Stress en druk in het mentale lichaam

Vraag: Een vraag over dat veel mensen tegenwoordig heel intense mentale druk voelen en moeite hebben om rustig en kalm te blijven. De vragensteller noemt luisteren naar muziek of radioprogramma’s om de intense mentale druk te ‘onderdrukken’. Zijn vraag aan de meesters is of dit alleen maar een persoonlijk probleem is of dat het wijder verspreid is en verband houdt met ongemak in het mentale lichaam.

Antwoord van Geascendeerde Meester Moeder Maria – Estland, 2017:

We hebben al eens eerder gesproken over wat wij mentale overbelasting, of overbelast zijn door informatie, noemen. Er zijn natuurlijk veel redenen waarom mensen extra spanning in hun mentale lichaam voelen, maar een van de belangrijkste redenen, is dat kleine apparaatje dat jullie allemaal in jullie zak hebben en jullie ogenblikkelijk toegang geeft tot nieuws overal ter wereld. Plotsklaps wordt er van je mentale lichaam gevraagd om om te gaan met een veel grotere hoeveelheid informatie en een veel ruimere marge aan informatie dan in vorige eeuwen. Alleen al het categoriseren en opslaan van die informatie vraagt mentale inspanning.

Daarnaast bestaat er natuurlijk een algemenere reden, namelijk dat de wereld de laatste eeuw steeds mentaler, steeds intellectueler, is geworden. De mensen weten meer, er wordt van mensen geëist dat ze meer weten. De wereld is zo gefascineerd geraakt van technologie gebaseerd op een lineaire, wetenschappelijke, aanpak van kennis dat, nogmaals, het mentale lichaam van mensen eenvoudig helemaal gevuld wordt met informatie.

Als je bijvoorbeeld eens nadenkt over wat de gemiddelde persoon honderd jaar geleden moest weten vergeleken met de gemiddelde persoon van tegenwoordig, dan zou je zien dat het een veel groter volume aan informatie is. De focus ligt ook meer op rationeel denken, wat, opnieuw, een uitdaging vormt voor het mentale lichaam.

Heel veel mensen hebben vragen over het leven. Er zijn fundamentele vragen over het leven, de diepere vragen over het leven, maar er zijn ook veel andere vragen over het praktische leven van iedere dag. Omdat de mensen daarin niet getraind zijn, of niet bewust gemaakt van hun intuïtie, kunnen zij hun intuïtie niet gebruiken om antwoorden te vinden, dus dan proberen zij met hun mentale lichaam antwoorden te vinden. Zoals we al hebben gezegd, bestaat er een limiet aan wat je kunt begrijpen over het leven via de lineaire, analytische geest.

Veel mensen hebben een bewustzijnsniveau bereikt waarop bepaalde vragen over het leven belangrijk voor hen zijn. Zij kunnen die vragen niet volledig negeren. Zij kunnen ze onderdrukken, naast zich neerleggen, maar niet volledig negeren. Zelfs als ze er niet helemaal bewust aan denken, heeft hun mentale lichaam voortdurend te maken met die vragen en probeert daar een rationele, lineaire verklaring voor te vinden. Omdat daarvoor geen rationele verklaring te vinden is, schept dit voortdurend spanning in hun mentale lichaam.

Je kunt hier op diverse manieren mee omgaan. Een daarvan is mindfulness, iets wat de laatste jaren populair is geworden. Een andere is yoga. Een andere natuurlijk, onze leringen, invocaties en decreten. Maar de beste manier om hiermee om te gaan, is dat jij je realiseert dat er vragen zijn die je niet kunt beantwoorden met je mentale geest, maar je hebt ook intuïtieve vermogens, dus je kunt antwoorden van een hoger niveau ontvangen.

Je ziet mijn geliefde, dat er bepaalde vragen over het leven zijn, zoals “Wie ben ik?” en deze vraag kan niet naar volle tevredenheid door het mentale lichaam, je lineaire, intellectuele geest, worden beantwoord. Je kunt enig idee krijgen van wie je bent door middel van je identiteitslichaam, maar je identiteitslichaam is niet zo lineair, intellectueel, analytisch als het mentale lichaam. Jij moet je analytische geest uitschakelen om in contact te komen met je identiteitslichaam en natuurlijk moet je op den duur antwoorden krijgen van buiten het materiële rijk om te weten te komen wie je bent, waarom jij hier bent en dat betekent, nogmaals, dat jij je intuïtieve vermogens (de non-lineaire, non- analytische vermogens) moet gebruiken.

Wanneer de mensen dat niet doen, verhoogt dat in principe de spanning die zij voelen. Veel mensen zijn op een bewustzijnsniveau gekomen waarop het natuurlijk voor hen is om die vragen te beginnen af te handelen en er een oplossing voor te vinden. Wanneer zij dat niet kunnen, dan blijft er alleen maar spanning over.