Hoe je het concept ‘mandala’ moet zien

Vraag: Wat is de bedoeling van onze mandala en wat zijn de eigenschappen? Hoe zijn we allemaal met elkaar verbonden, hoe worden we met elkaar verbonden? Zijn we eerst als groep geïncarneerd? Zijn we eerder als groep geïncarneerd? (We spreken over ons, degenen die deel uitmaken van de leringen die de meesters geven.)

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 Estland:

Natuurlijk zijn veel van jullie eerder samen geïncarneerd. Maar wanneer wij de term ‘mandala’ gebruiken, doen we dat in bredere zin. Wij gebruiken die in bredere zin dan in vorige dispensaties, maar eigenlijk ook niet. We gebruiken hem op dezelfde manier, maar wij willen dat jullie in deze dispensatie een breder beeld krijgen dan in eerdere dispensaties waarin men dacht dat er een specifieke hechte groep was die deel uitmaakte van een bepaalde mandala en dat zij om die reden de leer van de geascendeerde meesters hebben gevonden en dat zij allemaal vroeger ook geïncarneerd waren en allemaal een heel belangrijke missie hadden.

Wij willen dat jullie begrijpen dat niet alleen de mensen die de leringen volgen, deel uitmaken van die mandala – de mandala is veel groter. En dit betekent niet dat de mensen die deel uitmaken van deze mandala, de leringen van de geascendeerde meesters beslist moeten accepteren. Wij hebben het al vaker gezegd: Wij willen niet dat jullie je isoleren van de andere mensen in de samenleving. En daarom willen we niet dat jullie je alleen maar druk maken over de andere mensen die deel uitmaken van de mandala en dat de mensen die deel uitmaken van de mandala, mensen zijn die deze specifieke leer accepteren. Wij willen dat jullie dat op een bredere manier bekijken, omdat je beseft dat een bepaalde innerlijke ring van mensen binnen de mandala zich bewust is van de leringen van de geascendeerde meesters, maar er zijn ook andere ringen. En jullie rol als degenen die zich bewust zijn van de leringen is dat jullie de mensen hulp verlenen, de mensen helpen die in de buitenste ring zitten, zodat jullie hen kunnen geven wat zij nodig hebben om hogerop te komen. Zoals wij al vaker hebben gezegd, betekent dit niet dat jij, als je andere mensen probeert te helpen, hen dan in de eerste plaats lid moet maken van deze organisatie. Wij hebben eigenlijk niet eens een organisatie waar je lid van kunt worden, dat was in vorige organisaties en veel mensen begonnen zich zoveel zorgen te maken over de organisatie, over het uitbreiden van de organisatie, meer leden aan te trekken en mensen zo ver te krijgen dat ze lid werden van de organisatie en te doen wat dat ook maar van hen vroeg. Dit zeggen we niet, omdat deze manier van denken niet past in het Aquariustijdperk. Dit hoorde in het Vissentijdperk thuis. Wij zeggen dus dat jullie jezelf moeten zien als deel van een grotere groep mensen. Dit betekent niet dat je in staat moet zijn om iedereen te helpen, omdat veel mensen de rest van hun leven niet reageren op deze leringen, of de ideeën en de leringen. Je moet je druk maken over de mensen die je wel kunt helpen, degenen die ervoor openstaan. Zoals ik zei, betekent het niet dat zij openstaan voor de leringen van de geascendeerde meesters, maar misschien wel voor een aantal ideeën die wij opperen.

Wij willen graag dat jij inziet dat jij je in een binnenring van een cirkel bevindt die niet gesloten is maar die zich uitstrekt tot veel mensen en er dan over nadenkt hoe je die mensen kunt helpen. Wij hebben in de dictaten die we dit jaar hebben gegeven, erover gesproken dat er zich een bepaalde spanning aan het opbouwen is in het collectieve bewustzijn en dat betekent dat veel mensen die deel uitmaken van de buitenringen van jouw mandala, eraan toe zijn om een stapje harder te lopen en bepaalde ideeën te erkennen, bewust te erkennen. Wij willen graag dat jullie jezelf als voorlopers beschouwen, die deze mensen kunnen helpen om die verandering door te voeren, zelfs als ze jou niet erkennen, of ontmoeten, of erkennen dat er geascendeerde meesters zijn. Zij zijn nog steeds bezig met een verandering in hun bewustzijn. En wij willen graag dat dit jullie belangrijkste doel wordt: Het bewustzijn veranderen, niet het aantal leden van een bepaalde organisatie uitbreiden.