Veel mensen, en vooral jonge mensen, zijn gepassioneerd betrokken bij, zelf fanatiek tegen op, fossiele brandstoffen en activiteiten die CO2 uitstoten. Ze zeggen dan dat zij strijden tegen de opwarming van de aarde om de aarde te kunnen behouden. Er is een theorie dat mensen een herinnering in hun ziel hebben dat mensen rampen op wereldniveau kunnen veroorzaken. De gevallen wezens spelen dan vaak op deze herinnering in en geven de verkeerde reden op dat de ramp wordt veroorzaakt door vervuiling en niet het gevallen bewustzijn en karma omdat het licht verkeerd is gebruikt. Ben je het eens met deze inschatting? Zou je ook kunnen bespreken of de theorie over de opwarming van de aarde die door mensen is gemaakt, klopt? Als dit een leugen is, wat zit er dan achter? En waarom? En tot slot, waarom trappen dan heel veel mensen, vooral jonge mensen, in die leugen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Washington D.C. (VS):

We hebben opwarming van de aarde al besproken en gezegd dat het een theorie is van de gevallen wezens om de mensen vooral te manipuleren. Het heeft echter wel een bepaald effect, namelijk dat de planeet warmer wordt, maar dat komt omdat het collectieve bewustzijn achterblijft bij waar het zou moeten zijn en dit zorgt voor bepaalde frictie waardoor de planeet opwarmt. Maar dit wordt niet veroorzaakt door fossiele brandstoffen. Het is een probleem dat door mensen is gemaakt. Het kan echter alleen maar worden verholpen door het verhogen van het bewustzijn, niet door het verminderen van de fossiele brandstoffen. Zelfs als je morgen fossiele brandstoffen of de CO2-uitstoot vermindert, dan blijft de planeet opwarmen, niet heel veel, maar ze zou wel verder gaan met opwarmen.

Je theorie dat de gevallen wezens veel van die ideeën in het leven hebben geroepen, klopt dus wel omdat zij dit koppelen aan het feit dat er mensen zijn die weten dat menselijke wezens catastrofes kunnen veroorzaken op aarde en weerpatronen kunnen verstoren en aardbevingen kunnen veroorzaken enzovoort, zoals ik al in vorige leringen heb gezegd in deze dispensatie en ook in vorige dispensaties. Waarom trappen zoveel mensen daar in? Zoals we al vaker hebben gezegd, is het ware probleem dat een groeiend aantal mensen toe is aan wat Abraham Maslov de behoefte aan zelfactualisatie noemt, omdat je begint jezelf te actualiseren, maar omdat je opgroeit in een anti-spirituele samenleving waar noch het christendom noch het materialisme je enige begeleiding geeft bij wat het inhoudt om jezelf te actualiseren en hoe je dat moet aanpakken, zijn ze ontevreden, zijn ze ontevreden over het leven, hebben ze het gevoel dat er iets mist en dat er iets verkeerd gaat.

Zij hebben ook het gevoel dat ze hier zijn om een positieve invloed uit te oefenen. Zij zijn dus op zoek naar een soort doel en daarom worden er zoveel mensen om de tuin geleid, niet alleen wat betreft het klimaatvraagstuk, maar ook veel andere dingen waar zij met goede bedoelingen en hun jeugdig enthousiasme in stappen, omdat zij denken dat dit iets doet voor de planeet, en daarvoor zijn ze immers hier. Maar ze zijn hier in werkelijkheid om hun bewustzijn te verhogen. En dat is hen nu net niet geleerd tijdens hun opvoeding. Maar zij kunnen voelen dat zij iets doen als ze een van die doelen nastreven en veel van hen hebben zich natuurlijk ook nog niet losgemaakt van het zwart-witdenken, hoewel ze toe zijn aan zelfactualisatie. Ze denken dus dat er een eenvoudige manier moet zijn om te bepalen wat er mis is met de planeet, omdat zij het gevoel hebben dat er iets mis is en daar moet een eenvoudige oplossing voor zijn.