Het kwaad werd niet geschapen als een noodzakelijke polariteit van het goede

Vraag: Ik was blij om te horen dat onze planeet een van de weinige onnatuurlijke planeten is en dat de overweldigende meerderheid uit natuurlijke planeten bestaat. Ik ben blij dat ik kan verwachten dat alle duisternis zal worden weggevaagd. Ik vraag me echter af wat andere universums zullen doen, als zij in essentie hetzelfde zijn gemaakt als dat van ons? Is er dan niet een beetje duisternis nodig? Als dat het geval is, is duisternis dan niet iets onschuldigs, iets onsterfelijks als je nieuwe universums maakt?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus, 2019 – Washington D.C. (VS):

In de eerste plaats zou ik willen zeggen dat jij je niet al te veel zorgen moet maken over andere universums, concentreer je op die ene waarin jij je bevindt. Laat we één universum per keer nemen. De vraag berust op een onvolledig beeld op vrije wil. Het kwaad kan nooit iets onsterfelijks worden. Het kwaad werd niet geschapen als onderdeel van dit universum. Het kwaad is niet door God geschapen of de geascendeerde meesters als de noodzakelijke polariteit voor het goede. Het kwaad is uitsluitend het resultaat van vrije wil. Zoals we hebben verteld, is er in de eerste drie sferen geen enkel wezen gevallen. Het is niet onvermijdelijk dat men tot de dualiteit vervalt en dat de mensen het kwaad zullen scheppen of dat wezens het kwaad zullen scheppen.

Er zijn natuurlijk andere werelden van vorm die door andere scheppers zijn geschapen. En daar zijn bijna een oneindig aantal van, in ieder geval een overweldigend aantal. En op de meeste daarvan bestaat geen kwaad of duisternis, omdat de mensen, de wezens, de bewoners, die keus niet hebben gemaakt. Het is niet iets onvermijdelijks; het kwaad is niet iets onvermijdelijks en het is belangrijk dat je beseft als student van geascendeerde meesters, en wij hebben hier veel leringen over gegeven die je kunt bestuderen, dat bepaalde ideeën de wereld zijn ingestuurd door de gevallen wezens, zoals het idee van een demiurg die de tegenhanger is van God en dat het nodig was om tegelijkertijd licht en donker te scheppen. Dit klopt helemaal niet. Het is een kunstmatig idee dat gewekt is om het bestaan van het kwaad te legitimeren of misschien wel onsterfelijk te maken en de mensen te laten geloven dat het zo is. Dus nogmaals, het kwaad is altijd het resultaat van een keuze. In het dualiteitsbewustzijn lijkt het alsof er altijd twee polariteiten moeten zijn, maar in het Christusbewustzijn kun je duidelijk zien dat je niet twee polariteiten hoeft te hebben.