Wat betekent ascensie eigenlijk?

Vraag: Wanneer je ascendeert, laat je de aarde voorgoed achter, maar wat betekent het als je bent geascendeerd in jouw sfeer en dat je niet meer op andere planeten hoeft te incarneren? Wat betekent ascensie eigenlijk? Ben je dan klaar met incarneren op aarde of ben je dan helemaal klaar met incarneren?

Antwoord van Geascendeerde Meester Serapis Bey, 2017 – Estland:

Dit is nu een voorbeeld van wat ik heb gezegd dat wij tot dusver jullie enigszins vereenvoudigde kennis van de ascensie hebben gegeven. Dit is natuurlijk complexer en juist deze vraag maakt het complexer. Er zijn inderdaad wezens van de aarde geascendeerd die een geascendeerde meester zijn geworden. Veel van ons zijn hier een voorbeeld van. Dus wanneer je een geascendeerde meester wordt, betekent dit dat je naar het spirituele rijk bent geascendeerd en dat je niet weer op aarde hoeft te incarneren of op een andere planeet in de niet-geascendeerde sfeer. In andere dispensaties hebben we echter ook de lering gegeven dat je meestal 100% van je karma in evenwicht moest brengen om van de aarde te kunnen ascenderen, maar dat je nu kunt ascenderen als 51% van je karma in evenwicht is. Maar het is natuurlijk niet realistisch dat jij, als je nog 49% van je karma niet in evenwicht hebt gebracht een volleerde geascendeerde meester bent. Je hebt je zover gekwalificeerd dat je de aarde achter je kunt laten, dat je niet weer op aarde hoeft te incarneren, maar je bent nog niet geascendeerd naar het spirituele rijk. En er zijn dus wezens die meestal dit proces doorlopen, niet als zij nog 49% karma over hebben, maar als ze nog maar een paar procent karma hebben, dan kan kunnen zij het proces doorlopen om dit karma in evenwicht te brengen en daarna kunnen ze permanent ascenderen en geascendeerde meester worden.

Anderen kunnen er van profiteren als ze naar een andere planeet gaan die niet zo dicht is als de aarde en daar een soort bestaan opbouwen. Er kunnen ook voorbeelden van wezens zijn die zover zijn dat er geen karmische reden meer is om naar de aarde terug te gaan, maar niet het gevoel hebben dat zij al voorgoed willen ascenderen en er dus naar verlangen om naar een andere planeet toe te gaan. Er zijn avatars die zover kunnen komen dat zij niet meer op aarde hoeven te incarneren, maar zij willen graag naar een natuurlijke planeet terug om daar nog wat tijd door te brengen. Er kunnen dus diverse scenario’s zijn, omdat de vrije wil van een wezen geëerbiedigd moet worden en zolang hij iets wil ervaren of bereiken in de niet-geascendeerde sfeer kan hij niet voorgoed ascenderen en geascendeerde meester worden. En je hebt dus gezien dat zelfs Jezus de keus heeft gemaakt om weer een fysiek lichaam op aarde aan te nemen voor hij eindelijk ascendeerde. Hij had de aarde achter zich kunnen laten en naar een natuurlijke planeet kunnen gaan om nog bepaalde onvervulde verlangens uit te laten komen, maar hij koos ervoor om dat op aarde te doen, zodat hij voorgoed van de aarde kon ascenderen en daardoor die registratie in de vier lagere lichamen van de planeet achter te laten.