De spirituele oorzaken van slapeloosheid

Vraag: Wat zijn de spirituele oorzaken van slapeloosheid en welke actie kun je ondernemen om dit op te lossen of er mee om te gaan?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque, USA:

De eerste stap die je moet doen om slapeloosheid op te lossen zijn intense oproepen aan Aartsengel Michaël en Astrea. Je kunt decreten gebruiken, je kunt invocaties doen en je kunt bescherming oproepen voor je vier lagere lichamen, de drie hogere lichamen – je identiteitsgeest, je mentale en emotionele geest. Roep Astrea op om je los te snijden van alle banden met het astrale rijk, duistere krachten, demonen, entiteiten, enzovoort. Soms wordt slapeloosheid veroorzaakt door duistere krachten die energie of gedachten en gevoelens op jouw gedachten projecteren die vervolgens je gedachten in beslag nemen, zodat je niet kunt slapen.

Op langere termijn is het natuurlijk een kwestie van de psychologische problemen oplossen die je het gevoel geven dat je iets moet oplossen, dat je iets moet doen, dat je over iets moet nadenken. Dit houdt verband met de leringen over het oerzelf, de gescheiden zelven en daarvoor kun je de leringen gebruiken die in het boek ‘Healing your Spiritual Traumas’ (‘Heel je Spirituele Trauma’s’) staan.