Vraag over kundalini

Vraag: Wat voor praktisch advies kunnen de meesters geven over mensen die door een heftig proces van zuivering van kundalini gaan? Voor veel mensen zorgt dit proces voor veel lijden. Wat kunnen ze doen om dit proces gemakkelijker en evenwichtiger te laten verlopen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2018 – Estland:

Mijn geliefde, omdat je dit aan de geascendeerde meesters vraagt, kan ik alleen maar zeggen dat je moet kijken naar wat wij zeggen over kundalini in onze leringen. Het antwoord is vanzelfsprekend dat je de leringen moet gebruiken die wij hebben gegeven, omdat die je in staat stellen om jezelf te zuiveren en je bewustzijn te verhogen. Er zijn leringen over kundalini die een bepaalde waarde hebben of meer waarde in vroeger tijd hadden, maar veel van die leringen zijn gegeven in een oosterse context en vooral aan mensen in het oosten en die zijn niet veilig voor de mensen in het westen.

Zij zijn ook niet veilig voor mensen in het oosten, omdat die leringen erop gericht zijn om dramatische resultaten op te leveren, maar vaak hebben ze tot gevolg dat het de mensen te veel wordt. Maar omdat je het vraagt, zou ik zeggen dat je de leringen over kundalini moet negeren; gebruik onze leringen in plaats. Ik heb decreten, invocaties, gegeven, om het licht door de chakra’s omhoog te brengen, de chakra’s te zuiveren en die zijn zo bedacht dat ze veilig zijn voor de mensen in de westerse wereld van tegenwoordig en natuurlijk ook in andere delen van de wereld.