Bewaar je Vrede niet — deel die uit!

ONDERWERPEN: Eén persoon KAN het verschil maken – Bewaar jouw kalmte niet

Geascendeerde Meester Jezus, 22 oktober 2006

Nu, omdat mijn geliefde broeder Kuthumi het toneel heeft klaargezet, zal ik jullie naar het volgende niveau brengen. Het leven is een kans van zo’n groot kosmisch belang dat wanneer je een glimp zou kunnen opvangen van wat een prachtige kans het leven op aarde is jij, plotseling, uit die toestand wordt gehaald die tegenwoordig het meest gebruikelijk is, het meest voorkomt, op aarde. En die toestand is een staat van depressie, een staat van hulpeloosheid, een staat van wanhoop, waarin mensen het gevoel hebben dat zij niets kunnen doen om de omstandigheden op aarde te verbeteren. Want het is te groot voor één enkele persoon om de myriaden problemen die daar zijn op te lossen.

Dit is juist wat de krachten op deze wereld jullie willen laten geloven, want het houdt je rustig. Kunnen jullie begrijpen dat toen de krachten van de verkeerde leraren het christendom overnamen en het in een rustgevende religie veranderden – die mensen in pacifisten veranderd heeft die zitten te wachten tot God of Christus het allemaal voor hen doen – het toneel klaargezet hebben voor het huidige tijdperk?

Want ik moet zeggen dat het plan van de geascendeerde meesters al die tijd is geweest om in deze kritieke tijd, op dit kritieke kruispunt tussen de dispensatie van het Vissentijdperk en het Aquariustijdperk, de top tien procent van de spirituele mensen op aarde op te laten staan en uit te laten roepen: “De keizer heeft niets aan!” Maar de verkeerde leraren hebben er alles aan gedaan om dit ontwaken te voorkomen door de mensen kalm te houden. Eerst door het christendom, daarna door de materialistische wetenschap die hen zegt dat ze slechts hoog geëvolueerde apen zijn en dat zij geen echte macht hebben om iets te veranderen, behalve dan wat zij met hun fysieke lichaam kunnen doen.

Eén persoon KAN het verschil uitmaken
Mijn geliefden, dit is zo’n staat van illusies dat het voor een geascendeerd wezen verbijsterend is dat mensen erin kunnen zitten. Maar het is vooral verbijsterend dat de top tien procent van de meest spirituele mensen zich in die staat van depressie en hopeloosheid hebben laten manipuleren en dat zij er nog steeds in zitten. Dus daarom spreek ik tot het massabewustzijn en zeg ik: “Met God is alles mogelijk en jullie zijn de mensen van God. Dus wanneer jullie wakker worden en beseffen dat het jullie rechtmatige rol is om de heerschappij over de aarde te hebben – en wanneer jullie Gods Licht en Kracht oproepen door jullie wezen te stromen, wanneer jullie je tot de open deur maken – er inderdaad iets is wat jullie kunnen doen om de omstandigheden op aarde te veranderen. Er is iets wat God door jullie kan doen, wanneer jullie de open deur willen zijn, namelijk het licht der wereld te zijn.”

Wat is het voorbeeld dat ik, de Boeddha, de Heilige Franciscus, Krishna, en zoveel andere leiders hebben gegeven, of zij nu in spirituele of andere rijken waren of niet. Kijk naar de wereld en zie hoe vaak één persoon het verschil heeft gemaakt, één persoon bracht een nieuw idee naar voren dat de wereld enigszins heeft veranderd. En durf dan te erkennen dat jullie in feite het potentieel hebben om zo iemand te worden. Of je nu bij het grote publiek bekend wordt of niet, jullie hebben het potentieel om het verschil op aarde te maken.

En wanneer je dit beseft en je weer contact maakt met die hogere liefde – want het was trouwens de liefde om het verschil te maken die jullie op deze planeet heeft gebracht – nu dan wordt al het gewicht en de wolk van depressie weggeblazen. Er is geen plaats meer voor in jouw bewustzijn, want jij hebt gewoon de tijd niet om depressief te zijn, want jij kunt zoveel doen. Je ziet waar je in ieder geval mee kunt beginnen en je wordt zo in vuur en vlam gezet door iets te doen dat je begint te lopen. En omdat jij gaat lopen, zul je steeds verder op het pad geleid worden dat jouw individuele goddelijke plan vertegenwoordigt.

Bewaar jouw kalmte niet
Mijn geliefden, het is voor ons verbazend naar beneden te kijken op de spirituele mensen op aarde, of zij in spirituele bewegingen zitten of zelfs niet bij een formele beweging zijn, en te zien hoe jullie daar zitten – in de wetenschap dat er een spirituele kant in het leven is, in de wetenschap dat er spirituele mensen zijn – maar zich zo bezwaard voelen, zij voelen zich zo onbelangrijk, dat zij zichzelf niet kunnen opporren dat obstakel te nemen en het standpunt van Christus in te nemen.

In plaats daarvan doen zij net als Petrus, toen men hem vroeg of hij één met mij was, hij dat eenzijn loochende en probeerde zich te verbergen voor degenen van wie hij wist dat ze hem zouden veroordelen. Als je eerlijk bent, weten jullie zelf wel hoe vaak jullie in je leven de kans hebben gehad er iets over te zeggen en te getuigen van jouw waarheid. En toch was er iets van binnen wat voorkwam dat je dat deed. Iets in jou heeft ervoor gezorgd dat jij liever je tong afbeet, zoals het gezegde is, om kalm te blijven.

Maar mijn geliefden, ik wil niet dat jullie de rust bewaren, ik wil dat jullie het delen, het laten stromen, zodat het anderen kan voorlichten en inspireren. Zodat jullie iemand een vonk van het spirituele vuur in jullie hart kunnen geven dat het spirituele vuur in hun hart opnieuw aansteekt, zodat dit vuur zich kan verspreiden, als een lopend vuurtje. En dit is precies hoe de vroeg christelijke beweging na de afdaling van de Heilige Geest zich verspreid heeft, waardoor mijn discipelen uiteindelijk de moed vatten om erover te spreken en hun licht niet meer onder de korenschoof te zetten.

En ze gingen eropuit, op de daken, schreeuwden het van de daken, en predikten waar men ze maar kon horen en zelfs waar men ze niet kon horen. Maar ze werden zo in vuur en vlam gezet door de Geest dat ze er klaar voor waren om naar het einde van de aarde te gaan om de boodschap van Christus te brengen zoals zij die zagen. En tegenwoordig hebben jullie zelfs nog een hogere visie van Christus. En dus is de vraag alleen maar: “Zullen jullie die stap durven te nemen, de open deur te zijn en jullie waarheid te delen?” Ik dank jullie en ik zal nu mijn geliefde, Heer van de Wereld, Gautama Boeddha, de volgende lering laten geven over hoe dat tot stand kan worden gebracht.