De dood van het gescheiden zelf en karma

Vraag: Als ik het goed heb begrepen, dan wordt karma door de gescheiden zelven geschapen. Als er dan een van hen sterft, is dan ook het karma dat erdoor geschapen werd, weg en ook de pijn die erin ligt opgeslagen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Nederland:

De vraag moet eigenlijk zijn of je een gescheiden zelf kunt laten sterven als je de energie en de pijn en het trauma nog niet hebt verwerkt die ligt opgeslagen in dat zelf of die door dat zelf is gevormd. En het hangt ervan af hoe je karma definieert. Als je zegt dat karma een stoot energie is die je wegzendt en die door de vier niveaus van het materiële universum filtert en naar jou terugkeert, dan wordt het karma niet opgeruimd wanneer het gescheiden zelf sterft. Maar als je met een nieuwere definitie meegaat, waarbij karma veel meer aan je psyche wordt gekoppeld, en in je eigen vier lagere lichamen zit, waardoor je dezelfde situatie opnieuw schept. Zolang je dat karma nog hebt, dat karmische patroon in je psyche, dan kun je begrijpen dat jij, wanneer je dat zelf echt laat sterven, die psychologische situatie hebt opgelost die dat zelf heeft geschapen, en dan ben je ervan bevrijd.