Persoonlijke veiligheid

Vraag: Is het mogelijk om persoonlijk veilig te zijn en zekerheid te hebben zonder je daarvoor fysiek in te moeten spannen, terwijl de mensen om ons heen op de wereld veel moeten lijden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2017 – Novosibirsk, Rusland:

Mijn geliefde, je moet begrijpen dat wanneer jij in het fysieke octaaf bent, wanneer je geïncarneerd bent, onderworpen wordt aan de Wet van Vrije Wil en daarom heb je geen garanties. Op het moment dat je beslist om te incarneren, ben je niet meer in staat om absolute veiligheid te creëren. Nu kun je daar veel aan doen op de korte termijn. Je kunt spirituele bescherming oproepen van Aartsengel Michaël en andere meesters en dit kan je enige bescherming opleveren.

Je kunt natuurlijk ook je bewustzijn zo verhogen dat je niet gevangenzit in de dualistische manier van denken waar een grotere kans op geweld bestaat. Je moet er echter over nadenken wat de reden is dat je aangetrokken werd tot een bepaalde omgeving waarin er meer risico bestaat om die dingen tegen te komen. Maar naarmate je verder op het pad komt, kun je die reden hebben getranscendeerd, of het nu karma was dat je in evenwicht hebt gebracht of dat je een bepaald bewustzijn hebt getranscendeerd. Dan kan het zijn dat je op het punt komt waarop je bewust de keus moet maken: “Is dit de omgeving waarin ik wil leven of moet ik naar een andere plaats verhuizen waar de risico’s kleiner zijn?”

Je bent natuurlijk op planeet aarde, en dit is een moeilijke planeet. Je kunt jezelf niet helemaal beschermen tegen gewelddadige, agressieve acties van alle mensen, maar er zijn zeker plekken op aarde waar je veiliger bent dan op andere en er kan een moment komen dat je bij jezelf nagaat of je in die omgeving moet blijven door je af te stemmen op je IK BEN Aanwezigheid en Goddelijke plan. Natuurlijk kun je daar een spirituele missie hebben, je moet misschien daar iets doen, je moet daar misschien het spirituele evenwicht bewaren en in dat geval moet je leren leven met die situatie, oproepen doen voor bescherming, proberen gevaarlijke situaties uit de weg te gaan, maar accepteren dat er altijd een bepaald risico is als je geïncarneerd bent. Je kunt dat nooit helemaal ontstijgen en dan moet er een moment komen waarop je moet leren om niet op dergelijke gebeurtenissen te reageren en proberen om die niet jouw vooruitgang of je werk te laten vernietigen, maar altijd gewoon door te gaan.

Dit is natuurlijk heel moeilijk door die gewelddadige gebeurtenissen. Ik wil het in geen geval minder maken dan het is of iets is wat je heel gemakkelijk kunt negeren, maar je weet dat er heel veel spirituele mensen zijn die zich uit de omgeving waarin ze geboren zijn, zijn vertrokken en dat kwam in veel gevallen omdat de omgeving te gevaarlijk was of het collectieve bewustzijn te laag. En misschien moet je dit evalueren om te begrijpen wat jij moet doen en wat de volgende stap is voor jou op je persoonlijke pad. Wij kunnen niet een algemene aanbeveling doen over iets als dit, omdat het heel erg persoonlijk is voor iedereen, het is dus een beslissing die jij moet nemen.

Vaak is het geen kwestie van een aanwijzing opvolgen die je zegt wat je moet doen. Veel van jullie zijn als een magneet aangetrokken tot een bepaalde situatie en jullie hebben eraan gewerkt, jullie hebben vooruitgang op het pad geboekt, maar jullie waren tot nu toe niet bereid om de beslissing te nemen dat je niet in deze omgeving wilt wonen. Dit kan voor sommigen van jullie nog steeds een factor zijn, omdat je eenvoudig een stap harder moet doen en bereid zijn om die beslissing te nemen.