Uranthia en fantasieboeken

Vraag: Werd het boek ‘Uranthia’ door de geascendeerde meesters geschreven?

Antwoord van Geascendeerde meester Moeder Maria, 2016 – Seoel, Korea:

Nee, mijn geliefden, dat werd niet door de geascendeerde meesters uitgebracht. Het kwam van wezens in het mentale rijk die, hoewel ze niet allemaal slechte bedoelingen hebbben, de mensen nog steeds bedriegen, omdat ze het laten lijken alsof er een hogere waarheid is die door een hoger rijk wordt gesponsord. Maar het is een voorbeeld van hoe wezens in het mentale rijk heel, heel grote constructies kunnen maken, uitgebreide theorieën en leringen die met heel complexe ideeën aankomen. Zij kunnen schijnbaar nieuwe werelden scheppen.

Je ziet bijvoorbeeld dat veel fantasieboeken die in latere jaren populair zijn geworden, eigenlijk van bepaalde wezens uit het mentale rijk komen. Opnieuw, ze hebben niet de bedoeling om de mensen te vernietigen of te manipuleren of in hun macht te krijgen. Maar zij willen wel energie aan mensen onttrekken door hun aandacht op die heel grote constructies te vestigen die de aandacht van de mensen afleidt van de situatie die zij in de materiële wereld tegenkomen en zij zich niet meer daar op concentreren.

Het wordt een soort spiritueel escapisme, zodat veel mensen die het moeilijk vinden om met hun fysieke situatie en hun karma om te gaan, ontsnappen naar een fantasiewereld en denken dat een soort ideale samenleving erop wacht om zich te manifesteren. Of dat er een groter plan is en omdat zij tot de mensen behoren die er vanaf weten, hoeven zij niet naar zichzelf in de spiegel te kijken, zij hoeven geen beslissingen te nemen, zij hoeven alleen maar de lering op te volgen en dan zullen zij op een bepaald moment als bij toverslag worden gered na dit leven.

Deze vorm van bedrog is niet meteen kwaadaardig te noemen, zoals een aantal andere theorieën die dualistischer en epischer van aard zijn. Maar het is wel een vorm van bedrog die ervoor zorgt dat mensen een doodlopende weg inslaan waar zij vaak een heel leven lang blijven rondhangen, omdat zij die denkbeelden bestuderen en met steeds meer theorieën en diepere lagen in aanraking komen. Zij hebben het gevoel dat zij gevorderde studenten zijn, maar in werkelijkheid zijn ze niet echt vooruitgekomen op het pad, omdat zij niet in bewustzijn stijgen.