Het concept ego, innerlijke geesten en gescheiden zelven

Vraag: In het begin werden er leringen over het ego gegeven, later kwamen er leringen over de innerlijke geesten, gescheiden zelven en het oerzelf. Mijn vraag: Hoe past het concept ego bij de nieuwe leringen of is dat nu minder geworden of een minder essentieel concept?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

De leringen worden op verschillende niveaus gegeven, zodat de mensen die op verschillende bewustzijnsniveaus zijn, iets kunnen vinden wat bij hun huidige bewustzijnsstaat past en de fases waar zij doorheen gaan. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat de leringen over het ego het eerst werden gegeven omdat die breder zijn, het zijn universelere leringen. Het concept ego is heel bekend in de spirituele literatuur en de alternatieve psychologie, dus hebben we de leringen over het ego gegeven om jullie te laten beginnen aan het proces om naar jezelf te kijken. Daarna besloten we op een bepaald moment om het naar een hoger niveau te tillen, niet de leringen over het ego te vervangen, maar de specifieke lering te geven dat het ego niet iets diffuus is. In de literatuur zie je vaak dat de mensen het hebben over de effecten van het ego, maar niet zozeer over wat het ego is. Wij besloten om het concept innerlijke geesten te geven om jullie te tonen dat het ego een eigen leven kan gaan leiden en dat het niet een verenigd geheel is; hij bestaat uit al die innerlijke geesten.

In zekere zin is het concept innerlijke geesten ook enigszins ruim van opzet, omdat het op veel mensen op aarde van toepassing is. Het laatste wat we hebben gegeven, is het concept het geboortetrauma en de gescheiden zelven. Dit is speciaal voor avatars maar het geldt ook voor de oorspronkelijke bewoners van de aarde, hoewel zij niet een geboortetrauma hebben opgelopen toen zij hier voor het eerst kwamen; zij liepen dat op toen zij de gevallen wezens tegenkwamen. Het is gewoon zo dat wij hebben geprobeerd verschillende niveaus te geven voor mensen op verschillende bewustzijnsniveaus. Je moet een hoger bewustzijnsniveau hebben om het echt te kunnen begrijpen en de leringen over het geboortetrauma en de gescheiden zelven toe te kunnen passen. In principe moet je een bepaald bewustzijnsniveau hebben om zelfs het boek ‘Mijn levens met’ te kunnen accepteren, omdat dit speciaal ontworpen is om het toneel klaar te zetten voor het genezingsproces dat je helpt om het oerzelf te overwinnen en al die andere zelven die je hebt gemaakt als reactie toen je op aarde kwam of als reactie op het feit dat je hier bent. We zouden kunnen zeggen dat alle leringen in zekere zin nog steeds relevant zijn, omdat ze zijn ontworpen voor mensen met verschillende bewustzijnsniveaus, en het concept ego is nog steeds relevant, omdat je oerzelf en alle andere gescheiden zelven een deel van het ego zijn.

Je zou kunnen zeggen: “Bestaat er een ego? Is er één entiteit dat het ego is?” en eerlijk gezegd kun je dat op verschillende manieren beschrijven. Je zou kunnen zeggen, ja er bestaat een zelf dat het eerste zelf was dat jij maakte, het oerzelf of iets anders, en dat is de kern van jouw ego. Je zou ook kunnen zeggen, nee, er is geen verenigd zelf, omdat het allemaal aparte zelven zijn en innerlijke geesten. Sommige werken elkaar tegen en daarom kun je niet één knop vinden om die uit te zetten en je te bevrijden van je ego. Je moet aan de verschillende elementen van het ego werken om dat los te kunnen laten. Je zou zelfs kunnen zeggen dat dit de oorsprong is van het ego bij een avatar, als je als avatar naar de aarde bent gekomen en de wens hebt om dingen te veranderen op aarde. Jij komt hier om andere mensen te veranderen en je hebt je nog niet voldoende eigen gemaakt wat vrije wil is en waar het om draait.

Daarom heeft deze boodschapper zoals hij heeft beschreven, zich op een bepaald moment gerealiseerd dat hij niet op aarde was om andere mensen te veranderen, maar dat hij hier was om zich te bevrijden van zijn wens om andere mensen te veranderen. Je zou kunnen zeggen dat een avatar de zaden, de oorsprong van je ego, meeneemt wanneer je hier komt, terwijl de bewoners van de aarde hun ego hebben ontwikkeld op deze planeet. In veel gevallen wezens hadden ze al een ego voor de gevallen wezens kwamen, maar het ego kreeg andere eigenschappen toen hij de gevallen wezens was tegengekomen. Terugkijkend op de geschiedenis zou je kunnen zeggen dat het ego natuurlijk wel bestond voor de gevallen wezens kwamen, maar dat het ego iets anders werd na de komst van de gevallen wezens. De gevallen wezens gebruikten het dualiteitsbewustzijn, de epische denkwijze en in principe heeft dat het ego van alle mensen beïnvloed.