Hoe je de aanwezigheid van de geascendeerde meesters kunt ervaren zonder filters

Vraag: Deze vraag gaat over de Bewuste Jij. Ik weet dat de Bewuste Jij geen emoties heeft en gefilterde emoties ervaart door middel van het emotionele lichaam. Ervaren wij ook emoties als vreugde in het spirituele rijk of totale vrede als wij eenzijn met de geascendeerde meesters door middel van filters? Of werkt dat anders?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Korea:

Er bestaat verschil tussen in die zin dat de Bewuste Jij zijn aandacht naar buiten, op de wereld, richt in jouw normale bewustzijnsstaat en dat daarom de zelven worden geactiveerd die met de buitenwereld te maken hebben en hoe je met situaties op de wereld om moet gaan, en daarom zie je de wereld door die filters. In je gewone dagelijkse bewustzijn is het heel gewoon dat ook studenten van geascendeerde meesters onze leringen lezen door het filter van hun gescheiden zelven, vooral wanneer ze geneigd zijn naar intellectualiteit. Wij hebben het erover gehad dat men in vorige dispensaties een bepaalde houding had, of een bepaald disfunctioneren, omdat de mensen door hun gescheiden zelven naar onze leringen keken. Dan projecteerden ze de behoeften of ideeën, de overtuigingen van die gescheiden zelven op onze lering en zagen ze alleen maar wat met de overtuigingen van het gescheiden zelf leek overeen te komen in plaats van te zien wat de lering inhield. We hebben echter ook gezegd dat de Bewuste Jij in staat is om uit je vier lagere lichamen te stappen. Wanneer je een wat wij een mystieke ervaring noemen krijgt, en de Bewuste Jij in staat is om uit je vier lagere lichamen te stappen, dan is het mogelijk om het geascendeerde rijk te ervaren of de aanwezigheid van de geascendeerde meesters en dat gebeurt niet door je normale filters.

Wat echter vaak kan gebeuren, en wat meestal gebeurt als mensen weer terugkomen in hun gewone bewustzijnsstaat, is dat zij terugkijkend op hun ervaring die ervaring beginnen te interpreteren door hun filters. Christelijke fundamentalisten bijvoorbeeld, die echt ervaren dat zij uit hun vier lagere lichamen stappen en een hogere aanwezigheid ervaren, denken als ze terugkomen in hun normale bewustzijnsstaat dat dit betekent dat hun ervaring hun christelijke overtuigingen bevestigde. Maar een mystieke ervaring staat boven normale overtuigingen. Daarom is het ook een mystieke ervaring, of waarom het een mystieke ervaring wordt genoemd. Dus die bevestigt niet bepaalde overtuigingen.

Wanneer een boodschapper een dictaat opneemt, zou je kunnen zeggen dat hij uit zijn gewone bewustzijnsstaat stapt, en dat hij in een neutrale gemoedstoestand is. Hij projecteert dan niet iets op ons en wat wij wel of niet mogen zeggen. Maar zoals hij eerder al eens heeft gezegd, beseft hij dat dit een bepaalde heel diepe, vaak onderbewuste, beïnvloeding is omdat de taal die hij gebruikt het dictaat zal beïnvloeden dat door hem heen komt, zoals dit bij elke boodschapper gebeurt. Er kan ook een laagje overheen zitten, omdat de boodschapper bepaalde overtuigingen heeft waar hij sterk in gelooft, of die hij of zij niet wil onderzoeken en daarom kunnen wij geen boodschap geven die tegenspreekt wat de boodschapper gelooft. Dit was het geval bij meerdere vorige boodschappers die bijvoorbeeld een heel erg cultureel vooroordeel hadden over de Verenigde Staten. En wij konden bepaalde leringen niet geven die wij bijvoorbeeld wel via deze boodschapper hebben kunnen geven, omdat hij neutraler staat ten opzichte van de Verenigde Staten.

Maar het is duidelijk dat als wij bijvoorbeeld een boodschapper hadden die in een andere cultuur was opgegroeid, die boodschapper woorden dan op een andere manier zou gebruiken, dat hij andere concepten zou hebben en daarom zouden we potentieel meer leringen via die boodschapper kunnen geven, maar afhankelijk van de cultuur zou dit ook een beperking kunnen zijn. En jij moet je dus opnieuw realiseren dat hoe meer jij je psychologische problemen oplost, de gescheiden zelven opruimt, hoe gemakkelijker de Bewuste Jij uit jouw normale bewustzijnsstaat kan stappen. en hoe meer jij bewust de intentie formuleert dat jij onze aanwezigheid wilt ervaren zoals die is, en niet bepaalde overtuigingen of wensen wilt laten bevestigen, hoe waarschijnlijker het is dat jij een echte ervaring krijgt.