Waarom bleef Jezus op aarde na zijn ascensie?

Vraag: Kan Jezus iets zeggen over zijn aardse verlangens, waarom hij dit lichtlichaam kreeg en later leefde; hij zei dat hij aardse verlangens bezat en dat hij daarom een lichtlichaam aannam en tot zijn 81e heeft geleefd.

Antwoord van Kim Michaels, 2017 – Estland:

Ik denk dat hij er al iets over heeft gezegd, namelijk dat het gedeeltelijk te maken had met zijn fysieke lichaam, en gedeeltelijk omdat hij een gewoner leven met Maria Magdalena wilde leiden die zijn tweelingvlam was en omdat hij in vele levens niet met haar samen kon zijn, wilde hij dat graag. Maar hij wilde ook graag een mysterieschool stichten, zodat degenen die daar aan toe waren, dezelfde initiaties konden krijgen die hem hadden geholpen en die hij had gekregen.

Vraag: Dus hij had een mysterieschool?

Kim: Ja, dat staat in het nieuwe boek en ik heb in ieder geval het gevoel dat ze willen dat het nu bekend wordt wat hij heeft gedaan. Er kunnen nog wel meer dingen zijn, maar dit is het enige wat ze ons nu willen vertellen.