Hoe je omgaat met tastbare, voelbare, hallucinaties

Vraag: Er bestaat een type paranoia die tastbare hallucinatie heet. Het voelt alsof er insecten over je huid lopen. In sommige gevallen heb ik het gevoel dat het echt lagere astrale entiteiten zijn en geen hallucinaties. Waarom voelen sommige mensen entiteiten zoals die plagen en andere mensen niet?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Korea:

Welnu, de reden dat sommige mensen dit voelen en andere mensen niet, is dat zij gevoeliger zijn. Degenen die dit voelen, zijn gevoeliger dan anderen. Gevoeligheid kan een positief of niet-zo-positief aspect zijn. In sommige gevallen zijn mensen positief op een positieve manier, waardoor je de aanwezigheid van geascendeerde meesters kunt voelen of het licht in onze leringen. Maar er kan ook een vorm van gevoeligheid bestaan die voortkomt uit het te veel openstaan voor bepaalde aspecten. Er zijn veel van dit type hallucinaties, niet alleen insecten die onder je huid kruipen, maar ook het horen van stemmen en vele andere. Wat we wel kunnen zeggen, is dat er heel veel fenomenen plaatshebben op het astrale vlak, ook wel het emotionele rijk genoemd. Er kunnen natuurlijk bepaalde fenomenen zijn die zichtbaar heel erg op insecten lijken, de insecten die je in het fysieke rijk hebt. Veel van de insecten in het fysieke rijk zijn slechts openbaringen van iets wat in het fysieke rijk of in het astrale rijk bestaat. Dit zijn mensen bij wie ze in de aura zijn binnengedrongen en vanwege hun gevoeligheid, voelen ze dit als een fysieke sensatie. Het zijn geen echt fysieke insecten die onder je huid rondkruipen. Zij bestaan in het vibratiespectrum van het emotionele rijk, het astrale rijk, maar je kunt ze als fysieke sensaties ervaren. Dit noem je ook wel eens fantoomsensaties, als iemand bij wie het been is geamputeerd, bijvoorbeeld blijft volhouden dat zijn been pijn doet of dat hij een bepaalde pijn in het been voelt, ook al is het er fysiek niet meer.

Op grond hiervan zouden we kunnen discussiëren over: “Is het echt of niet echt?” Welnu, het is niet echt als je met echt ‘fysiek’ bedoelt. Je kunt fysiek dat gevoel hebben, maar het betekent niet dat het fenomeen dat dit gevoel opwekt, fysiek aanwezig is en dan is het niet echt in fysieke zin. Het is echt in die zin dat het op het astrale vlak bestaat, maar dan kunnen we ook zeggen: “Is iets op het astrale vlak echt in de allerhoogste zin van het woord?” Nee, want het is niet iets wat blijvend is. Het kan niet op zichzelf staan, maar alleen wanneer mensen daar energie in stoppen.

Het belangrijkste hiervan is hoe je de hulpmiddelen gebruikt die we jullie hebben gegeven voor de bescherming door Aartsengel Michaël, het lossnijden van Astrea, zodat je kunt worden losgesneden van het astrale vlak en dit kan je op korte termijn helpen, maar je moet daarna ook bekijken waarom je die gevoeligheid hebt. Dit is een gevoelig onderwerp, omdat de doorsneemens in de samenleving die gevoeligheid niet bezit. Zij zouden niet in staat zijn om te voelen of er astrale insecten onder hun huid kruipen of in staat zijn om het te voelen als zij alcohol drinken en als ze voorbij een bepaald niveau komen en worden vergiftigd, of hun aura zich openstelt voor demonen of entiteiten of dolende zielen. Zij zouden niet in staat zijn om die vibratie te voelen op een plaats waar alcohol wordt geconsumeerd bijvoorbeeld.

Het andere aspect ervan is: Hoe kun je een spirituele student zijn als je niet een bepaalde gevoeligheid hebt die je in staat stelt om te voelen dat er een spiritueel rijk bestaat naast het fysieke en of dat echt zo is, bestaan de geascendeerde meesters en hun leringen? De uitdaging is dat je beseft dat er een vorm van gevoeligheid bestaat die neutraal is. Je zou bepaalde dingen kunnen voelen maar je denkt er niet al te veel over na, je wordt niet ongerust, en je kunt leren om je gevoeligheid voor het lagere rijk af te sluiten.

Bijvoorbeeld, toen deze boodschapper een kind was, kon hij zowel lichte als duistere energie voelen op bepaalde plaatsen. Tegenwoordig maakt hij zich er niet meer druk over, hij wordt niet ongerust. Hij voelt die op een neutralere manier en vermijdt natuurlijk bepaalde plekken, maar hij heeft niet meer die angst die hij als kind had. Veel van jullie hebben iets soortgelijks ervaren toen je onze decreten en invocaties begon te gebruiken. Maar er kan ook een vorm van gevoeligheid zijn die wordt gedreven door een zekere menselijke ambitie en bij sommige spirituele mensen zien wij dat ze de ambitie hebben dat ze speciaal willen zijn, ongewoon willen zijn en bijvoorbeeld bepaalde paranormale vermogens willen bezitten.

Hier had Jezus het over toen hij zei: “Het koninkrijk der hemelen wordt geweld aangedaan en de geweldenaars grijpen het met geweld”, omdat zij proberen om specifieke vaardigheden met geweld te pakken en dat kan in bepaalde gevallen de mensen dwingen om hun geest open te stellen op een onzorgvuldige manier. Het is moeilijk om gevoelig voor het licht te zijn zonder gevoelig voor de duisternis te zijn, omdat je gewoon gevoeliger bent door energievibraties dan de soort sensaties die je krijgt met je fysieke zintuigen. Als je dit in een vorig leven of in dit leven hebt geforceerd, dan kan dit voor die sensatie zorgen, waarbij niet alleen je aura wordt geopend voor een invasie van die wezens of energie uit het astrale vlak, maar dat je die ook veel beter voelt.

In dat geval zullen invocaties voor bescherming en je los laten snijden door Astrea een tijdlang werken, maar je moet eigenlijk beginnen te kijken wat het gescheiden zelf is die je de ambitie heeft gegeven om die speciale vaardigheid of sensatie of gevoeligheid te krijgen. We zien in alle spirituele bewegingen, zelfs bewegingen van geascendeerde meesters, bepaalde spirituele mensen die een bepaalde ambitie hebben. In sommige gevallen kan dit een schijnbaar welwillende ambitie zijn, bijvoorbeeld dat ze helers willen zijn of mensen willen helpen om hun psychologische problemen op te lossen. Maar als dit wordt gebaseerd op een menselijke ambitie die komt van een gescheiden zelf, dan kan het er voor zorgen dat de mensen zo graag een speciaal vermogen willen krijgen dat zij zich afsluiten voor elk onderscheidingsvermogen dat ze bezitten.

Zij openen zich voor krachten die misschien niet alleen op het astrale vlak zitten, maar misschien ook wel in het mentale of zelfs lagere identiteitsrijk. Dit kan de mensen het gevoel geven dat zij speciaal zijn. Er zijn bijvoorbeeld veel channelers, die geen geascendeerde meesters channelen, maar wezens zijn die meestal uit het mentale rijk komen en soms uit het lagere identiteitsrijk. Dit berust op een menselijke ambitie om speciaal te zijn en die zich daarom openstellen voor alles wat hen dat gevoel geeft, zonder onderscheid te maken of het van het licht komt of dat het energie neemt.

Zoals de boodschapper al heel vaak heeft gezegd, als het hij gevoel had dat een dictaat van ons opnemen dat zou vereisen dat hij ons energie moest geven, dan zou hij weten dat hij niet voor de geascendeerde meesters aan het werk was, maar vanzelfsprekend ben ik een geascendeerd wezen en ik heb geen energie van iemand op aarde nodig. Daarom hoeven wij niet te worden aanbeden door mensen op aarde.