Er is geen titel voor het slechtste wezen in het universum

Vraag: Wie heeft de titel van slechtste wezen in het universum?

Antwoord van Kim Michaels, 2017 – Estland:

Dan moet ik antwoorden dat er geen allerslechtste wezen in het universum bestaat. Dat is alleen maar gebruikt als algemeen concept, omdat ze zelfs zouden kunnen zeggen dat het allerslechtste wezen in het universum geen macht over God heeft of iets anders. De gevallen wezens zouden wel willen dat er zo’n titel bestond en dan zouden er waarschijnlijk veel gevallen wezens zijn die deze titel graag zouden willen bezitten, want dat staat goed op hun cv (gelach). De meesters erkennen de hiërarchie van de gevallen wezens meesters niet die zij onderling hebben geschapen. Ik weet niet of zij dat hebben gedaan, maar ik ben ervan overtuigd dat áls zij dat hadden gedaan, zij het er nooit over eens zouden worden wie dat dan was – omdat zij altijd met elkaar rivaliseren.

Vraag: Is dat hetzelfde als zeggen wie het dichtst bij God stond voordat het wezen viel?

Kim: Nee, dat kun je niet op die manier zeggen, niet zo bekijken. Ik weet dat er een paar leringen over zijn, ik weet niet meer welke, maar er zijn een paar leringen die zeggen dat Lucifer de hoogste engel van de engelen was voor hij viel en dat is een totaal verzinsel van de gevallen wezens – zij willen dat het zo lijkt.

Wat je nu moet begrijpen, is wat de meesters hebben uitgelegd over de val – er was een eerdere sfeer waarin de eerste wezens zijn gevallen. En hoewel die wezens zich op bepaalde planeten hadden gevestigd, met andere woorden, stel je voor: je hebt het materiële universum en laten we zeggen dat er op een handjevol planeten bepaalde wezens waren – een aantal planeten waarop bepaalde wezens zich hadden gevestigd, waar één wezen de absolute totale leider was en dat de rest van al die miljarden planeten in ons universum toe waren aan ascensie. Maar die planeten waren er niet aan toe, omdat zij hun bewustzijn niet hadden verhoogd. Die leiders stonden dus niet dicht bij God – ze waren niet gevallen, maar stonden niet dicht bij God. Zij waren niet de hoogsten of het verst ontwikkeld in hun sfeer, omdat dat degenen die het verst ontwikkeld zijn, altijd degenen zijn die het meest onbaatzuchtig zijn. Dus de meest egoïstische, egocentrische wezens die zichzelf probeerden boven anderen te stellen, zaten er het verst vandaan, zij waren de laagste wezens in de evolutie van die sfeer. Zij vielen alleen in een hogere sfeer en nadat ze gevallen waren, probeerden ze natuurlijk hun macht als gescheiden wezen op te bouwen, als gevallen wezen en probeerden ze de energie van de mensen te stelen en die energie te gebruiken om een paar dingen te manifesteren waardoor zij machtig leken. En sindsdien hebben een aantal van hen een bepaalde macht opgebouwd, een zeker macht over de duistere kunsten (‘de duistere kant van de macht’) (gelach) en dat maakt hen – ongetwijfeld – tot bepaalde gevallen wezens die in zekere zin machtiger dan mij en als ik door hen zou worden aangevallen, dan ben ik misschien niet bij machte om mijzelf te beschermen, maar ik ben niet van plan om hen te bestrijden, ik ben van plan om mij door Aartsengel Michaël te laten beschermen.

Ik zeg dus dat er een misverstand over bestaat dat de gevallen wezens een hoge positie hadden voordat zij vielen – dat was niet zo. Zij willen ons dat laten denken, maar het is niet logisch dat iemand die heel dicht bij God staat, valt. En dan moet je ook begrijpen dat er diverse leringen zijn die op een bepaalde manier over gevallen engelen spreken en zelfs in bij de Summit Lighthouse bijvoorbeeld hebben ze het erover dat Lucifer een engel met een hoge rang was voor hij viel – een aartsengel – maar ze legden nooit uit hoe zo’n wezen kon vallen. En dan staat er ook nog iets in de Bijbel – het boek De Openbaringen van Johannes – dat Lucifer hoewel hij uit de hemel viel en het hele idee dat er een oorlog in de hemel woedde en hij vocht, de draak vocht tegen Aartsengel Michaël en Aartsengel Michaël heeft hem eruit geschopt. Maar hoe kan er oorlog in de hemel zijn? Dat klopt niet.

Het enige wat voor mij klopt, is wat de geascendeerde meesters zeggen, namelijk dat er eerder een sfeer was die niet geascendeerd was en dat zij daardoor konden vallen. Dus zelfs dat Lucifer een aartsengel is, klopt niet wat een aartsengel kan niet vallen. Je ascendeert niet naar dat niveau om daarna weer te vallen en dit is de reden. Zij willen het zo afschilderen – de gevallen wezens willen dat zo afschilderen omdat het je dan altijd in de verleiding wordt gebracht om je vrije wil te gebruiken om tegen God in te gaan, omdat je niet echt vrije wil bezit als je niet de mogelijkheid bezit om tegen God in te gaan. Zij zullen dus zeggen dat je jij eigenlijk geen vrije wil hebt als je niet de mogelijkheid bezit om tegen God in te gaan. Zij willen zeggen dat als jij een aartsengel bent nog wel vrij bent en dat het dus mogelijk is om te vallen. Maar als aartsengel heb je nog steeds vrije wil, maar hoe ben je naar die positie opgeklommen? Door je bewustzijn te verhogen, waardoor je besefte dat al het leven één is en als je ervaart dat al het leven één is, kun je niet vallen. Niet omdat je die keuze niet maakte, maar omdat je niet zo stom was om die keuze te maken, je was niet zo onbewust dat je die keuze maakte.

Je kunt alleen vallen als jij je niet bewust bent van de basale realiteit van het leven, als je echt dicht bij God staat en begrijpt hoe ingenieus vrije wil is en hoe vrije wil werkt – jij kunt niet vallen. Je kunt die keuze niet maken. Ik bedoel dat je dat in theorie wel kunt, maar dat doe je niet. Als ik in een helemaal donkere kamer sta met een pistool dan zou ik mezelf in de voet kunnen schieten, maar als ik in een verlichte kamer sta en ik mijn voet kan zien, zou ik er dan voor kiezen om mezelf in de voet te schieten? Nee, ik ben niet gek, maar ik heb wel vrije wil wanneer ik ervoor kies om mezelf niet in de voet te schieten.

Vraag: God is liefde en betekent dit ook dat hij angst belichaamt of is angst alleen maar iets van het lichaam?

Kim: Ja, maar zelfs zeggen dat God liefde is, geeft niet helemaal weer wat God is. Wezens kunnen vallen als ze bang zijn, maar zij hebben geen angst om te vallen. Zij kunnen vallen, omdat zij zich er niet bewust van zijn dat ze één zijn met al het leven en daarom denken ze dat zij slim genoeg zijn om bijvoorbeeld te weten dat God een fout heeft gemaakt en op dat moment zijn ze nog niet slecht. Er zijn wezens die kunnen vallen met de beste bedoelingen; zij zijn het zich niet bewust. Om de vrije wil haar gang te laten gaan, moet een wezen die kans krijgen; in een niet-geascendeerde sfeer is er geen limiet aan wat een niet-geascendeerd wezen kan doen, hoe hoog hij zichzelf kan verheffen boven anderen als hij anderen dat kan laten geloven. Of zelfs in gedachten kan hij zichzelf verheffen en daar zijn geen limieten voor. En daarom mogen ze, zelfs wanneer ze vallen nog een hele tijd voortbestaan – ik bedoel dat er wel een limiet zit aan hoe lang ze daarmee door kunnen gaan, maar behalve dat zit er geen limiet aan de illusie die je in gedachten kunt scheppen.

Daarom kun je dus vallen met de beste bedoelingen en oprecht geloven, zoals een paar gevallen wezens doen volgens mij, dat God een fout heeft gemaakt door ons vrije wil te geven, omdat daardoor het hele universum een risico loopt, en daardoor kun je dat dus oprecht geloven. Het klopt niet als je ziet dat al het leven één is, je ziet dan dat dit geen correct standpunt is. Maar je kunt eruit vallen en je kunt niet echt zeggen dat er een ’slecht’ wezen valt en aan de buitenkant lijken zij niet slecht en dit zijn waarschijnlijk degenen die je het moeilijkst kunt herkennen.