Vraag over de groep in Novosibirsk

Vraag: Op de conferentie in 2013 heeft Saint Germain uitgelegd dat de groep in Novosibirsk zich meer op het belang van de vlam van liefde moest concentreren en aandacht moest schenken aan de vlam van vrijheid. Is de groep meer het middelpunt geworden van de vlam van vrijheid? Wat is de ontwikkeling ten aanzien van de dienstbaarheid op dit moment? Wat moet er worden overwonnen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Saint Germain, 2017 – Novosibirsk, Rusland:

Mijn geliefde, ik ben geneigd om ja en nee te zeggen. Maar ik begrijp dat de situatie voor iedereen die is geïncarneerd nogal gecompliceerd is. Daarom geven we zelden specifieke aanwijzingen aan personen of aan een groep mensen. Wij staan voor een heel gecompliceerde situatie wanneer wij met jullie werken. Wij hebben in vorige bewegingen en dispensaties al heel vaak gezien dat als wij specifieke leringen geven, de gedachten van mensen – ik zeg niet alleen ego’s – een manier vinden om een lering iets te veranderen waardoor dit je vooruitgang tegenhoudt in plaats van die te bevorderen. Degenen onder jullie die bepaalde dispensaties uit het verleden kennen, weten dat er tijden zijn geweest waarop boodschappers bepaalde persoonlijke aanwijzingen hebben gegeven, of een groep als geheel bepaalde aanwijzingen heeft gekregen. Elke keer dat dit gebeurde, hebben een aantal mensen die aanwijzingen gebruikt, een aantal zijn erin geslaagd om ze te negeren of weg te redeneren en anderen hebben ze met hun manier van denken van dat moment geïnterpreteerd. En wat ik jullie als groep zou willen aanbevelen, is nog eens heel zorgvuldig te luisteren naar het dictaat van Jezus in Nederland. Hij heeft een diepgaande lering gegeven over wat hij je spirituele modus operandi noemde, je spirituele MO, hoe je God ziet, de geascendeerde meesters ziet, hoe jij naar jezelf kijkt, hoe jij het pad ziet, hoe je jouw relatie tot de geascendeerde meesters ziet. Er zitten verborgen schatten in dat dictaat, en ook in veel andere leringen die wij hebben gegeven.

Wij proberen nu al een tijdlang aan de volwassener studenten uit te leggen welke problemen wij tegenkomen, de dilemma’s zou je kunnen zeggen, wanneer wij werken met onze niet-geascendeerde studenten en dit is er een van. Wanneer wij een bepaalde groep een specifieke aanwijzing geven, dan komt dat altijd omdat een persoon of een groep een bepaald bewustzijnsniveau heeft. Wij zouden graag willen dat jullie dat bewustzijnsniveau ontstijgen en dan geven we dus een aanwijzing waarvan wij hopen dat die jullie daarbij helpt. Maar het is onvermijdelijk dat de meesten van jullie onze aanwijzing zullen interpreteren met precies dezelfde bewustzijnsstaat als de bewustzijnsstaat die wij willen dat jullie transcenderen. En dat kan ervoor zorgen dat jullie je eigen interpretatie van die aanwijzing maken, zodat jullie die niet opvolgen, of niet op de beste manier opvolgen, maar dan moeten we er nogmaals over nadenken wat het inhoudt om een aanwijzing van de geascendeerde meesters op te volgen.

Wij geven soms een aanwijzing in woorden die lineair zijn, maar de diepere betekenis van die aanwijzing is dat die niet lineair is en wanneer wij een aanwijzing geven, willen veel mensen die heel concreet, heel praktisch, maken, zodat ze kunnen zeggen: “Tot dusver hebben we dit gedaan, nu moeten we dat doen” en dan zou je een soort ritueel kunnen maken dat zogenaamd helpt bij de nieuwe aanwijzing. Maar mijn geliefden, wij proberen jullie eigenlijk te helpen om uit je huidige mentale kader te stappen, zodat je een stap hoger op het pad doet. Dit geldt voor jullie allemaal, stuk voor stuk. Het geldt voor deze groep in Novosibirsk, het geldt voor elke groep.

En natuurlijk zijn jullie bereid geweest om over mijn aanwijzing na te denken en enkelen van jullie hebben meer inzicht gekregen, maar anderen hebben dit geïnterpreteerd met jullie soort van spirituele MO als groep. En nogmaals, ik probeer geen kritiek te leveren. Ik prijs het werk dat jullie hebben gedaan dat jullie al zo lang doen, en dat jullie veel studenten hebben aangetrokken en veel mensen geholpen. Maar wanneer je naar een hoger niveau toe groeit, dan moet je eenvoudig het bewustzijn transcenderen dat je nu hebt. Dit wil niet zeggen, mijn geliefden en denk erom – dat er niets mis is met het bewustzijn dat jullie nu hebben. Jullie kunnen het centrum blijven besturen op de manier waarop het nu gaat. Jullie kunnen nog steeds veel mensen helpen en jullie hebben een bepaald succes, maar jullie hebben een hoger potentieel en jullie kunnen dat hogere potentieel natuurlijk niet manifesteren met de bewustzijnsstaat die jullie nu hebben. De enige manier om het hogere potentieel te manifesteren is dat jullie dat bewustzijn transcenderen en de uitdaging die ieder van jullie, en iedereen die is geïncarneerd, krijgt, is gewoon: Hoe kijk je naar jouw bewustzijnsstaat als jij erin zit? En daarom hebben wij jullie leringen gegeven over de Bewuste Jij die het vermogen heeft om eruit te stappen. Maar om te beseffen dat je die vaardigheid hebt, moet je bereid zijn om iets te zien wat jij nu niet kunt zien. Je moet toegeven dat jij iets niet kunt zien en daarna moet je bereid zijn om het te zien, anders kun je het niet zien.

En nogmaals, er is echt een hoger potentieel voor jullie groep. Kan ik jullie dat op dit moment geven? Nee, omdat er meerdere kanten aan zitten. Het is niet één ding. Ik kan niet zeggen: “Nu ga je dit doen” of zelfs dit en dit en dergelijke. Het is niet zo dat ik niet rechtstreeks aanwijzingen kan geven wat je moet doen. Ik heb het over het potentieel om een stap hoger te gaan en waardoor steeds meer mensen in jullie groep zich open durven te stellen voor hun intuïtie, te doen wat hun intuïtie zegt, hun intuïtie te uiten en als groep intuïtiever te worden. Je kunt zover komen dat je op je intuïtie durft te vertrouwen en je niet gebonden te voelen aan de regels op de wereld zoals jullie tot nu toe hebben gedaan.

En jullie zouden, als je graag meer hulp wilt, of als je graag meer visie wilt, kunnen kijken naar de ontwikkeling die deze boodschapper heeft doorgemaakt, zoals hij heeft beschreven, dat hij geleidelijk aan zijn dienstbaarheid heeft gepersonaliseerd, hij heeft geleidelijk aan geleerd om meer in de stroom te zijn, meer in het moment, geen plannen te maken en heel ver vooruit te denken en dit kan jullie helpen om dit potentieel te krijgen.

Je kunt maar tot een bepaald punt komen met de benadering die jullie nu hebben. Jullie kunnen deze benadering voortzetten. Jullie kunnen nog steeds veel mensen helpen, maar zoals ik zei, moeten jullie, om op het volgende niveau te komen, buiten jullie kader denken. Je moet je beginnen te realiseren dat jullie een kader hebben en nogmaals, dit is geen kritiek, het is alleen maar de situatie waar alle mensen mee te maken krijgen als ze zijn geïncarneerd. Deze boodschapper is natuurlijk geen uitzondering en er kan dus een moment komen waarop jullie misschien een stap terug moeten doen en naar jezelf kijken en de manier waarop jullie dienstbaar zijn. Jullie zouden er misschien eerlijke discussies over kunnen hebben waarin mensen zich vrij kunnen voelen om alles te zeggen wat ze graag willen. Je zou mensen openlijk kunnen vragen: “Zijn er dingen die je zou willen zeggen waarvan je dacht dat je het niet zou kunnen?” en dan een omgeving proberen te scheppen waarin de mensen eerlijk durven te zeggen wat ze willen. Ik besef dat deze opmerking sommigen van jullie zal verrassen, maar als je beter kijkt, dan zou je kunnen ontdekken dat er dingen zijn die niet ieder van jullie eerlijk durfden te zeggen. Enkelen van jullie voelden zich niet eens zo vrij om erover na te denken en het aan jezelf toe te geven. Er kan dus een moment komen waarop zelfs het sterke gevoel van cohesie en loyaliteit dat jullie in jullie groep hebben opgebouwd, en hoewel dit een goede eigenschap is, jullie er ook van kan weerhouden om veel dingen eerlijk te zeggen, omdat je het gevoel hebt dat er bepaalde dingen zijn die je groep goed laten functioneren, veel van die overwegingen niet moet onderzoeken, omdat jullie niet de gevoelens van andere mensen willen kwetsen.

En dit geldt voor elke groep en je ziet dat na een poosje in bijna elke groep een bepaald mechanisme begint mee te spelen, omdat de mensen zich niet meer zo vrij voelen om over bepaalde dingen te praten. En er is natuurlijk wel een bepaald evenwicht, maar ik bedoel dat er bepaalde momenten zijn waarop elke groep er profijt van heeft als er een omgeving wordt gecreëerd, een gebeurtenis of meer, waarin mensen vrij zijn om iets te zeggen. Het betekent niet dat alles wat er wordt gezegd, ook uitgevoerd moet worden, maar het is belangrijk dat het kan worden gezegd en eerlijk gezegd zonder dat iemand zich ongemakkelijk voelt of onzeker wordt als hij dat doet, of over de reactie die je van de groep zult krijgen.

Er zijn maar weinig activiteiten die mensen op aarde ondernemen die moeilijker en complexer zijn dan een spirituele groep vormen en die een tijdlang in stand te houden. De gevallen wezens willen altijd verdelen en heersen, zij willen altijd vernietigen en opbreken, zij willen de mensen tegen elkaar opzetten. Ik geef helemaal toe dat het nodig is om bepaalde maatregelen te nemen om onvrede te voorkomen, of breuken in de groep en deze maatregelen hebben genomen, en ik hoop dat jullie je ook realiseren hoe fijngevoelig dit onderwerp ligt. Hoe moeilijk het zelfs voor mij als geascendeerde meester is om een duidelijke aanwijzing te geven die zegt doe dit of dat. Maar ik heb jullie nu mijn ideeën hierover gegeven waar je over na kunt denken en er staat veel in en in het dictaat van Jezus om jullie groep op het juiste spoor te zetten wat jullie op het volgende niveau kan brengen in overeenstemming met jullie potentieel.