De mislukking van een wetenschappelijk project kan de menselijke kennis bevorderen en het bewustzijn verhogen

Vraag: Het nationale instituut voor subatomaire fysica heeft plannen om een ondergrondse telescoop te bouwen in het zuiden van Nederland om de echte materie waarvan ons universum is gemaakt te onderzoeken. Ik wil graag meedoen als projectcoördinator bij het bouwen. Kan dit project een succes worden? Kan ik hier een bijdrage aan leveren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2019 – Nederland:

In de eerste plaats geven we geen persoonlijk advies, je moet je persoonlijke beslissing maken op grond van je innerlijke leiding, je innerlijke intuïtie en jouw gevoel over wat voor jou het juiste is in het leven in overeenstemming met jouw Goddelijke plan. Maar wat betreft het project: Wat bedoel je als je vraagt of een project een succes kan worden? Als je naar de mensen kijkt die het project plannen en wat zij hopen te bereiken, hebben ze misschien wel een specifieke definitie over wat het project tot een succes maakt. Maar ik heb een heel andere definitie, omdat mijn definitie niet gaat over het bewijzen van bepaalde theorieën die menselijke wezens hebben bedacht.

Mijn definitie is het menselijke begrip vergroten om het inzicht te verbeteren en een project als dit kan heel succesvol zijn om inzichten te vergroten, om wetenschappers en de mensheid een nieuw inzicht te geven. Soms zullen er wetenschappers zijn die een onderzoeksproject plannen, die definiëren wanneer het een succes zou zijn en volgens hun definitie is het proces dan mislukt. Maar volgens mijn definitie kan het mislukken van een project de menselijke kennis en het bewustzijn ook verbeteren en dan is het ook een succes. Er zijn momenteel veel onderzoeksprojecten gaande die alleen maar succesvol kunnen zijn als ze mislukken, omdat ze helpen om een paar doodlopende wegen aan te wijzen van de materialistische aanpak en de noodzaak dat er een ander paradigma moet komen.