Hoe je op een gezonde manier grenzen stelt

Vraag: Wat is de oorzaak en oplossing van een verstrikkingstrauma dat ontstaat wanneer iemand wordt opgevoed in een omgeving waarin gebrek aan emotionele grenzen is tussen de familieleden.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Washington D.C. (VS):

De oorzaak is natuurlijk dat je in vorige levens trauma’s hebt opgelopen die de grenzen tussen jou, jouw energieveld, jouw eigen vier lagere lichamen en die van andere mensen hebben doorbroken. De gevallen wezens willen jouw energie stelen, zij willen de energie van mensen stelen en daarom stellen zij mensen aan dergelijke trauma’s bloot. En zij voegen ook bepaalde overtuigingen toe, zodat zij het gevoel hebben dat zij gevoelig moeten zijn voor ander mensen, dat je alle andere mensen moet helpen, dat jij hen jouw energie moet geven, dat zij jouw energie mogen stelen. En dat doen ze door het natuurlijke gevoel over wie jij bent te doorbreken: het gevoel dat jij een individueel wezen bent, dat jij persoonlijk vier lagere lichamen hebt. Zij gaan zo over je grenzen heen dat die grenzen vervagen en je niet meer een duidelijk onderscheid kunt maken wanneer het gepast is om andere mensen jouw energie te geven en wanneer niet.

De oplossing is vanzelfsprekend dat je de hulpmiddelen en de leringen gebruikt om de zelven te herkennen en de overtuigingen erachter die je laten denken dat je jouw energie aan andere mensen moet geven of dat je het recht hebt om te weigeren en nee te zeggen. Je moet onze leringen dus gebruiken en inzien dat je het recht hebt om een individu te zijn en als individu te groeien zonder dat je teruggetrokken wordt door andere mensen, omdat die jouw energie stelen. En je moet op het punt komen dat je die beslissing bewust neemt. En dit gebeurt niet automatisch als je een bepaald zelf opruimt, maar misschien moet je wel eerst een bepaald zelf opruimen om die beslissing te kunnen nemen. Je moet de beslissing nemen: “Ik sta niet toe dat andere mensen mijn energie stelen. Ik geef mijn energie niet aan andere mensen om mijn eigen spirituele vooruitgang te benadelen.”