Het spirituele perspectief op een narcistische persoonlijkheidsstoornis

Vraag: Deze vraag gaat over een narcistische persoonlijkheidsstoornis. De psychologie maakt onderscheid tussen een narcist en een psychopaat, noemt een narcist onder andere iemand die een enorm gevoel van eigendunk heeft, die droomt van onbeperkte macht, succes, schoonheid, enzovoort, die gelooft dat hij of zij speciaal is en uniek en die buitensporige bewondering nodig heeft, die op een onredelijke manier een voorrangsbehandeling verwacht, anderen uitbuit en profiteert van anderen om persoonlijke doelen te bereiken, die gebrek aan empathie voor de gevoelens en behoeften van anderen heeft. Wat kunnen de meesters zeggen over deze mentale stoornis vanuit spiritueel perspectief? Zijn er ook avatars die het volledige spectrum van deze stoornis hebben ontwikkeld?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Nederland:

Om met de laatste vraag te beginnen: Ja, er zijn inderdaad avatars die deze narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben ontwikkeld. Ook veel mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis zijn gevallen wezens. En onder de oorspronkelijke bewoners van de aarde zitten mensen die niet zijn gevallen. Maar er zijn relatief weinig oorspronkelijke bewoners die een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben ontwikkeld. Hoofdzakelijk avatars en gevallen wezens vervallen hiertoe.

Je zou kunnen zeggen dat de gevallen wezens die stoornis al hadden voordat ze hier kwamen. Veel van hen zijn nog dieper gezakt en werden psychopaten, omdat ze op een veel agressievere manier andere mensen in hun macht probeerden te krijgen of hen te benadelen. Je zou kunnen zeggen dat een avatar geen psychopaat wordt. Dat zou gewoon niet kunnen, tenzij de avatar op het eind van een specifieke sfeer is gevallen, maar het is niet erg waarschijnlijk dat dit gebeurd is. Het is zeker tot dusver niet gebeurd.

Wanneer je onze leringen bekijkt over het geboortetrauma, dan zie je dat wanneer je wordt blootgesteld aan het geboortetrauma jij wordt gedwongen om in plaats van het algemenere bewustzijn dat je op een natuurlijke planeet hebt, een egocentrischer bewustzijn aan te nemen. Op een natuurlijke planeet ben jij je er veel meer van bewust dat je deel van het geheel bent en dit bewustzijn zorgt ervoor dat een avatar die naar de aarde kijkt en besluit om hier te komen om te helpen de aarde te verheffen. Dus de avatar komt met een globaal bewustzijn dat de antithese is van, of het tegenovergestelde van, of het geneesmiddel voor, een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Maar wanneer je dit geboortetrauma meemaakt, en zeker als dit heel erg pijnlijk is, dan gaat de avatar zich op zichzelf concentreren om nooit meer die pijn te hoeven ervaren die hij heeft gevoeld bij het geboortetrauma en dat kan ervoor zorgen dat de avatar zich meer op zichzelf richt.

We hebben het eerder over het feit gehad dat er twee soorten mensen in spirituele bewegingen zitten. Er zijn mensen die verder beginnen te kijken dan zichzelf en voor het geheel beginnen te werken of die zich realiseren dat het de moeite waard is om een referentiekader te hebben dat boven hun huidige bewustzijnsstaat overstijgt. Dan is er nog een groep die deze overgang niet, of in ieder geval nog niet, kan maken. Daarom benaderen zij het spirituele pad vanuit een egocentrisch, op zichzelf gericht perspectief. In zekere zin zou je kunnen zeggen dat de meeste mensen die het spirituele pad vinden, heel erg egocentrisch zijn, want waarom staan ze open voor het spirituele pad? Nu, dat komt omdat ze heel erg veel pijn ervaren op aarde. Zij hebben het gevoel dat dit niet natuurlijk is of niet goed; zij worstelen met hun geboortetrauma en willen wel toegeven dat ze zich realiseren dat zij er iets aan moeten doen. Zij willen er vanaf. Heel veel mensen richten zich op zichzelf en zodra zij de spirituele leringen toepassen en groeien op het pad, dan komen ze dit geleidelijk aan te boven. Wanneer die pijn steeds minder wordt, sleept die hen niet mee.

Zoals je wel door hebt, zijn er veel complexe niveaus als het gaat om van zichzelf bewuste wezens met vrije wil. Wij hebben tot dusver een bepaalde lering over avatars gegeven en ons gericht op de mensen die wij denken te kunnen helpen. Zoals ik zei, geef je toe dat je pijn hebt, dat je een probleem hebt, dat je dit wilt oplossen en groeien. Daarom ben je bereid om naar jezelf te kijken en te doen wat ervoor nodig is, welke veranderingen je moet doorvoeren om in rustiger vaarwater te komen in plaats van andere mensen of de wereld te willen veranderen. Dit zijn dus de mensen die zich openstellen voor onze leringen. Maar er is een bepaald type avatar dat na het geboortetrauma het geboortetrauma en de pijn zo goed heeft kunnen ontkennen dat deze zich er nu niet meer van bewust is dat hij pijn heeft. Een aantal gaan zover dat ze bijna willen bewijzen dat de gevallen wezens ongelijk hebben door te verzinnen dat zij een speciale vermogens en kennis bezitten. Er zijn avatars die de competitie met de gevallen wezens aangaan met betrekking tot het ontwikkelen van paranormale vermogens en zij hebben het gevoel dat zij willen bewijzen dat zij daar beter in zijn dan de gevallen wezens. Zoals ik heb gezegd, worden zij geen psychopaten die mensen doden, maar zij kunnen heel erg ver gaan in hun duidelijke gerichtheid op het verheffen van zichzelf.

Er zijn dus mensen die een spirituele lering vinden, zelfs een lering van de geascendeerde meesters, en die niet benutten om hun pijn en beperkingen te overwinnen, niet omdat ze willen leren, willen groeien, zichzelf willen veranderen, maar enkel om zichzelf te verheffen, een speciaal vermogen te krijgen, die zichzelf beter willen laten lijken in de ogen van andere mensen. Zij willen indruk maken, zij willen bewijzen dat de gevallen wezens geen gelijk hebben, zij willen bewijzen dat zij superieur zijn en zij gebruiken het spirituele pad voor dit doeleind. Je ziet dit niet veel in deze dispensatie, hoewel het in de beginjaren vaker voorkwam. Maar in eerdere dispensaties had je mensen die de leringen in principe als hulpmiddel gebruikten om hun narcistische persoonlijkheidsstoornis te versterken en zij gingen zelfs zover dat ze soms het gevoel kregen dat de geascendeerde meesters hun narcistische neigingen en narcistische zoektocht om zichzelf boven anderen te verheffen, goedkeurden. Zij hadden het gevoel dat de leringen hun superioriteitsgevoel rechtvaardigden. Wat kunnen we voor deze mensen doen? Eigenlijk niets. Onze leringen kunnen niets voor hen doen. Als jij niet naar jezelf wilt kijken, dan werken onze leringen niet voor jou.

Wij respecteren de vrije wil. Wij realiseren ons dat heel veel mensen op aarde op de Harde Leerschool zitten, waarop ze een bepaalde ervaring moeten krijgen en de fysieke reactie van het universum erop, de kosmische spiegel, moeten tegenkomen totdat ze er genoeg van krijgen en zover komen dat zij hun geest willen openstellen voor iets nieuws. Wij kunnen niets voor hen doen.

Dit is iets wat je kunt gebruiken wanneer je zulke mensen tegenkomt, omdat jij je realiseert: “Als de geascendeerde meesters niets kunnen doen voor deze mensen, hoe kan ik dan denken dat ik iets voor hen kan betekenen?” Er zijn spirituele mensen, goed bedoelende mensen die familieleden of echtgenoten, of relaties hebben met mensen die een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben, die mededogen voelen en mensen willen redden. Dat heeft vaak voor grote teleurstellingen en pijn gezorgd bij deze mensen, omdat mensen met een narcistische persoonlijkheidsstoornis gewoonweg niet veranderen, of maar heel erg langzaam. Het beste wat je dus kunt doen als je zulke mensen kent, is niet gefrustreerd raken en de enige manier om dat te doen is niet denken dat je die mensen moet veranderen. Je moet ook inzien dat jij, omdat je een relatie met hen hebt, ook zelf niet hoeft te veranderen om het die mensen naar de zin te maken. Je hebt het recht om te zijn wie je bent en het pad op jouw manier te volgen en als dat betekent dat je hen ontgroeit, dan heb je het recht om hen te verlaten, want je helpt hen niet als jij jezelf tegenhoudt en het is wel duidelijk dat het jou ook niet helpt als jij jezelf tegenhoudt. Ook helpt dit niet om het bewustzijn te verhogen van de mensheid als geheel als jij jezelf tegenhoudt, omdat je iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis kent. Laat hen gewoon.

Dit betekent niet dat je niet bepaalde dingen tegen hen kunt zeggen, maar je zegt geen dingen met de bedoeling om hen te veranderen, met de intentie om hen te veranderen. Je brengt jezelf tot uitdrukking: wie jij bent, hoe jij het leven ziet, wat jouw inzichten zijn. Je uit jezelf gewoon en dan ben je totaal niet gehecht aan hoe zij op jou reageren, omdat je niet van plan bent om hen te veranderen. Je hebt de bedoeling om jezelf te zijn en jezelf tot uiting te brengen bij ieder die je ontmoet. Je kunt natuurlijk ook zover komen dat je beseft dat je geen nauwe band wilt hebben met iemand die zo is. Jij hebt het recht om verder te gaan, hoe je relatie tot die mensen ook is. Je hoeft niet een bepaalde misleide loyaliteit te voelen of het gevoel te hebben dat je bij zo iemand moet blijven als je hem niet kunt helpen. Je bent niet verplicht om dat te doen. Je zou kunnen zeggen dat de vraag die mensen altijd hebben is: “Als ik nu karma met die persoon heb uit vorige levens? Zou ik dan niet bij die persoon moeten blijven tot ik het karma hebt opgeruimd? Ja, maar mijn geliefde je moet begrijpen dat iemand die een narcistische persoonlijkheidsstoornis heeft, het karma dat ze met jou hebben niet gaan opruimen, omdat zij zichzelf niet willen veranderen. Dus jij kunt niet wachten tot al dat karma is opgeruimd. Je moet je concentreren op jouw eigen groei en het karma in jou opruimen, wat jouw eigen onopgeloste problemen zijn. Wanneer je dat hebt gedaan, ben je vrij van je karmische verplichting ten opzichte van die persoon en dan heb je het recht om verder te gaan als je daarvoor kiest.

Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen met hen te blijven omgaan, maar wel op een andere manier zodat ze je rust niet verstoren. Zij slepen je niet mee in een reactiepatroon en je bent vrijer in hun relatie tot hen. Je kunt ervoor kiezen om die relatie aan te houden, en dat zou ik vooral aanraden voor ouders en kinderen, maar niet zozeer voor echtgenoten, maar dat hoeft niet. Je moet niet het gevoel hebben dat het verplicht is, want als jij je verplicht voelt, dan is dat een onderdeel van het karma wat je met die mensen hebt. Dit is weer een van de vragen die spirituele mensen hebben, omdat er onder jullie mensen zijn die het gevoel hebben: “Maar wat als ik iets verkeerd heb gedaan bij die mensen in een vorig leven, en daardoor karma met hen heb, moet ik het karma dan niet terugbetalen voor ik verder kan?” Wanneer je te maken hebt met iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis, dan heb je hen waarschijnlijk niets aangedaan in een vorig leven. Het is waarschijnlijk dat je in een vorig leven een bewustzijnsstaat kreeg waardoor je hen wilde helpen, hen wilde veranderen, en daarom heb je een band met hen gekregen. Dus je hoeft vaak niets te doen om een verkeerde daad te compenseren, maar je moet het gevoel loslaten dat je iemand wilt veranderen die je niet kunt veranderen.

Voor spirituele mensen is het soms nodig om toe te geven dat de vrije wil het nog steeds voor het zeggen heeft op een planeet zoals de aarde die zo’n laag collectieve bewustzijn heeft. Narcistische mensen die denken dat je andere mensen kunt veranderen, bezitten een element van spirituele hoogmoed. Wanneer je echt erkent dat vrije wil bestaat, wanneer jij je realiseert hoe moeilijk het is om een narcist te laten begrijpen wat zij ontkennen, dan is het spirituele hoogmoed om te denken dat jij dat kunt bereiken. Zoals ik zei, als wij, de geascendeerde meesters, beseffen dat wij die mensen niet kunnen helpen maar dat zij iets moeten ervaren door middel van de Harde Leerschool, dan is het een vorm van spirituele hoogmoed als je denkt dat jij het beter kunt dan de geascendeerde meesters. Het kan dus nodig zijn om dit in jezelf te herkennen, omdat veel avatars een bepaalde vorm van spirituele hoogmoed bezitten. Die kon je al hebben voordat je naar de aarde kwam, toen je naar de aarde keek en dacht: “O, ik moet iets kunnen doen om hen te helpen.” Je was je ervan bewust dat er geascendeerde meesters bestaan, je was je ervan bewust dat wij met de aarde werken en proberen dingen te verbeteren, maar velen van jullie voelden zich niet superieur aan de geascendeerde meesters. Jullie redeneerden: “O, de geascendeerde meesters zijn niet geïncarneerd, en daarom kunnen zij mensen niet bereiken. Maar als ik erheen ga en incarneer, dan kan ik ze natuurlijk wel bereiken. Zij zullen naar mij luisteren omdat ik net als hen geïncarneerd ben.”

Onder ons zijn er inderdaad een aantal die van de aarde zijn geascendeerd, die naar de aarde zijn afgedaald als avatar om precies dezelfde reden. Maar als avatar heb je dan een zekere spirituele hoogmoed omdat je er op een natuurlijke planeet zo aan gewend bent dat mensen als jij ze de beperkingen van hun overtuigingen toont, accepteren wat je zegt en veranderen. En je denkt er niet eens aan dat dit niet het geval is op aarde. Je kunt het pas doorgronden als je het ervaart. Daarom konden wij, de geascendeerde meesters, je niet eens van te voren vertellen wat een schok het voor je zou worden als je echt incarneert.

Je ziet dat het soms nodig is, als je een narcist kent, om toe te geven dat jij een zeker element van spirituele hoogmoed kunt bezitten waardoor je denkt dat je die mensen kunt veranderen. En je moet het zien als iets wat van een gescheiden zelf komt, en het laten sterven en beseffen dat je die mensen niet kunt overtuigen vanwege de dynamiek van de vrije wil en de dynamiek van de narcistische persoonlijkheidsstoornis; je kunt hen niet iets tonen wat zij niet willen zien. Zij kunnen altijd een draai geven aan iets wat jij zegt en het veranderen, zodat zij kunnen zeggen: “O, ik hoef niet te veranderen. Ik hoef niet te accepteren wat die mensen zeggen.” Maar wat voor reden zij ook aanvoeren, ze kunnen altijd zeggen dat zij een hoger niveau hebben dan jij en dat zij daar geen aandacht aan hoeven te schenken. Iemand met een narcistische persoonlijkheidsstoornis lijdt niet aan een inferioriteitscomplex. Zij lijden aan het tegenovergestelde: een superioriteitscomplex, maar dat zien zij niet zo omdat zij zich superieur voelen. Zij kunnen alles wat iemand zegt van tafel vegen en het gevoel hebben dat zij niet hoeven te veranderen. En de eenvoudige vraag die jij jezelf moet stellen is: “Met wat ik nu weet over vrije wil, waarom zou ik een narcist willen veranderen? Als ze deze ervaring willen, en die moeten hebben, waarom zou ik hen dan willen veranderen?” En dan kun je het loslaten en zeggen: “Welnu, als ik hen niet kan veranderen, waarom zou ik dan nog bij hen willen zijn?” En als je nauwe familiebanden met hen hebt, kun je natuurlijk wel bij hen blijven. Maar wanneer je naar jezelf kijkt en jouw eigen reactie op hen, wanneer jij jezelf bevrijdt van je reactiepatronen, voel jij je niet onrustig als je bij hen in de buurt bent. Je laat je niet meeslepen in hun spelletjes, je kunt jezelf zijn en dat tot uiting brengen en dan is het niet lastig om bij hen in de buurt te zijn. En je kunt dat die paar keer per jaar dat er gebeurtenissen in de familie zijn wel aan. Ik vertel je niet wat je wel of niet moet doen. Ik wijs je erop dat het heel goed mogelijk is om een beleefde relatie met je familieleden te hebben die een narcistische persoonlijkheidsstoornis hebben zonder dat dit jouw pad verstoort en jouw gemoedsgesteldheid verstoort.