Hoe je LEVENSbeslissingen neemt

Een boodschap van Jezus, 2 september 2006

Ik begrijp dat veel mensen mijn laatste verhandeling zullen lezen over hoe je LEVENSbeslissingen neemt en zich afvragen hoe je dergelijke beslissingen kunt nemen. Veel mensen vinden het moeilijk om hun gedrag of hun kijk op het leven te veranderen en voelen vaak dat hoe meer ze proberen, hoe moeilijker het wordt. Enkelen zijn al door het proces heengegaan van beslissen om bepaalde veranderingen in hun leven door te voeren, maar ze vallen al snel weer in dezelfde oude gewoonten terug. Een paar beslissen om spirituele leringen te bestuderen of spirituele technieken te beoefenen, maar na een korte of lange tijd voelen ze dat er niets werkelijk veranderd is. Dus laat ik jou een paar gedachten aanbieden over hoe jij LEVENSbeslissingen neemt. Ik zal een paar dingen zeggen die hetzelfde zijn als in mijn laatste verhandeling, maar ik zal het op een andere manier doen, zodat ik hopelijk degenen help die voelen dat ze nog niet volledig in grip te hebben hoe je levensveranderende beslissingen neemt.

Het eerste wat je moet begrijpen, is dat je niet een LEVENSbeslissing kunt nemen met de uiterlijke geest en wil. Het moet een beslissing zijn die van binnenuit komt, van de Bewuste Jij zelf. Je kunt dus niet een levensbeslissing tot stand brengen met de uiterlijke wil, je kunt het niet forceren, je kunt de hemel niet met geweld nemen. Je kunt echter ook niet een LEVENSbeslissing tot stand brengen door er passief op te wachten, terwijl je denkt dat het op een dag vanzelf zal gebeuren. We zouden kunnen zeggen, dat je een LEVENSbeslissing niet kunt afdwingen, hoe zeer je het ook probeert, maar het zal ook niet gebeuren als je het niet probeert.

Wat ik hier bedoel is dat een LEVENSbeslissing een natuurlijk – zelfs spontaan – gevolg is van de juiste gemoedstoestand, namelijk een gemoedstoestand, waarin je helderheid hebt. Wanneer je ziet hoe het ego je steeds heeft gekwetst, zul je spontaan de LEVENSbeslissing nemen om een bepaald egospelletje los te laten. Stel je eens voor dat je denkt dat je een touw in je hand hebt, maar plotseling zie je dat het een slang is. Je hoeft niet te beredeneren wat je gaat doen; je laat eenvoudig de slang los. De sleutel is dus om je in een gemoedstoestand te brengen, waarin je ontvankelijk bent voor de inzichten die een spontaan besluit tot stand kunnen brengen. Je hoeft echter niet passief te wachten tot er zich een duidelijker visie voordoet. Je kunt actieve maatregelen nemen om het tot stand te brengen, maar het moeten wel de juiste maatregelen zijn.

Het beter weten
Meester Morya is dol op het gezegde: “Als de mensen het beter wisten, zouden ze het beter doen.” Dit is een juiste verklaring – als je herkent, dat ‘het beter weten’ niet verwijst naar de uiterlijke, intellectuele kennis, maar naar kennis die jij je eigen hebt gemaakt. In de laatste verhandeling zei ik dat het echte probleem is dat je een minder identiteitsgevoel hebt geaccepteerd vanwege het gebrek aan ware kennis. Als jij je kennis eigen maakt, wordt die kennis een deel van jouw identiteitsgevoel en vervolgens vergroot het jouw identiteit. En wanneer jij deze nieuwe identiteit aanvaardt, zul je ook zo handelen, wat betekent dat je moeiteloos iets beter zult doen dan met je oude identiteitsgevoel.

Bijvoorbeeld, iedereen heeft eigenlijk de uiterlijke kennis dat roken gevaarlijk is voor de gezondheid. Toch hebben degenen die nog steeds roken zich deze kennis niet eigen gemaakt. Ze weten het niet echt beter, omdat ze niet volledig hebben begrepen hoe roken hen aantast. Ze ‘zien’ feitelijk niet, dat ze zichzelf pijn doen en dat is de reden dat ze kunnen blijven roken. Maar als je toch een keer de intuïtieve ervaring hebt die je toont hoe het roken je aantast, zul jij je plotseling afvragen: “Waarom doe ik dit?” Op dat punt is het gemakkelijk om te stoppen, omdat jij je realiseert dat roken niet meer past bij het type mens dat jij bent.

Gebaseerd op dit, kunnen we een enigszins ander perspectief ontwikkelen op de meester-strategie van het ego. Wat het ego en de prins van deze wereld echt proberen, is voorkomen dat jij het beter weet. Als jij echt zag dat jij een ego hebt dat niet de werkelijke jij is en dat alles wat het ego doet tot lijden leidt, zou jij je er ogenblikkelijk voor inzetten om boven het ego uit te stijgen  – en zo de meesterlijke LEVENSbeslissing nemen die je op het spirituele pad zet. Als je werkelijk de aard en de gevolgen overzag van een bepaald egospelletje, dan zou je onmiddellijk weigeren om dat spel te spelen en zo een individuele LEVENSbeslissing nemen die je weer een stap op de wenteltrap omhoog zou brengen.

Nu kunnen we zien dat de overleving van het ego afhangt van het onbekend blijven voor de Bewuste Jij. Het ego gedijt in de schaduwen en om te kunnen overleven – of zelfs zijn macht te vergroten – moet hij verborgen blijven. Het wordt nu wel duidelijk dat het ego alles zal doen wat maar in zijn macht ligt om te voorkomen dat jij het ego ziet en zijn spelletjes doorziet. Hij wil liever dat je blijft denken dat jij het ego bent en niet dat de Bewuste Jij gescheiden is van het ego. Hij wil voorkomen dat jij de egospelletjes en de consequenties ervan herkent.

Het ego heeft verscheidene lagen van verdedigingsmechanismen die tot doel hebben te voorkomen dat jij hem volledig ziet en wat zijn invloed op je leven is. Om dit te illustreren ga ik terug naar mijn voorbeeld van de alcoholist. Weinig mensen besluiten bewust: “Ik wil alcoholist worden.” Ze glijden er langzaamaan in, de alcohol vaak gebruikend om de pijn te verdoven die veroorzaakt wordt door een probleem dat ze niet kunnen of zullen oplossen. Toch veroorzaakt het verdoven van de pijn meer pijn dan het probleem aanpakken en om dat te vermijden, drinken ze nog wat meer en glijden zo snel af naar een patroon dat hun leven overneemt.

Wat is de eerste stap naar herstel? Veel mensen drinken te veel, wat voor iedereen duidelijk te zien is – behalve voor hen. Ze zullen ontkennen dat drinken een probleem is en weigeren zichzelf te erkennen als alcoholist. Zo is, wat elke therapeut je kan vertellen, de eerste stap naar herstel de erkenning dat je een probleem hebt. Daarom is het zo waardevol, wanneer de maatschappij een probleem herkent, misschien door het als ziekte te labelen en dan meer aandacht aan het probleem en de gevolgen ervan voor de individuen en de maatschappij geven. Organisaties zoals de AA hebben een immense dienst bewezen door de aandacht te vestigen op het probleem van alcoholisme en het potentieel om hulp te krijgen. Helaas heeft de Westerse beschaving het probleem van het ego nog niet onderkend, maar dit zal binnen een paar decennia veranderen.

De eerste verdedigingslijn van het ego is te voorkomen dat jij je zelfs ook maar realiseert dat er zoiets als een ego bestaat of te zien dat dit de reden is voor je lijden. De meeste mensen zijn zich totaal niet bewust van het ego en denken dat hun lijden, of normaal is, of onvermijdelijk. Ze realiseren zich niet dat het ego een probleem is en zo komt het dat ze hem nog niet half kunnen overwinnen. Voor veel mensen komt dat gewoon omdat hen nooit iets verteld is over het ego op een manier die ze kunnen begrijpen. Voor anderen is het, omdat ze niet bereid zijn om zelfs de mogelijkheid maar te overwegen dat hun lijden veroorzaakt zou kunnen worden door iets in hen. Ze willen zich als slachtoffers blijven zien van krachten buiten hen, zodat ze een excuus hebben om niet de leiding te nemen over hun leven.

Nadat je erkend hebt dat er een probleem is, is de volgende stap om te erkennen dat JIJ dat probleem hebt. Het ego is hier vaak het meest succesvol in, als het erom gaat mensen om de tuin te leiden. Het is zo gemakkelijk om de splinter in je broeders oog te zien en zo veel moeilijker om de balk in je eigen oog te zien. En het ego is er buitengewoon vaardig in om mensen te laten denken dat het niet hun schuld is – zoals we zullen zien wanneer we de egospelletjes onderzoeken. Veel spirituele mensen hebben intellectueel inzicht in het ego verworven, maar ze hebben niet volledig ‘gezien’, dat ze een ego hebben en dat het hun leven regelt.

Als je eenmaal erkent dat er een probleem is en dat jij erdoor beïnvloed wordt, moet je tot de erkenning komen, dat als jij wilt dat het probleem overwonnen wordt, JIJ degene bent die er iets aan moet doen en je NU moet beginnen. Het ego zal alles doen wat hij maar kan om het te laten lijken alsof jij geen actie hoeft te ondernemen om het ego te overwinnen. Het is zelfs mogelijk dat mensen denken dat het ego een toestand in de buitenwereld is die ze niet kunnen beheersen. Dit lijkt veel op een alcoholist die denkt dat hij slachtoffer is van een ziekte die niet genezen kan worden, maar slechts in bedwang gehouden.

Een ander gebied, waarop het ego vaak succesvol is, is mensen laten uitstellen – tot in het oneindige – om het ego te lijf te gaan. Het ego is de meester-treuzelaar en zal proberen om je zo bezig te houden met andere dingen dat je nooit echt tijd vindt om met het ego aan de slag te gaan. Of hij zal je laten denken dat je vandaag niet met het ego hoeft af te rekenen – doe het maar op de dag die nooit komt, morgen.

Nadat je erkend hebt dat het ego een probleem is dat het je beïnvloedt, dat je ermee moet afrekenen en dat je het nu moet doen, wat kan er dan nog mis gaan? Nu, je moet begrijpen met wie je te maken hebt en hoe je hem het best kunt overwinnen. Dit betekent dat je de aard en de oorsprong van het ego begrijpt en de egospelletjes doorziet. Dat laatste is nog een gebied waar het ego vaak succes heeft door mensen voor de gek te houden. Het is vaak heel moeilijk om een schijnbaar onschuldige gewoonte als egospelletje te identificeren en te zien dat je in feite gevangen zit in dat spel.

Mensen kunnen zich goed aanpassen, wat de positieve kwaliteit heeft dat ze veel verschillende situaties kunnen overleven. Toch kan aanpassingsvermogen ook door het ego gebruikt worden om je te dwingen egospelletjes te tolereren. Je bent er zo gewend aan geraakt dat je denkt dat ze onschuldig zijn of zelfs gewoon. Het goede oude argument dat als iedereen het doet, het niet fout kan zijn, is nog steeds zeer effectief voor de meeste mensen. Toch is het een simpel feit dat als iedereen verblind wordt door het ego, iedereen het zeker fout zal doen.

Wat is mijn bedoeling met het opstellen van een lijst van de manieren die het ego gebruikt om te voorkomen dat jij het punt bereikt om actie te ondernemen en een LEVENSbeslissing neemt? Gewoon om je bewust te maken van de gebieden waar het ego zich zal proberen te verbergen, zodat jij de mechanismen kunt gaan begrijpen hoe het ego jou probeert te verblinden en rustig te houden. Ik hoop dat jij begint in te zien dat het ego gecreëerd werd, omdat de Bewuste Jij weigerde om gewaar te zijn. Dus is de sleutel om het ego te overwinnen, het gewaarzijn terugnemen en je inzichten vergroten. Het ego heeft echt geen feitelijke macht over jou en het kan je alleen maar beïnvloeden, zolang jij niet ziet wat er aan de hand is. Als jij je bewust wordt van het ego en zijn spelletjes, ben je goed op weg om erbovenuit te stijgen. Toch moet je het juiste soort gewaarzijn zoeken.

Waar je naar moet zoeken
Er is uiterlijke kennis en er is innerlijke kennis. Er is intellectuele kennis en er is het ware begrip. Er is de dualistische, relatieve ‘waarheid’ van de antichrist en er is de onverdeelde waarheid van de Christus. Zolang jij naar het leven kijkt door het filter van de dualistische geest, zal het ego altijd in staat zijn om zich voor jou te verbergen. Daardoor moet je, om het ego te ontmaskeren, voorbij de bewustzijnsstaat van het ego reiken. Je moet naar verticale kennis reiken in plaats van intellectuele. Sommige psychologen hebben grote intellectuele kennis van de psyche, maar ze hebben geen notie van het ego in zichzelf. Heel wat spirituele zoekers hebben grote intellectuele kennis van spirituele leringen, maar ze hebben nog steeds niet het essentiële element van het pad begrepen, namelijk dat je het ego moet overwinnen.

Denk eens na over de volgende situatie uit de Bijbel:

3 Toen brachten de Schriftgeleerden en de Farizeeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en
4 zeiden tegen Jezus: “Meester, deze vrouw is op heterdaad betrapt toen ze overspel pleegde.
5 Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan?”
6 Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond.
7 Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: “Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen.”
8 Hij bukte zich weer en schreef op de grond.
9 Toen ze dat hoorden gingen ze weg, een voor een, de oudsten het eerst, en ze lieten hem alleen, met de vrouw die in het midden stond. (Johannes 8)

Hier hebben we een groep mensen die er absoluut van overtuigd was dat ze gelijk hadden, maar in werkelijkheid werden ze verblind door hun ego. Ik, als vertegenwoordiger van de Christusgeest – als de Levende Christus – diende om hen uit hun spirituele blindheid te stoten en hen naar de situatie te laten kijken zonder het filter van het ego. Zo kregen ze nieuwe helderheid en liepen weg van een onmenselijke handeling. Ik wilde dat ik ook zo succesvol had kunnen zijn in vele andere situaties, maar helaas werden de mensen zo verblind door hun ego en waren ze al helemaal niet bereid om door die sluier van illusies heen te gaan. Hoe dan ook, wat je nodig hebt om je eigen ego te overwinnen, is dat soort nieuwe perspectief, zodat je ziet wat je eerder niet kon zien.

Denk nu eens aan het verhaal van de Gordiaanse knoop, een verhaal waarmee ik Kim geïnspireerd heb om het verscheidene keren te gebruiken. Een ingewikkelde knoop werd in een oude tempel geplaatst en een orakel had geprofeteerd, dat ‘Hij, die de Gordiaanse knoop kan ontwarren de heerser zou worden over heel Azië.’ Veel mensen probeerden de knoop te ontwarren, maar een jongeman , die Alexander heette, trok tenslotte zijn zwaard en kliefde de knoop in tweeën. Alexander – die Alexander de Grote werd en inderdaad Azië veroverde – probeerde niet om de touwen los te maken. Hij bekeek het probleem op een andere manier en vond de enige praktische oplossing. Zo ONTWARDE hij de knoop, zoals het orakel had gezegd.

De moraal van het verhaal is dat je een probleem niet op kunt lossen als je in dezelfde bewustzijnsstaat gevangen zit die het probleem heeft gecreëerd. Je huidige problemen werden allemaal gecreëerd, omdat je Doodsbeslissingen nam, beslissingen gebaseerd op de dualistische logica van de geest van de antichrist, je aangereikt door je ego. Als jij probeert om die problemen met hetzelfde denkraam op te lossen, zul je alleen nog maar een diepere kuil voor jezelf graven. In plaats daarvan moet je iets anders doen, een ander element inbrengen om de illusie te vervangen.

Dit wordt geïllustreerd door de oude analogie dat je niet duisternis uit een kamer kunt verwijderen, omdat het geen substantie heeft. Het maakt niet uit, hoe zeer je de duisternis ook analyseert, je zult nog steeds in het donker blijven. De ENIGE manier om eruit te komen, is je te realiseren dat duisternis geen substantie is van zichzelf, maar de afwezigheid van iets. Als je inbrengt, wat er ontbreekt, verdwijnt de duisternis. Net zo heeft ook de geest van de antichrist geen werkelijkheid in zich, maar het is simpel de afwezigheid van de werkelijkheid van de Christusgeest.

Daarom zei Albert Einstein: “Als je hetzelfde blijft doen en je verwacht andere resultaten, ben je gek.” De meeste mensen zijn op een krankzinnige manier bezig om te proberen de problemen op te lossen die gecreëerd zijn door het ego, terwijl ze nog steeds het bewustzijn van het ego gebruiken. Dat kan gewoon niet.

Het Zen Boeddhisme staat bekend om zijn koans, die korte, vaak tegengestelde, uitspraken zijn, bedacht om op een andere manier naar een situatie te kijken om de geest te schokken. Het is niet de bedoeling dat een koan je bepaalde informatie geeft of zelfs inzicht. Het is eigenlijk bedoeld om de normale denkpatronen van het brein te kortsluiten, zodat je plotseling uit je normale mentale kader kunt stappen. Een koan wordt bedacht om je te helpen beseffen dat er een staat van bewustzijn is die de dualistische geestesgesteldheid, die de gewone staat voor de meeste mensen is geworden, te boven gaat en eraan voorbij gaat.

Ik gebruikte vaak gelijksoortige verklaringen, omdat het mijn doel was de mensen te helpen zich te verbinden met de Christusgeest. Zoals ik zei:

want God is Geest, dus wie hem aanbidt, moet dat doen in Geest en in waarheid. (Joh. 4:24)

Het ego denkt geheel horizontaal, wat betekent dat hij gewoon niet voorbij een bepaald niveau kan reiken. Het is alsof het ego in de kelder van een huis gevangen zit en niet kan zien dat er nog iets boven is. Toch heeft mijn vaders huis vele woningen en er is een geheel nieuwe manier van denken die het dualistische denken van het ego te boven gaat. Dit is het soort denken waarvan jij je gewaar moet zijn en je moet je geest openstellen om intuïtieve inzichten te ontvangen die je geest uit zijn eigen patronen zal stoten.

De meeste mensen zijn niet bereid om buiten het kader te denken en daarom is hun geest de meeste tijd gesloten. Ze willen dat ieder nieuw idee in overeenstemming is met hun huidige overtuigingen om in hun huidige mentale kader te passen. Toch kun je het besluit nemen dat jij je gewaar zult zijn van de neiging van de geest om zich af te sluiten en dat jij ertegenin zult gaan. Je kunt besluiten om jezelf in een ontvankelijk denkraam te plaatsen, waarin je altijd open staat voor een waarheid die je ego niet kan zien. Je kunt besluiten dat je bereid bent om naar de balk in je eigen oog te kijken en dat je alert zult zijn op de pogingen van je ego om te zorgen dat jij je aandacht ergens anders op concentreert. Dit is een staat van luisterende genade en ik sprak erover toen ik zei:

Laat wie oren heeft goed luisteren! (Mat 11:15)

Gelukkig jullie ogen omdat ze zien, en jullie oren omdat ze horen! (Math. 13:16)

Ik verzeker jullie: wie niet als een kind openstaat voor het koninkrijk van God, zal er zeker niet binnengaan (Marcus 10:15)

Door je bewuster te worden van de noodzaak om voorbij het mentale kader van het ego te reiken, zul jij je geest in een staat van ontvankelijkheid plaatsen en je zult de inzichten ontvangen die de basis zullen vormen van LEVENSbeslissingen. Denk eraan dat dit niet een passieve gemoedstoestand is. Je bent niet gewoon aan het wachten tot de waarheid jou vindt. Je zoekt actief naar de waarheid door alles te bestuderen wat beschikbaar is over het ego, in de psychologie en in de spiritualiteit. Toch studeer je niet om intellectuele, horizontale kennis te krijgen. Je studeert om intuïtieve doorbraken te krijgen, ‘Aha ervaringen’ die je verticale inzichten geven.

Altijd verder dan de dualiteit kijken
De meester-sleutel hier is je te realiseren, dat je er altijd naar moet streven om je visie en onderscheidingsvermogen te vergroten, zodat je voorbij de egospelletjes kunt kijken. En zoals we zullen zien, zijn er verschillende lagen in de egospelletjes. In het begin  kun je niet alle ego-illusies doorzien, dus zul je dan nog steeds dualistische beslissingen nemen, maar heel wat zullen minder destructieve gevolgen hebben dan andere. Dit wil nog niet zeggen dat dualistische beslissingen noodzakelijkerwijs slecht zijn. Heel wat kunnen een stap in de goede richting zijn, maar je zult pas echt boven een probleem uitstijgen als je een LEVENSbeslissing neemt.

Om mijn vorige voorbeeld van alcoholisme te gebruiken, er zijn veel mensen die te veel drinken, maar die het nog niet erkend hebben: “Ik ben alcoholist en ik heb hulp nodig.” Daardoor is deze bewustwording duidelijk een stap in de juiste richting, omdat het een hoger niveau van gewaarzijn vertegenwoordigt. Een behandelingsprogramma beginnen of op andere manieren het drinken een halt toeroepen, zal duidelijk heilzaam zijn voor iemand. Echter de rest van je leven met het identiteitsgevoel leven van “Ik ben alcoholist” is niet de hoogst mogelijke uitkomst.

Het bewustzijn bereiken van “Ik ben alcoholist” is niet een LEVENSbeslissing. Echter als je het opvolgt met het uitbreiden van je spirituele begrip, kun jij je tot het besef komen dat je een spiritueel wezen bent. En wanneer je deze nieuwe identiteit accepteert, heb je een LEVENSbeslissing genomen. Je hebt nu je oude identiteit laten sterven en een nieuwe identiteit is geboren, volgens welke, drinken niet langer een optie is. Je wordt zelfs niet eens verleid om te drinken, omdat het niet in overeenstemming is met je nieuwe identiteit en wereldbeeld.

Nogmaals, hoe kun je het punt bereiken dat je een dergelijke LEVENSbeslissing neemt? Je moet beginnen met je bewustzijn uit te breiden, wat twee aspecten heeft:

  •  Het Alpha-aspect is om je begrip van de spirituele kant van het leven uit te breiden, waaronder het feit dat jij een spiritueel wezen bent dat een unieke missie op deze planeet heeft. Je begrijpt het ego en je ziet dat je meer bent dan het ego.
  • Het Omega-aspect is dat je begrijpt waarom en hoe een bepaald gedragspatroon jou en andere mensen beïnvloedt. Je begrijpt de egospelletjes zelf.

Veel mensen beginnen zich te realiseren dat bepaalde gewoonten negatieve gevolgen hebben, maar ze begrijpen niet dat het egospelletjes zijn. Daarom moeten ze hard vechten om een gewoonte te overwinnen. Maar als je eraan werkt om beide aspecten uit te breiden, zal het veel gemakkelijker voor je worden om de oude manier van denken los te laten. De reden daarvan is dat je eigenlijk niet het gevoel zult hebben dat je iets opgeeft. Veel mensen die stoppen met drinken, voelen dat ze iets aangenaams opgegeven hebben en ze voelen een verlies of vacuüm van binnen. Maar als je eenmaal een hoger spiritueel inzicht hebt gekregen, kun je de illusie van verlies te boven komen.

Je hebt nu een nieuw identiteitsgevoel in plaats van een vacuüm en daardoor geef je niets op. Je laat gewoon iets ouds wegvallen, omdat het vervangen wordt door iets beters. Het komt overeen met wat er gebeurde toen jij je op een dag in je tienerjaren realiseerde: “Ik ben geen kind meer!” Op dat moment aanvaardde jij een nieuwe identiteit en het was nu gemakkelijk om je speelgoed op te geven. Je hoefde jezelf niet te dwingen om te stoppen met poppen of speelgoedauto’s te spelen, je verloor gewoon je interesse en richtte je aandacht op een nieuw type speelgoed dat paste bij je identiteit als tiener.

Ik weet dat sommigen zullen zeggen dat ze beter af waren geweest als ze met hun kinderspeelgoed waren blijven spelen, maar de tienertijd was een noodzakelijke stap op het pad naar volwassenheid. Uiteindelijk gaf je het op om jezelf als tiener te bekijken en aanvaardde jezelf als volwassene. Mijn punt hier is, dat je al een aantal LEVENSbeslissingen hebt genomen die je naar een hoger identiteitsgevoel gebracht hebben. Met andere woorden het maken van LEVENSbeslissingen is niet iets mysterieus of niet van deze wereld; het is een normaal onderdeel van het leven. Je hoeft je alleen maar bewuster te worden van dit soort beslissingen en dan je aandacht richten op de volgende te nemen stap. Je hoeft alleen maar de oude identiteit van ‘gewone’ volwassene te laten vallen en een nieuwe identiteit te aanvaarden als spiritueel wezen. Wanneer je dit doet, zul je op een natuurlijke manier stoppen met doen wat gewone volwassenen doen en in plaats daarvan beginnen te doen wat spirituele wezens doen.

Verzet tegen vooruitgang
Veel mensen voelen dat er weerstand is tegen het nemen van LEVENSbeslissingen, alsof er iets dat hen in oude patronen terugtrekt. Sommige mensen ervaren zelfs dat ze een LEVENSbeslissing nemen, maar dat ze toch nog teruggetrokken worden in oude patronen. De reden daarvoor is dat er werkelijk een zwaartekracht aan het werk is die je op de wenteltrap naar beneden trekt. Deze kracht heeft diverse componenten en hier zullen we nu naar kijken.

In de kern van ieder egospel zit de onjuiste overtuiging, in de betekenis van een overtuiging die eerder gebaseerd wordt op de dualistische illusies van de geest van de antichrist dan op de werkelijkheid van de Christusgeest. Zolang deze overtuiging in je bewustzijn blijft, zal het je bewustzijn letterlijk in gedachtepatronen, gevoelens en handelingen trekken. Daardoor zul je pas vrij zijn als je de onjuiste overtuiging hebt overwonnen. Dit kan echter gecompliceerd worden door het feit dat een overtuiging diverse lagen kan hebben. We zouden kunnen zeggen dat er een diepere overtuiging is die op zijn plaats gehouden wordt of verborgen door kleinere overtuigingen, zo ongeveer als kleinere stenen die een groot rotsblok op zijn plaats houden. Totdat je de kleinere stenen verplaatst, kun je het grote rotsblok niet laten rollen.

Zoals ik elders uitleg, heeft het materiële universum vier niveaus die corresponderen met de vier niveaus van je geest:

  • Het identiteitsniveau is de laag waar je overtuigingen hebt over wie je bent en hoe de wereld eruit ziet.
  • Het mentale niveau is de laag van het denken en dit is waar je overtuigingen hebt over wat je wel en niet kunt doen.
  • Het emotionele niveau is de laag van het gevoel die je de stoot tot handelen geeft. Gevoelens kunnen echter ook getriggerd worden door uiterlijke omstandigheden en daardoor voorkomen dat je handelt of je iets laten doen wat je echt niet wilde. Dit is de laag waar je overtuigingen hebt over wat je wel of niet zou moeten doen.
  • Het fysieke niveau is de laag van het lichaam en uiterlijke geest en dit is waar jij beslist tot welke fysieke acties je overgaat. Hier bevinden zich je overtuigingen over hoe je handelingen jou en anderen beïnvloeden.

In de meeste gevallen heeft een egospelletje componenten of overtuigingen op alle vier niveaus en om volledig aan het spel te ontsnappen, moet je ze op alle vier niveaus oplossen.

Laten we bijvoorbeeld nog eens terugkomen op de alcoholist. Op het bewuste niveau heeft de persoon de overtuiging: “Ik ben geen alcoholist. Ik drink niet te veel. Ik kan dit hanteren. Ik kan stoppen wanneer ik wil.” Maar op het fysieke niveau ervaren de mensen gewoonlijk de gevolgen die moeilijk te ontkennen zijn. Bijvoorbeeld iemand die drinkt, zou zijn baan kunnen verliezen, een relatie vernietigen of van de dokter te horen krijgen dat als hij niet ophoudt met drinken hij over zes maanden dood zal zijn. Dit zou ervoor kunnen zorgen dat iemand de overtuiging die ik net beschreef loslaat en ophoudt met drinken.

Vanzelfsprekend is dit een stap in de goede richting, maar iemand begon niet te drinken vanwege de overtuiging dat hij geen alcoholist was en kon stoppen wanneer hij wilde. Dus als hij niet voorbij het niveau gaat van de uiterlijke geest, zullen de overtuigingen op de hogere niveaus hem nog steeds beïnvloeden en daarom zal hij een levenslange strijd tegen het alcoholisme houden. Op het emotionele niveau zou er een overtuiging kunnen zijn, die zegt: “Ik zou deze pijn niet horen te voelen, maar omdat ik er het slachtoffer van ben, is het oké om te pijn te verdoven door te drinken. Ik verdien verlichting.” Het ligt voor de hand dat zolang deze overtuiging in het emotionele lichaam van de persoon blijft bestaan en zolang hij pijn voelt, hij een emotionele hunkering zal voelen om te drinken en hij moet er dagelijks tegen vechten.

Op het niveau van het mentale lichaam, zou er een overtuiging kunnen zijn die zegt: “Ik kan dit probleem niet oplossen, dus kan ik de pijn die ik voel, niet vermijden. En omdat ik er niets aan kan doen, is mijn enige optie om wat verlichting te krijgen, zodat ik er vandaag mee om kan gaan.”  Nogmaals, deze overtuiging zal aan iemands gedachten trekken tot hij verwijderd is.

Ten slotte, in het identiteitslichaam van iemand zou de overtuiging kunnen zitten: “Ik ben maar een mens en ik ben waardeloos. Het leven heeft geen doel en het heeft geen enkele zin dat ik hier ben.” Deze overtuiging is het rotsblok en als je het ooit in beweging kunt zetten, zou het de lagere overtuigingen meetrekken naar beneden.

Het is heel goed mogelijk dat de Bewuste Jij uit je huidige situatie kan stappen, de onjuiste overtuiging ontmaskeren op het identiteitsniveau en het oplossen. Daardoor zullen de lagere overtuigingen omvallen als dominostenen. Het probleem hier is dat om dit te doen, de Bewuste Jij in staat moet zijn om zich uit je situatie terug te trekken. Je zult naar het bos moeten kijken in plaats van naar de bomen. En het ego zal trachten om je aandacht af sluiten op een van de lagere niveaus.

Zolang iemand te veel drinkt, is al zijn aandacht gericht op het fysieke niveau. Het is een zaak van zorgen dat je de volgende borrel krijgt en de gevolgen van je drinken te vermijden. Dus kan het nodig zijn dat een persoon met de fysieke gewoonte stopt, voordat zijn aandacht vrij kan zijn om voorbij het fysieke niveau te kijken. Op dezelfde manier zijn heel wat mensen zo gefocust op het emotionele niveau dat ze nooit een stapje terug kunnen doen om zich te realiseren dat hun gevoelens worden veroorzaakt door hun gedachten. En natuurlijk zijn heel wat mensen zo gericht op het mentale en intellectuele niveau, dat ze zich niet realiseren, dat hun gedachten gewoon de slaaf zijn van hun identiteitsgevoel.

Mijn punt is hier, dat door het zoeken naar de soort intuïtieve inzichten waarover ik in de voorgaande secties sprak, je in het ideale geval een stapje achteruit kunt doen en de onjuiste overtuiging op het identiteitsniveau, waar de oorzaak ligt van je problemen, kunt ontmaskeren. Door de stop uit de badkuip te trekken, zal al het vieze water in het bad weglopen. Maar in veel gevallen is het te moeilijk voor veel mensen om hun geest te bevrijden van een van de lagere niveaus. Zo zal het noodzakelijk voor je zijn om je eerst te richten op het overwinnen van een onjuiste overtuiging op het niveau van de bewuste geest, op het emotionele niveau of op het mentale niveau. Alleen wanneer jij je geest vrij kunt maken van haar obsessie op een van de lagere niveaus, kun je een stapje achteruit doen en naar het grote geheel kijken.

De energetische verbinding
Alles is energie. De vier niveaus van je geest vormen een energieveld en jij bent levend en bewust, omdat er een stroom energie vloeit van je IK BEN Aanwezigheid door je vier lagere ‘lichamen’. Al je mentale processen maken gebruik van dat licht en daardoor wordt het licht onvermijdelijk ‘gekleurd’ door de overtuigingen die je hebt in de vier lagen van je geest. Een overtuiging die wordt gebaseerd op de geest van de antichrist, zal een lagere vibratie van het licht hebben, zodat het niet terug omhoog kan stromen naar je IK BEN Aanwezigheid.

Een deel van deze ‘verkeerd gebruikte’ energie zal zich verzamelen in je persoonlijke energieveld – vaak je onderbewuste geest genoemd. Omdat deze energie elektromagnetisch is, oefent het een elektromagnetische kracht uit op je gedachten en emoties en trekt ze in bepaalde patronen. Als je vaak op situaties reageert met boosheid, zal energie die gekwalificeerd wordt met de vibratie van boosheid, zich in je emotionele lichaam verzamelen en dit zal ervoor zorgen dat je gemakkelijker in de reactie getrokken wordt om met boosheid te reageren. Hoe meer energie zich heeft verzameld, hoe lager je drempel voor boosheid zal zijn.

Mijn punt is hier dat als je veel van een bepaalde soort verkeerd gebruikte energie in het persoonlijke veld hebt, deze energie een tweevoudig effect zal hebben:

De energie zal als een magneet fungeren die je bewuste gewaarzijn weg zal trekken van het grote geheel. Je raakt zo gefocust op de soort handelingen, gevoelens of gedachten die corresponderen met de energie. Je kiest je handelingen, gevoelens en gedachten feitelijk niet meer, omdat je in een patroon getrokken wordt dat je aandacht opeet. Daardoor zal de Bewuste Jij het veel moeilijker vinden om een stapje achteruit te doen en te zeggen: “Waarom blijf ik dit eigenlijk doen?”

De energie zal een sluier vormen die ervoor zorgt dat de Bewuste Jij geen contact maakt met je Christus Zelf, je spirituele leraren en je IK BEN Aanwezigheid. Dit maakt het ook moeilijker voor je om een intuïtieve ervaring te krijgen of de onderliggende waarheid te zien in een spirituele lering die je leest.

Samengevat, de energie trekt je bewustzijn in lagere activiteiten en zorgt ervoor dat je geen inzichten krijgt die je nodig hebt om het beter te weten. Het wordt nu duidelijk dat je iets nodig hebt om deze verzamelde energie kwijt te raken en de meest efficiënte manier om dit te doen is door een spirituele techniek te gebruiken die voor dit doel ontwikkeld is. Het ligt voor de hand dat de techniek die ik zal aanbevelen de rozenkransen van Moeder Maria zijn, die ontworpen zijn om negatieve energie te transformeren en je te helpen dualistische overtuigingen op te lossen. Zo krijg je een dubbel effect uit de rozenkransen.

Eerlijk gezegd zijn er maar weinig mensen die niet hun voordel kunnen doen met het geven van rozenkransen als voorbereiding op het nemen van LEVENSbeslissingen. En er zijn veel mensen die zoveel verkeerd gebruikte energie hebben, dat ze gewoon niet in staat zullen zijn om LEVENSbeslissingen te nemen, totdat ze zoveel energie hebben opgeruimd dat ze hun aandacht bevrijden van de magnetische kracht. Pas dan zullen ze genoeg zelfbewustzijn hebben om voorbij het mentale kader te kijken dat hun ego gecreëerd heeft.

Nog een gevolg van het hebben van verkeerd gebruikt energie in je persoonlijke veld, is dat het een verbinding creëert tussen je geest en het massabewustzijn. Stel je eens voor dat je langs een gebouw loopt dat een enorme elektromagneet bevat. Je lichaam is niet magnetisch, dus je voelt niets. Maar bedenk nu eens dat je zakken vol ijzeren gewichten zitten. Nu zul je de aantrekkingskracht van de magneet voelen. Daardoor zul je, als je veel verkeerd gekwalificeerde energie in je persoonlijke veld hebt, een aantrekkingskracht uit het massabewustzijn voelen en dit zal het je veel moeilijker maken om LEVENSbeslissingen te nemen. Nogmaals, de enige manier om eruit te komen is door de verkeerd gebruikte energie te transformeren door een spirituele techniek te gebruiken. Dan zal de prins van deze wereld komen en niets in je vinden waardoor hij je in zelfvernietigende patronen kan trekken.

Voordat we het onderwerp verlaten over iets wat je in oude patronen trekt, laat me in het kort nog wat gewoontes noemen. De onderbewuste geest functioneert ongeveer net zo als een computer. Als er eenmaal een patroon is gecreëerd, zal het blijven lopen, totdat jij het van de harde schijf van de computer verwijdert. Je kunt een LEVENSbeslissing nemen die de valse overtuiging verwijdert die het programma gecreëerd heeft, maar je hebt nog wel bepaalde sporen die in de onderbewuste geest bestaan. Als er eenmaal een spoor in de jungle is gemaakt, volgen de dieren het en dat maakt het spoor breder, wat inhoudt dat meer dieren het zullen volgen. Op dezelfde manier zal je onderbewuste geest ervoor zorgen dat je gedachten en gevoelens bepaalde patronen volgen. Het spoor werd door herhaling gemaakt en het zal herhaling vergen om het uit te wissen.

Mijn punt is hier dat zelfs nadat jij een LEVENSbeslissing hebt genomen, je nog steeds de gewoonte die ontstond toen jij de oude overtuiging aanvaardde, moet afleren. Dit zal even tijd nemen en daarom moet jij erop voorbereid zijn dat jij een LEVENSbeslissing een aantal keren affirmeert, nadat je hem genomen hebt. In feite hebben een aantal mensen zich als vrijwilliger aangeboden om te helpen patronen in het massabewustzijn op te lossen en ze zouden misschien bepaalde LEVENSbeslissingen lange tijd, zelfs levenslang, opnieuw moeten bevestigen. Daarom zou jij niet hierdoor moeten laten ontmoedigen, maar simpel het besluit blijven affirmeren, wanneer iets je achteruit trekt naar je oude patroon.

De juiste relatie tussen jou en je overtuigingen
Wanneer je naar de wereld kijkt, zul je zien dat enkele mensen bereid zijn voor hun overtuigingen te sterven of bereid zijn anderen te doden om datgene te vernietigen wat zij zien als bedreiging voor hun overtuigingen. Enkele van deze mensen worden zelfs als helden gezien die ergens voor opkomen en heel wat mensen denken dat ik bereid was om voor mijn overtuigingen te sterven. Dit is niet goed begrepen.

Een overtuiging is iets wat in woorden uitgedrukt wordt en alles wat in woorden uitgedrukt wordt, is het rijk van de dualiteit binnengegaan, waar het onderhevig is aan verschillende interpretaties. Hier is een voorbeeld van een overtuiging: “Mijn religie is de enige ware en God wil, dat alle andere religies vernietigd worden, dus is het aanvaardbaar, dat ik niet-gelovigen dood.” Kortom, je zou nooit bereid moeten zijn om te doden voor een geloof.

Je zou inderdaad op kunnen komen voor een hoger principe en dat is wat ik deed door mezelf te laten kruisigen. Echter, ik deed dit niet vanuit een egocentrische motivatie of gehechtheid. Ik deed dit in een poging om anderen te wekken door hen te laten zien dat hun overtuigingen elkaar tegenspraken. Ze beweerden in een godsdienst te geloven die zei: “ Gij zult niet doden”, maar ze stonden klaar om me te doden om hun religie te behouden. Hoe kun je een geweldloze religie door geweld behouden?

Het is niet mijn bedoeling om hier een complexe filosofische discussie aan te gaan, dus laat ik een paar dingen liggen. Mijn bedoeling is hier om je het basisprincipe te laten zien achter het nemen van levensbeslissingen. Het simpele feit is, dat jij verblind bent door de dualistische illusies van het ego en daarom niet langer de Christuswaarheid ziet. Je visie op de waarheid wordt geblokkeerd door je huidige overtuigingen. Daardoor moet je, om de visie van Christus te bereiken die het tot een natuurlijk en moeiteloos proces maakt om een LEVENSbeslissing te nemen, bereid zijn om verder dan je huidige overtuigingen te kijken. En dit kan niet zolang jij gehecht bent aan die overtuigingen. Bereid zijn om te doden of te sterven voor je overtuigingen is simpel de extreme vorm van een dergelijke gehechtheid.

Er zijn veel mensen, die zullen merken dat als zij deze egoverhandelingen lezen er ergens in hun geest een bepaald ongemakkelijk gevoel is. Als je het nader bekijkt, zul je zien dat er weerstand is om huidige overtuigingen als vergissingen ontmaskerd te zien. Je kunt zelfs vrezen dat als jij je overtuigingen als verkeerd bloot gelegd worden er iets slechts kan gebeuren of dat je verlies zult lijden. Wat blijft er over als jij je overtuigingen verliest?

Ik probeer op geen enkele manier aanmerkingen maken op mensen die zo voelen, ik wijs er alleen op dat zolang jij deze gevoelens hebt, jij je spirituele pad veel moeilijker voor jezelf zult maken dan nodig is. Ik heb de wens om alle oprechte zoekers het pad zo snel en pijnloos mogelijk te zien bewandelen. En om dat te doen, hoef je alleen je perspectief op het leven een beetje te verschuiven. Je moet de wijzer van het bewustzijn ietsje draaien, zodat jij op een andere manier tegen je overtuigingen aankijkt.

Wat is het nieuwe perspectief? Nu, zolang jij ook nog maar enige vorm van gehechtheid hebt aan je huidige overtuigingen, zal het je pijn doen om die overtuigingen los te laten. En voor elke stap die jij op het spirituele pad doet, moet jij een verkeerde overtuiging loslaten, wat betekent dat elke stap pijn bij je zal veroorzaken. Wanneer je weerstand voelt om een verkeerde overtuiging los te laten, is het omdat er een deel in jou is, dat zich met dat geloof identificeert. Dat deel is natuurlijk het ego dat niet wil dat jij groeit en je huidige overtuigingen gebruikt om je groei te vertragen.

Wat is de verborgen boodschap die het ego je geeft? Is het dat je een bepaalde overtuiging niet los moet laten, omdat er anders niets is – hij is onfeilbaar. Daardoor als jij het je ego mogelijk maakt om je aan je overtuigingen te hechten, weiger je in principe om je inzicht te vergroten en een ruimer perspectief te verwerven die een LEVENSbeslissing tot stand zal brengen. Zeg ik dat jij al je overtuigingen los moet laten? Niet beslist, maar IK BEN je wel aan het vertellen, dat je BEREID MOET ZIJN OM AL JE OVERTUIGINGEN LOS TE LATEN. Als er een overtuiging is, die je niet bereid bent om te onderzoeken, dan komt die onwil door een gehechtheid en een gehechtheid kan alléén van het ego komen.

Hoe kun je aan deze val ontsnappen? Er is letterlijk maar één manier. De Bewuste Jij moet tot de slotsom komen, dat JIJ méér BENT DAN JE OVERTUIGINGEN! Zoals ik heb uitgelegd, is de Bewuste Jij een individualisatie van Gods wezen en God staatduidelijk boven elke overtuiging op deze wereld. God is de Geest van waarheid en daarom moet jij hem in Geest en in waarheid aanbidden in plaats van door dualistische overtuigingen en aardse doctrines. Gods Geest staat boven ELKE overtuiging, die in woorden uitgedrukt kan worden. De truc is natuurlijk dat alleen de Bewuste Jij de Geest van Waarheid kan ervaren, terwijl het ego dat nooit zal kunnen.

Als jij die verschuiving in bewustzijn kunt maken, kun jij je realiseren, dat de werkelijke jij nooit iets kan verliezen door een verkeerde overtuiging los te laten. Hoe kun JIJ verliezen door een overtuiging los te laten die je beperkt en gevangen houdt in een vals gevoel van identiteit die je voortdurend laat lijden? Alleen het ego kan verliezen, wanneer JIJ een valse overtuiging loslaat, zodat het ego je niet langer kan overheersen.

Kun jij zien hoe deze verschuiving het pad gemakkelijker kan maken? Wanneer je weet dat jij meer bent dan je overtuigingen, kun je snel alle angst om naar je overtuigingen te kijken de baas worden en alle angst over wat er zal gebeuren, als jij een gekoesterde overtuiging als verkeerd ontmaskert. In plaats van weerstand te bieden aan het proces om verkeerde overtuigingen bloot te leggen, zoek je actief naar een dergelijke ontmaskering. Niet allemaal in één keer, zodat jij de kluts kwijtraakt, maar je bindt je aan een doorgaand proces van langzaamaan elke foute overtuiging ontmaskeren die er ooit in je is opgekomen. En als je eenmaal een dergelijke overtuiging doorziet, kun je hem net zo moeiteloos loslaten als je een slang loslaat. Je zult dan beginnen spontane LEVENSbeslissingen te nemen en dat zal je vooruitgang boven verwachting versnellen.

Te onderwijzen zijn
Als een laatste gedachte over hoe jij je in de geesteshouding brengt waarin LEVENSbeslissingen zich spontaan voordoen, vraag jij je het volgende af: “Ben ik bereid om te leren? Ben ik bereid om een ware spirituele leraar die mijn valse overtuigingen aan de kaak stelt, te volgen? Of zou ik liever een valse leraar volgen, die mij (in werkelijkheid jouw ego) vertelt wat ik wil horen?”

Dit is de wezenlijke vraag die de ware spirituele zoekers scheidt van degenen die misschien beweren dat ze erg spiritueel zijn of religieus, maar die nog niet hebben begrepen waar het pad over gaat of die zich niet toegelegd hebben op hun eigen groei. Het scheidt letterlijk de schapen van de geiten.

De situatie valt niet te ontkennen. Om vooruitgang te boeken op je spirituele pad – om de volgende stap omhoog te doen op de wenteltrap – moet je de verkeerde overtuiging overwinnen die ervoor gezorgd heeft dat je de huidige stap naar beneden nam. Als je de dwaling van die illusie kon zien, zou je die stap naar beneden niet gedaan hebben of je zou alweer naar boven zijn gegaan. Dus wat je vooruitgang blokkeert, is dat er iets is wat jij niet kunt zien en zolang jij het niet kunt zien, blijf je in de val zitten.

De sleutel om de impasse te doorbreken, is dat je het cruciale inzicht moet krijgen dat jij je huidige overtuiging laat ontmaskeren als fout en het vervangt door de waarheid die je vrij maakt. Waar moet dat inzicht vandaan komen? Het kan niet uit je eigen geest komen, binnen je huidige mentale kader. Als het inzicht, dat je nodig hebt, in het kader zat, zou je het al gevonden hebben. Kijk nog eens naar mijn verklaring:

Waarom kijk je naar de splinter in het oog van je broeder of zuster, terwijl je de balk in je eigen oog niet opmerkt? (Lucas 6:41)

Waarom is het zo gemakkelijk voor mensen om te zien wat er in het leven van andere mensen aan de hand is en zo moeilijk om hetzelfde probleem in hun eigen leven te zien? Omdat wanneer je in het mentale kader zit die het ego gecreëerd heeft, je de situatie niet zo helder kunt zien als wanneer je er van buitenaf naar kijkt. Dus het inzicht dat je nodig hebt, moet van een bron buiten je geest komen en dat boven het niveau van de dualiteit staat. Die bron is een spirituele leraar.

Dit betekent niet, dat jij een direct en bewust contact moet leggen met een wezen in het spirituele rijk. Zoals El Morya zegt: “Als de leraar een mier is, let dan op hem.” De betekenis is dat de leraar vaak in een onverwachte of nederige vermomming verschijnt. De leraar zou een boek kunnen zijn of het kan iemand anders zijn die je vertelt wat je zelf niet kunt zien. En zoals ik al zei: als de student klaar is, ZAL de leraar verschijnen. Dus is er ALTIJD een leraar bij je die je precies kan geven wat je nodig hebt om de volgende stap te nemen op je pad. De grote vraag is of jij de leraar kunt herkennen en of je bereid bent om aandacht te besteden aan de boodschap?

Wat je nu meteen kunt doen, is een toezegging doen dat je altijd naar de leraar zult zoeken. Je zult de leraar laten zeggen wat jij zelf niet kunt zien en wat je ego niet wil dat je ziet. Je zult naar een ware leraar zoeken die je illusies aanvecht in plaats van een verkeerde leraar die het je gemakkelijk maakt met je illusies. En jij kunt beslissen, of jij ernaar zult streven om onderwijsbaar te zijn voor de rest van je leven, altijd op zoek naar de leraar die je naar een hoger niveau kan brengen. Jij kunt beslissen of je oren hebt om te horen en ogen om te zien.

Het pad is een doorgaand proces
Er zijn veel mensen, die ten prooi vallen aan de neiging van het ego om naar een automatische of gegarandeerde verlossing te zoeken, zoals ik in de eerste serie verhandelingen uitgelegd heb. Ze denken, dat er een soort ultieme lering, informatie of inzicht is en als ze dat eenmaal gevonden hebben, het klaar is. Ze denken, dat één magische beslissing hen naar de top van de wenteltrap zal zwiepen.

Maar zolang jij belichaamd bent, zul je te maken krijgen met de geest van de antichrist. Je kunt je bevrijden van je eigen ego, maar je zult nog steeds blootgesteld worden aan het massabewustzijn van buitenaf. Daardoor is het essentieel voor je om een geestesgesteldheid aan te nemen, waarin jij het pad kunt zien als een doorgaand proces. In plaats van te zoeken naar een of andere definitieve oplossing, kijk je vooruit om progressieve hogere inzichten voor de rest van je leven te ontvangen.

Wanneer je dit doet, zoek je niet langer naar een of andere ultieme lering, wat betekent dat het ego je niet kan laten geloven dat je nu een onfeilbare waarheid hebt gevonden en dat je kunt stoppen met zoeken. Zo kan het ego je niet dwingen om bij een bepaalde stap te stoppen en er voor zorgen dat jij denkt dat je de volgende stap niet hoeft te nemen. In de laatste verhandeling zei ik dat jij je niet door het ego van de informatie waarop jij je beslissingen baseert, moest laten voorzien. De reden is dat als jij dit doet, het ego je ZAL dwingen te denken dat je niet verder hoeft te gaan, omdat je al gered bent op dat moment. Hij zal je laten denken dat je huidige stap de laatste stap is die je moet nemen.

Het web van illusies dat gesponnen wordt door het ego is zeer subtiel en je moet in aanmerking nemen dat het pad verscheidene niveaus heeft. Daardoor moet je in plaats van het je ego mogelijk te maken je prettig op je huidige niveau te voelen, altijd verder kijken. In feite zal ik nu beginnen om de individuele egospelletjes te beschrijven en ik zal ze verdelen overeenkomstig de vier niveaus van de geest. Dit zal je helpen om te zien dat je door moet gaan tot je het hoogste niveau bereikt en je valse identiteitsgevoel overwint. Het zal echter ook dienen om je aan te moedigen, omdat jij je zult realiseren dat je boven het laagste niveau bent uitgestegen.

Er is een subtiel verschil, waar je over na moet denken. Het ego zal proberen om je op je gemak te laten voelen bij je huidige overtuigingen, zodat je niet door hoeft te gaan. Maar het bestrijden van deze neiging betekent niet dat je de rest van je leven in een toestand van ontevredenheid of gebrek moet leven. Als jij je eenmaal realiseert dat je meer bent dan je overtuigingen, doet het loslaten van een oude overtuiging geen pijn. Het maakt dat jij je vrijer voelt en dat geeft aanleiding tot vreugde. Zo kun je van de reis genieten zonder in de val te lopen dat jij je zo op je gemak voelt dat je de vooruitgang stopt. En als jij die kinderlijke onschuld bereikt, kun je het spirituele pad benaderen met dezelfde opwinding als van een kind dat een prachtige nieuwe speeltuin heeft ontdekt om te verkennen. Op dat punt ben je het koninkrijk der hemelen binnengegaan, zelfs al heb je de top van de wenteltrap nog niet bereikt.

Laat me terugkeren naar mijn verklaring dat jij geen LEVENSbeslissing tot stand kunt brengen, hoe hard je het ook probeert, maar dat het niet gebeurt als je het niet probeert. We zien nu dat zolang jij het probeert door de geest van de antichrist te gebruiken, je niet de Christusvisie kunt verwerven, die de fundering is voor een LEVENSbeslissing. Maar als jij je afwachtend opstelt totdat er een besluit valt, zul je nergens komen. De sleutel is dat er een middenweg is tussen het proberen met de menselijke geest en niets doen.

Dat smalle pad is om je in een geestestoestand te brengen waarin je eerst het koninkrijk van God zoekt – de Christusvisie – en dan alle andere dingen – inclusief LEVENSbeslissingen – er spontaan bij cadeau krijgt. Het is een staat van gepaste afwachting, waarin jij je – je geest – tot een kelk maakt en toestaat dat de waarheid van God erin stroomt en de duisternis vervangt. Je ziet dat het volhouden van de illusies van het ego een constante worsteling vraagt. Om de Christuswaarheid te verwerven, hoef je alleen maar op te houden met worstelen. En dat is de ware betekenis van het hebben van een onschuldige geest als van een kind. Je scheidt je af van de poging van het ego om alles te beheersen en in plaats daarvan – om nog een van Morya’s uitdrukkingen te gebruiken – probeer je om Theos jou te laten regeren. ( vertaald van: TRY:Theos Rule You). Je staat God toe om in jou de doener te zijn in plaats van het ego.

Ik kan niets doen uit mijzelf: ik oordeel naar wat ik hoor, en mijn oordeel is rechtvaardig omdat ik mij niet richt op wat ik zelf wil, maar op de wil van Hem die mij gezonden heeft. (Joh. 5:30)

Geloof je niet dat ik in de Vader ben en dat de Vader in mij is? Ik spreek niet namens mezelf als ik tegen jullie spreek, maar de Vader die in mij blijft, doet zijn werk door mij. (Joh 14:10)

Probeer om die twee verklaringen te lezen met het gevoel dat jij de Christus bent die ze zegt. Let dan op hoe je ego weerstand zal bieden aan de boodschap.