Gebruik je uiterlijke, analytische geest niet om verschillende leringen met elkaar te vergelijken

Vraag: Er zijn mensen die geactiveerde Merkabah’s hebben: Lichtlichamen. Wanneer de geascendeerde meesters door die mensen heen werken, hebben ze dan een grotere reikwijdte? Kun je wat inzicht geven in wat voor verschil het maakt voor de aarde als mensen hun lichtlichaam activeren en wat de geascendeerde meesters en de engelen kunnen doen met die energievelden?

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria, 2019 – Nederland

Gisteren hadden we het over de invloed van woorden en gaf ik het advies dat je vrij bent om allerlei leringen te bestuderen, of het nu eerdere dispensaties van geascendeerde meesters zijn of nog andere die tegenwoordig worden gegeven. En als die je een ervaring geven die jou helpen om je perspectief te veranderen, je bewustzijn te verhogen, dan is dat goed. Gebruik je uiterlijke, analytische, geest niet om verschillende leringen punt voor punt met elkaar te vergelijken om te zien of ze wel precies parallel lopen. In onze leringen zeggen we dat je bepaalde energetische lichamen hebt die wij de vier lagere lichamen noemen. En je kunt die lichamen zuiveren en hoe meer je ze zuivert, hoe meer licht er doorheen kan stromen van je echte lichtlichaam, jouw IK BEN Aanwezigheid.

Hoe meer filters je verwijdert, de blokkades in je vier lagere lichamen, hoe meer je in contact kunt komen met iets wat wij het causale lichaam noemen dat bestaat uit alle positieve ervaringen die je IK BEN Aanwezigheid heeft gehad sinds jij voor de eerste keer op aarde of op een natuurlijke planeet bent geïncarneerd. En we willen niet dat je ze punt voor punt vergelijkt. Omdat er heel erg veel leringen in andere bewoordingen zijn, andere concepten die worden gebaseerd op een bepaalde traditie. Het is niet onze bedoeling dat wij de denkwijze ontwikkelen dat de leringen van de geascendeerde meesters de enige zijn of de beste en dat die daarom alle andere leringen op de planeet zouden moeten vervangen. Dit is helemaal ons doel niet. Wij geven gewoon een lering, we laten die gebruiken door mensen die daar iets mee hebben en die ze kunnen benutten op de manier die zij willen. En als zij die andere leringen nodig hebben, of ook nodig hebben, dan is dat prima. Maar we willen niet onze leringen en iedere andere spirituele lering op de planeet in kaart brengen.