Vraag over misofonie

Vraag: Misofonie is een neurologische aandoening waardoor het brein bepaalde soorten geluid verkeerd verwerkt. Dit zorgt voor een fight-or-flight respons bij degene die hieraan lijdt en hij wordt woedend door het geluid of de geluiden in kwestie. Waar wordt dit door veroorzaakt, en wat kun je doen om hiervan te genezen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Washington D.C. (VS):

De onderliggende oorzaak is dat je een diep trauma in vorige levens hebt opgelopen door diverse dingen. Bijvoorbeeld in een oorlog zijn waarin je op een heel brute en pijnlijke manier bent gedood, kan een trauma oprakelen dat met geluid te maken heeft. Het geluid van artillerievuur kan bij veel mensen een heel heftige fight-or-flight respons opwekken. Dit is slechts één voorbeeld, maar er kunnen ook andere trauma’s zijn die te maken hebben met een bepaald geluid.

Trauma’s kunnen verband houden met alle vijf zintuigen, bepaalde dingen die je ziet, kunnen een fight-or-flight respons opwekken; bepaalde geuren, bepaalde aanrakingen, enzovoort. Dit is iets persoonlijks in de traumatische situatie waar iemand zich het meest op heeft geconcentreerd. Er zijn bijvoorbeeld mensen die op een slagveld liggen, die dood bloeden, en het laatste waar zij zich op concentreerden was een bloem die op het veld groeide. Het lichaam stierf, de persoon ging verder, maar droeg dit trauma bij zich en het kan weer tot leven worden gewekt bij het zien van die bloem. Het kan eigenlijk van alles zijn, omdat tijdens dat intense trauma, je aandacht op het moment dat je sterft, getrokken wordt naar een specifiek ding in het fysieke octaaf dat in het komende leven kan worden geassocieerd met het trauma en een soort fight-or-flight respons kan opwekken.