Wonden uit vorige levens helen

Vraag: Hoe verloopt het proces om je wonden en trauma’s te helen precies? Hoe heel je wonden uit vorige levens? Moet je die wonden bewust ophalen of is het mogelijk om te helen zonder ze op te halen, gewoonweg door soortgelijke omstandigheden te herkennen in deze incarnatie en de beslissing te veranderen? En hoe zie ik en herken ik die wonden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Wij hebben hier vanzelfsprekend een boek over gegeven. Het boek ‘Healing your Spiritual Traumas’ bevat praktische hulpmiddelen en informatie die ik hier niet in een kort antwoord kan geven. Het is mogelijk om bepaalde wonden te helen zonder dat jij je hier bewust van gewaar bent, maar zoals in de vraag werd gezegd: soortgelijke ervaringen in dit leven krijgen waardoor je jouw beslissing wijzigt.

Wanneer we het echter hebben over heel diepe wonden die bijvoorbeeld werd gemaakt toen je als avatar naar deze planeet kwam en je een heel erg dramatisch trauma opliep in een van je vroegste incarnaties, dan moet je dit bewust wel onder ogen zien, omdat je waarschijnlijk niet iets dergelijks in dit leven zult ervaren.

Wat betreft je gescheiden zelf, nogmaals, dat moet je bewust zien, maar de vraag is wat ervoor zorgt dat je ‘bewust ziet wat het is’. Je hoeft niet altijd terug te gaan naar het moment waarop het gescheiden zelf werd geschapen en de situatie waarin het werd geschapen. Het is alleen maar nodig om het patroon in je psyche te herkennen en in te zien dat jij dat niet bent, het is een gescheiden entiteit, een gescheiden zelf in je drie hogere lichamen. Wanneer je inziet dat jij dit niet wilt herhalen, dan kun je het loslaten.

Het is noodzakelijk dat je begrijpt dat een gescheiden zelf in de meeste gevallen een soort probleem zal projecteren en dat je dit niet zelf kunt overwinnen door te proberen het probleem op te lossen. Je moet niet meer proberen om het op te lossen en alleen het gescheiden zelf los te laten.

Hoe weet je wat voor wonden je hebt? In zekere zin weet je dat, omdat je ze al je hele leven hebt. Het is natuurlijk mogelijk dat mensen zo gewend raken aan een wond dat zij zich er niet van bewust zijn dat het een wond is. Daarom hebben wij de leringen gegeven om je te helpen afstemmen op die wonden, de gescheiden zelven te zien en wij hebben jullie oefeningen gegeven die je helpen om erdoorheen te gaan. Mijn oefening om door de verschillende tuinen te lopen en terug te gaan naar een situatie in het verleden zal je helpen om je op deze wonden uit het verleden af te stemmen.