Hoe je een staat van innerlijke vrede bereikt

Vraag: Als ik een invocatie of decreet heb opgezegd, voel ik me rustig en kan ik de spirituele energie voelen. Als ik echter verder ga met mijn dag, dan begint dit gevoel vaak af te zwakken. Als ik niet nog een decreet kan opzeggen, is er dan een praktische manier om dit gevoel van vrede te behouden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Albuquerque (USA):

De praktische manier is niet de onmiddellijke manier. Ik kan je geen lering geven die je helpt om ogenblikkelijk te veranderen, omdat de waarheid is dat je het licht oproept als je een invocatie opzegt. Je verheft jezelf uit je gewone bewustzijnsstaat, je normale reactiepatronen. Daarom voel jij je rustig. Als je verder op de dag komt, afhankelijk van wat je die dag tegenkomt, val je terug in een paar reactiepatronen. Je zou misschien kunnen terugvallen in hoe je het leven in haar algemeenheid bekijkt; met andere woorden je begint te reageren zoals bijvoorbeeld je oerzelf reageert en daardoor sijpelt de energie weg en dat ontneemt jou je rust. Dus er is eigenlijk niet echt een manier om ogenblikkelijk terug te komen in die vredige staat; pas als jij begint dat oerzelf op te ruimen en er vrede mee hebt dat je op aarde bent.

Op het moment dat je er vrede mee hebt dat je op aarde bent, kun je die staat van vrede behouden. Enkelen van jullie zijn tot de ontdekking gekomen dat als je daar eenmaal vrede mee hebt, jij geen invocatie meer hoeft op te zeggen om die staat van vrede te bereiken. Je hebt het gewoon. Dat betekent niet dat je geen invocatie hoeft op te zeggen, maar niet om die reden. Het is dus eigenlijk een kwestie van kijken naar: Wat is mijn reactie eigenlijk, zoals Jezus zei, ‘jouw modus operandi’? Hoe ga ik met het leven om? Wat ontneemt mij mijn rust? Wat stoort mij? Gebruik dan de hulpmiddelen uit het boek ‘Healing your Spiritual Traumas’ om dit uit te spitten. Zelfs als je een van de oorspronkelijke bewoners van de aarde bent, heb je een zelf geschapen toen de gevallen wezens naar de aarde kwamen als reactie op hen en dat ontneemt je jouw rust. Het is natuurlijk moeilijk om vrede op een planeet te hebben waar gevallen wezens zijn, maar als je dat reactiepatroon eenmaal hebt overwonnen, kun jij je in feite rustig voelen.