Hoe je ophoudt te reageren met je gescheiden zelf

Vraag: Wanneer ik emotioneel reageer met een gescheiden zelf en er een opening voor een collectieve geest is en de energie intens is en overweldigend, met angst, boosheid en paniek, wat is dan de beste manier om op zo’n moment te handelen? En van welk bewustzijnsniveau komt die reactie? Kan dit een hoger niveau zijn dan de reacties van een gescheiden zelf en de collectieve geest die de reactie versterkt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

Je kunt de leringen die wij hebben gegeven over de gescheiden zelven gebruiken om bewust de houding aan te nemen dat je bereid bent om jouw gescheiden zelven te zien en je ervan af te scheiden. En als je die houding in het algemeen aanneemt, dan kun je ook tot de conclusie komen dat elke keer dat jij reageert op een manier die je van je rust berooft, dit een reactie is die van een gescheiden zelf komt die jou van je vrede berooft, die jouw rust verstoort. Afhankelijk van de intensiteit van de gevoelens die naar boven komen, kun je reageren op een paar manieren die ik zal voorstellen.

Als de gevoelens heel erg intens zijn, kun je beslissen: “Ik sta niet toe dat deze gevoelens blijven; ik sta niet toe dat deze gevoelens een neerwaartse spiraal vormen. Dus ik ga stoppen met wat ik doe, ik stop met deze reactie op deze situatie. Ik loop ervan weg. En ik ga naar mijn eigen kamer en doe een paar oproepen aan de geascendeerde meesters: aan Shiva, aan Astrea, om mij te helpen om me los te maken van die energie.” Je weet dat je verbonden bent met een collectieve geest als de energie heel intens is. Je kunt dus oproepen doen om hiervan losgesneden te worden, zodat je die spiraal kunt stoppen. Bij eerste hulp is het in principe zo dat je eerst het ongeluk stopt, om te voorkomen dat het zich nog verder ontpopt en er steeds meer mensen bij betrekt om het niet erger te laten worden.

Als de energie zo intens wordt, kun je geleidelijk aan zoveel momentum opbouwen dat jij je realiseert dat je reageert vanuit een toestand waarin je niet rustig bent en dan stop jij jezelf mentaal en stap je mentaal uit dat zelf (In gedachten stap je er uit). Je beseft dat dit een gescheiden zelf is en als je dit blijft doen, wanneer je hierin een bepaald momentum opbouwt, dan kun je in deze situatie zijn zonder dat je ervan weg hoeft te lopen – je kunt jezelf ervan tegenhouden om te reageren met dat gescheiden zelf. Dit hoeft niet te betekenen dat je het ogenblikkelijk oplost, maar je kunt je er voldoende van afscheiden of even pauze nemen en proberen om er vanuit een neutraal standpunt op te antwoorden. Op langere termijn wil je natuurlijk zeggen: Wat was dit gescheiden zelf dat mij zo liet reageren in die situatie? En wanneer je de tijd hebt om hierover na te denken, dan gebruik je jouw intuïtie, bestudeer een bepaald boek of dictaat dat het hierover heeft. Je kunt een invocatie opzeggen, zodat je helderheid krijgt over dat zelf, welke overtuiging erachter zit tot je hem kunt loslaten, laten sterven.