Het placebo-effect

Vraag: Kunnen de geascendeerde meesters iets meer vertellen over het placebo-effect en hoe dat door de vier lagere lichamen heen filtert.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Washington D.C. (VS):

Het hele concept van het placebo-effect is eigenlijk een heel onfortuinlijk concept. De gevallen wezens hebben dat in het leven geroepen. Het wordt afgeschilderd als een bijwerking, iets wat eigenlijk een anomalie, een onregelmatigheid, is die geen invloed uitoefent of geen invloed zou moeten hebben op het medische terrein, maar de waarheid is dat het placebo-effect in feite het belangrijkste genezingseffect is van het menselijke systeem, de vier lagere lichamen, om te genezen.

Je kunt dat heel eenvoudig zien aan het feit dat veel dokters en medische experts erkennen dat de meeste ziekten psychosomatisch zijn of een psychologische component hebben en je moet je dan realiseren dat het eenvoudig cognitieve dissonantie is als de medische beroepsgroep zich zo richt op de materiële manieren om een psychosomatische ziekte te genezen. Hoe kun je aan de ene kant erkennen dat dat de meeste ziekten psychosomatisch zijn en denken dat er dan alleen maar een materiële manier is om een psychosomatische ziekte te genezen; kun je dit dan doen zonder de psyche erbij te betrekken? Het is cognitieve dissonantie en dit zal de komende decennia worden beschouwd als een van de grote omwegen van de mensheid, vooral wat genezing betreft. Het placebo-effect, zoals zij het noemen, moet bestudeerd worden en men moet toegeven dat de geest, de lagere lichamen, de vaardigheid hebben om zichzelf te helen.

Wanneer mensen een pil nemen die een fysiek effect heeft, gaat het eigenlijk precies andersom. De fysieke genezingsmethode is de placebo, omdat die de geest aanzet om te denken dat je geneest omdat je die pil hebt ingenomen. Het is dus eigenlijk andersom. Wat je geneest, is de overtuiging dat je wordt genezen. Er zijn uitzonderingen op: wanneer je je botten breekt, moeten ze gezet worden, in ieder geval op het huidige bewustzijnsniveau van het collectieve bewustzijn.

Er zullen in de Gouden Eeuw momenten komen waarop een ziekte op andere manieren kan worden genezen, hetzij op een psychische manier, of door vibraties. Maar het feit is dat alles om vrije wil draait. En de vraag is dus: Wat houdt de geest voor de gek om te denken dat hij kan worden genezen en dat dit gebeurt door een bepaalde procedure te ondergaan? Als je het placebo-effect dus definieert als een manier om je geest voor de gek te houden en te accepteer dat hij genezen is, dan moeten allopathische medicijnen ook een placebo zijn. Dit laat je geest alleen maar denken en accepteren dat hij kan genezen. En dit beïnvloedt het fysieke lichaam omdat het fysieke lichaam een projectie is van wat er in de drie hogere lichamen gebeurt.