Hoe en wanneer jij aan je oerzelf moet werken

Vraag: De vraag gaat over het opruimen van het oerzelf. Moeder Maria zegt dat de meeste psychologische problemen zullen verdwijnen, wanneer we ons oerzelf opruimen. Ik ben mij ervan bewust dat dit een betrekkelijk nieuwe lering is, en dat er nog meer dictaten zullen volgen over het oerzelf. Ik heb echter het gevoel dat ik een duidelijke strategie wil om met dit probleem om te gaan, naast de invocatie die Moeder Maria al heeft gegeven. Ben je het ermee eens dat je eest moet proberen om de meerdere zelven op te ruimen die het meest in het oog springen en daarna geleidelijk bij het oerzelf uitkomen? Of moeten we wachten tot wij wat meer meesterschap over de zeven stralen hebben, omdat het zo ingewikkeld is? Of heb je een ander voorstel?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Korea:

We hebben jullie nu een serie hulpmiddelen en boeken gegeven die een tamelijk compleet pakket vormen om niet alleen het oerzelf op te ruimen, maar ook de andere zelven die na het oerzelf werden geschapen. Het is niet helemaal juist om te zeggen dat als onze psychologische problemen zullen verdwijnen als we het oerzelf opruimen, omdat we heel veel gescheiden zelven hebben die geleidelijk aan allemaal moeten worden opgeruimd. Wij zijn het er natuurlijk mee eens dat dit een betrekkelijk nieuw lering is. Dat betekent dat er voordat deze lering werd gegeven, ook al mensen waren die aan hun gescheiden zelven werkten en in zekere zin ook aan hun oerzelf. Het is ook helder, zoals wij al eerder hebben gezegd, dat zelfs in een lering over innerlijke geesten er soms kleinere zelven kunnen zijn die je kijk op de dieper liggende zelven kunnen blokkeren en dat het daarom beter is om die eerst op te ruimen. Nogmaals, dit kan persoonlijk zijn. Laat me dit op een bondige manier zeggen: Bepaalde studenten van geascendeerde meesters zijn op dit punt van hun pad nog niet toe aan het werken met het oerzelf. Als je het gevoel hebt dat dit geen weerklank bij jou vindt, als je het gevoel hebt dat je hier moeite mee hebt, als het gevoel hebt dat je dit in gedachten voortdurend tegen elkaar afweegt, dan raad ik je aan om met de cursus in zelfmeesterschap te beginnen en omhoog te werken door de zeven stralen. De zeven Chohans hebben je in deze cursus, en natuurlijk ook de Maha Chohan in zijn boek over de innerlijke zelven of innerlijke geesten ook, een geleidelijke aanpak gegeven om aan jouw gescheiden zelven te werken.

Daar eerst aan werken, is voor sommigen beter. Er zullen echter ook studenten zijn die het pad al een tijdlang volgen, die eraan toe zijn om eerst het oerzelf op te ruimen. Als je dat eerst oplost, dan kun je daarna gemakkelijker de gescheiden zelven opruimen die later werden gevormd. Maar als jij het gevoel hebt dat dit niet de juiste manier voor jou is, omdat het te moeilijk is om in contact te komen met het oerzelf, dan kun je beter beginnen met wat er het eerst naar boven komt, de zelven die je wel kunt identificeren. En wat dat betreft, kun je het boek ‘Mijn Levens met’ benutten door het te lezen en je intuïtie te gebruiken en om leiding te vragen, om enig idee te krijgen van wat jouw eigen dingen zijn. Daarna kun je de andere boeken gebruiken die zijn gevolgd: ‘Healing Your Spiritual Traumas’, ‘Fulfilling Your Divine Plan’, ‘Fulfilling Your Highest Spiritual Potential’, en ‘Making Peace With Being On Earth’. En als je deze vijf boeken doorneemt, dan heb je óf je oerzelf opgeruimd, óf genoeg van de uiterlijke zelven opgeruimd om met je oerzelf aan de slag te gaan. Dit zal het geval zijn voor de meeste studenten.