De gouden ratio

Vraag: Waar staat de gouden ratio voor?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Estland:

Het staat voor een bepaalde geometrische ratio die je op veel plaatsen in de natuur kunt zien, omdat het door de Elohim en de elementalen is gebruikt om bijna alles te construeren wat je in de natuur ziet. Daarom zou je kunnen zeggen dat het een bepaalde formule vertegenwoordigt die je kunt gebruiken om iets te scheppen dat in bepaalde harmonie is, een bepaalde schoonheid heeft. Het kan bijvoorbeeld gebruikt worden voor gebouwen om gebouwen te maken die harmonieuzer zijn dan anders.