De lering over het verschil tussen innerlijke visie en helderziendheid

Vraag: Bestaat er verschil tussen innerlijke visie en helderziendheid? Moeten studenten van geascendeerde meesters een visie ontwikkelen? En als dat zo is, zijn er dan specifieke technieken om innerlijke visie of helderziendheid te ontwikkelen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Oekraïne:

Dit hangt af van hoe je woorden gebruikt. Wij gebruiken woorden die het niet hebben over helderziendheid, omdat het op zoveel verschillende manieren wordt gebruikt door verschillende groepen mensen. Wij hebben het in plaats daarvan meestal over een innerlijke visie en daarmee bedoelen we niet hetzelfde als de meeste mensen bedoelen als ze het over helderziendheid hebben, omdat ze het dan hebben over iemand die het vermogen heeft om iets helder te zien of zelfs fysiek te zien, bijvoorbeeld je aura, of het astrale vlak of andere fenomenen. Wij willen graag dat onze studenten iets ontwikkelen wat gewoonlijk niet helderziendheid wordt genoemd, maar de innerlijke visie, omdat je de vaardigheid bezit om van binnen indrukken te ontvangen.

Nu zijn er mensen die zich meer op het visuele richten. Zij kunnen gemakkelijker beelden zien of dingen begrijpen die aan hen in beelden worden getoond. Andere mensen zijn meer auditief en begrijpen dingen beter wanneer zij ze horen. Wij proberen niet te zeggen dat het ene beter is dan het andere. In feite bedoelen wij daarmee dat je in de eerste plaats van binnen een indruk krijgt. En dat dit in de vorm van beelden gebeurt of in de vorm van woorden die je van je hogere zelf hebt ontvangt, of zelfs subtielere sensaties die je van je hogere zelf of de meesters ontvangt. Het is slechts een kwestie van wat voor type persoon je bent en hoe jij het gemakkelijkst die indrukken ontvangt. Het is niet zo dat de ene beter is dan de andere. Maar in het algemeen bedoelen wij met innerlijke visie niet dat jij je de ogen moet laten openen om iets op fysiek niveau te zien of zelfs iets wat boven het fysieke niveau ligt. Het is iets wat zich in je hoofd afspeelt en het heeft niet echt te maken met je fysieke zintuigen.

Wanneer de meeste mensen het hebben over helderziendheid, dan bedoelen ze iets wat te maken heeft met de zintuigen en vaak met een verlengstuk van de zintuigen. Met andere woorden, je kunt energie zien die de meeste mensen niet kunnen zien met hun fysieke ogen. Wij moedigen de mensen niet aan om dit te ontwikkelen, als het gebeurt, dan gebeurt het, dan is het een onderdeel van jouw Goddelijke plan. Maar heel veel mensen hebben bijvoorbeeld de ambitie, veel spirituele mensen hebben de ambitie, ontwikkeld om hun derde oog te openen. En vaak heeft dit geen heel positief effect, maar een gevaarlijk effect op de mensen omdat zij misschien wel hun derde oog forceren om het astrale vlak te leren zien en zullen het heel moeilijk vinden om daarmee om te gaan. Wij moedigen een evenwichtiger aanpak aan. Wat kun je doen om je innerlijke visie te ontwikkelen? Je bewandelt het pad, je gebruikt de hulpmiddelen die wij hebben. In de eerste plaats moet je jouw drie hogere lichamen van lagere energie zuiveren, maar ook je psychologische problemen opruimen en de zelven opruimen die ervoor zorgen dat de indrukken die van je hogere zelf en van ons ontvangt, worden geblokkeerd.