Het jezelf kwalijk nemen dat je niet perfect bent

Vraag: Ik heb jaar na jaar meegedaan aan de rituelen van het pad naar zelfmeesterschap en het boek ‘Mijn Levens met’ en ‘Healing Your Spiritual Traumas’ gelezen. Nadat ik dat gedaan had, voelde ik dat ik wilde werken aan mijn geboortetrauma en heb een tijdje geleden de visualisatie van Moeder Maria gedaan. Sindsdien word ik achtervolgd door de herinnering aan oude fouten die ik twintig jaar geleden heb gemaakt. Is het roeren in de onderbewuste pot een natuurlijke fase om je te bevrijden van het geboortetrauma, of ben ik nog niet klaar voor dit proces?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Washington D.C. (VS):

Als je herinneringen hebt aan fouten in dit leven, dan heeft dat natuurlijk niet te maken met je geboortetrauma, maar wat er wel mee te maken heeft, is dat je bij het geboortetrauma ook jezelf de schuld hebt gegeven, en het gevoel hebt gehad dat je perfect had moeten zijn. Je had die fouten nooit mogen maken. Veel van ons, de spirituele mensen die zijn geïncarneerd op een planeet als de aarde, hebben het gevoel dat wij beter hadden moeten weten, dat wij hadden kunnen voorkomen dat wij bepaalde fouten maakten, dat we hadden moeten voorkomen dat wij door de gevallen wezens werden bedrogen en dergelijke. Je moet begrijpen dat wij hebben gezegd dat je om op aarde te kunnen incarneren, moet afdalen naar het achtenveertigste bewustzijnsniveau. En om op dat niveau te komen moet je alle illusies van het honderdvierenveertigste niveau tot het achtenveertigste in je opnemen. Dan begrijp je niet meer wat je wel kon begrijpen voordat je incarneerde, hetzij als avatar of als iemand anders. Je hebt maar een beperkt zicht, omdat je door de sluier van al die illusies heen kijkt, van het achtenveertigste tot het honderdvierenveertigste niveau. En daarom kun je ook dezelfde fouten maken als iedereen op deze planeet.

Wij hebben allemaal die fouten gemaakt. Deze boodschapper heeft een proces doorgewerkt omdat hij een tijdlang het gevoel heeft gehad dat hij als boodschapper, als spirituele leraar, boven bepaalde fouten of bepaalde gevoelens of bepaalde patronen moest staan. Maar hij moest tot de erkenning komen dat hij een mens was net als alle anderen. Hij hoefde geen hogere maatstaf van perfectie van zichzelf te eisen dan hij van andere mensen eiste. Hetzelfde geldt voor ieder van jullie. Je moet begrijpen dat wij allemaal fouten hebben gemaakt toen wij op deze planeet waren geïncarneerd. Het is een heel dichte planeet. Heel vaak kunnen we dit oerzelf creëren of in ieder geval een van de zelven die na het oerzelf komen waardoor wij onszelf de schuld geven en het gevoel hebben dat wij dit nooit hadden moeten doen. Hier moet je naar kijken, de oefening opnieuw doen, erover nadenken waarom je zo bezorgd bent over de fouten die je hebt gemaakt: Welk zelf neemt jou dat kwalijk, welk zelf projecteert dat jij perfect had moeten zijn? En begrijp dan dat dit je helpt om iets op te lossen en vandaar verder te gaan. Je kunt de visualisatie meerdere malen doen. Je kunt mij rechtstreeks om hulp vragen om je te helpen zien wat je moet zien.