9. Een nieuw zakenklimaat in Korea oproepen

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die IK BEN heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep Moeder Maria op om haar Aanwezigheid in Korea te manifesteren en een nieuw zakenklimaat zonder corruptie te scheppen, waaronder … (Doe je persoonlijke aanroepen.)

Deel 1

1. Moeder Maria, help de mensen in Korea te begrijpen dat het fenomeen corruptie niet kan bestaan in de Gouden Eeuw.

O blessed Mary, Mother mine,
there is no greater love than thine,
as we are one in heart and mind,
my place in hierarchy I find.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

2. Moeder Maria, help de mensen in Noord-Korea te begrijpen dat het een contradictio in terminis is dat de landen die beweren dat zij een politiek systeem hebben dat voor de belangen van de gewone mensen opkomt, juist zulke hoge niveaus van corruptie hebben.

I came to earth from heaven sent,
as I am in embodiment,
I use Divine authority,
commanding you to set earth free.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

3. Moeder Maria, help de mensen in Noord-Korea te begrijpen dat een communistisch systeem de vrije teugel geeft aan een machtselite die door de gevallen wezens wordt geleid.

I call now in God’s sacred name,
for you to use your Mother Flame,
to burn all fear-based energy,
restoring sacred harmony.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

4. Moeder Maria, help de mensen in Zuid-Korea te begrijpen dat een ongebreideld kapitalistisch systeem de vrije teugel geeft aan een kleine elite en dit zijn de gevallen wezens die proberen de maatschappij over te nemen.

Your sacred name I hereby praise,
collective consciousness you raise,
no more of fear and doubt and shame,
consume it with your Mother Flame.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

5. Moeder Maria, help de mensen in Korea te begrijpen dat de essentie van corruptie eng, op angst gebaseerd eigenbelang is. Zowel de mensen die de steekpenningen betalen alsdegenen die ze aannemen, zijn op zoek naar kortzichtig eigenbelang.

All darkness from the earth you purge,
your light moves as a mighty surge,
no force of darkness can now stop,
the spiral that goes only up.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

6. Moeder Maria, help de mensen in Korea te begrijpen dat er in de hogere niveaus van de samenleving een elite van mensen bestaat die elkaar op een veel subtielere manier gunsten verlenen. Zij helpen elkaar om een positie in de samenleving te krijgen of te houden  of persoonlijke privileges binnen te halen.

All elemental life you bless,
removing from them man-made stress,
the nature spirits are now free,
outpicturing Divine decree.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

7. Moeder Maria, help de mensen in Korea een cultuur te vormen waarin de mensen zich niet willen bezighouden met corruptie en waar de regering strenge maatregelen neemt om corruptie uit te bannen, waarin de pers het probeert bloot te leggen en de mensen zelf het proberen te ontmaskeren wanneer ze het tegenkomen.

I raise my voice and take my stand,
a stop to war I do command,
no more shall warring scar the earth,
a golden age is given birth.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

8. Moeder Maria, help de mensen in Korea te begrijpen dat wij door verder te kijken dan het kortzichtige, op angst gebaseerde, eigenbelang te kijken, een breder, verlichter eigenbelang kunnen bereiken, omdat het in het belang van de gehele bevolking is om een samenleving te vormen met zo weinig mogelijk corruptie.

As Mother Earth is free at last,
disasters belong to the past,
your Mother Light is so intense,
that matter is now far less dense.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

9. Moeder Maria, help de mensen in Korea te bekijken in welke instituties of structuren in de maatschappij de gevallen wezens zich laten installeren als een elite die macht kan uitoefenen zonder de verantwoordelijkheid daarvoor te nemen, zonder daarvoor persoonlijk aansprakelijk te zijn.

In Mother Light the earth is pure,
the upward spiral will endure,
prosperity is now the norm,
God’s vision manifest as form.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

Deel 2

1. Moeder Maria, help de mensen in Korea te begrijpen dat een van de belangrijkste bronnen van corruptie in Zuid-Korea de vorming van zakelijke conglomeraten, of chaebols, is, die na de oorlog werden gevormd.

O blessed Mary, Mother mine,
there is no greater love than thine,
as we are one in heart and mind,
my place in hierarchy I find.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

2. Moeder Maria, help de mensen in Korea te begrijpen dat de regering bepaalde families een positie gaf, waarin zij op zoek konden gaan naar kortzichtig eigenbelang zonder erop te worden afgerekend, omdat zij leningen kregen waar de regering garant voor stond voor het geval zij failliet gingen.

I came to earth from heaven sent,
as I am in embodiment,
I use Divine authority,
commanding you to set earth free.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

3. Moeder Maria, help de mensen in Korea om deze structuur en de consequenties die het voor de samenleving had, te bekijken. Help ons toe te geven dat deze zakelijke conglomeraten Zuid-Korea geen Gouden Eeuw kunnen brengen.

I call now in God’s sacred name,
for you to use your Mother Flame,
to burn all fear-based energy,
restoring sacred harmony.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

4. Moeder Maria, help de mensen in Korea te begrijpen dat er behoefte is aan een drastische hervorming van de economie in Zuid-Korea. De regering moet ingrijpen en een andere zakelijke structuur vormen die de macht spreidt, zodat die niet bij bepaalde families ligt, maar veel breder is.

Your sacred name I hereby praise,
collective consciousness you raise,
no more of fear and doubt and shame,
consume it with your Mother Flame.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

5. Moeder Maria, help de mensen in Korea een nieuw type van moderne bedrijven te vormen met professioneel leiderschap, maar ook met een transparantere vorm van leiderschap. De mensen zullen persoonlijk afgerekend worden op de consequenties die zij voor de maatschappij, de werknemers en het volk scheppen.

All darkness from the earth you purge,
your light moves as a mighty surge,
no force of darkness can now stop,
the spiral that goes only up.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

6. Moeder Maria, help de mensen in Korea te begrijpen dat ze, als er eenmaal een elite met een bevoorrechte positie is gevormd,  hun invloed uitoefenen door middel van connecties en proberen hun bevoorrechte positie te behouden.

All elemental life you bless,
removing from them man-made stress,
the nature spirits are now free,
outpicturing Divine decree.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

7. Moeder Maria, steun de mensen in de regering, de media, en andere instituties in de maatschappij die hervormingen kunnen doorvoeren, die sterk zijn en het ook zullen doorvoeren ondanks alle tegenstand.

I raise my voice and take my stand,
a stop to war I do command,
no more shall warring scar the earth,
a golden age is given birth.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

8. Moeder Maria, help de mensen in Korea om zich te verdiepen in hoe je die zakelijke conglomeraties en hun effect op de maatschappij, moet organiseren. Help de mensen om overeind te gaan en de inspanningen om de structuur te hervormen, te steunen.

As Mother Earth is free at last,
disasters belong to the past,
your Mother Light is so intense,
that matter is now far less dense.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

9. Moeder Maria, ik roep op dat het fenomeen in Noord-Korea dat privileges aan de mensen geeft die men kan vertrouwen als lid van de Partij, degenen die absolute loyaliteit aan het systeem hebben betoond en die proberen in hun machtsposities te blijven zitten, een hervorming ondergaat.

In Mother Light the earth is pure,
the upward spiral will endure,
prosperity is now the norm,
God’s vision manifest as form.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

Deel 3

1. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de machtige families die achter de zakelijke conglomeraten en de gevallen wezens die zijn geïncarneerd, zitten.

O blessed Mary, Mother mine,
there is no greater love than thine,
as we are one in heart and mind,
my place in hierarchy I find.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

2. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de gevallen wezens in die conglomeraten die de stilzwijgende afspraak hebben om elkaar niet te vernietigen, omdat het voor ieder van hen belangrijker is om de huidige structuur die hen in staat stelt om van de maatschappij en het volk te profiteren, te houden.

I came to earth from heaven sent,
as I am in embodiment,
I use Divine authority,
commanding you to set earth free.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

3. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de gevallen wezens die in de samenleving van Zuid-Korea zijn geïncarneerd en die deze zakelijke conglomeraten leiden.

I call now in God’s sacred name,
for you to use your Mother Flame,
to burn all fear-based energy,
restoring sacred harmony.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

4. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de gevallen wezens die leider in Noord-Korea zijn en de demonen die erachter zitten.

Your sacred name I hereby praise,
collective consciousness you raise,
no more of fear and doubt and shame,
consume it with your Mother Flame.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

5. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de gevallen wezens die leider in Zuid-Korea zijn en de demonen die erachter zitten.

All darkness from the earth you purge,
your light moves as a mighty surge,
no force of darkness can now stop,
the spiral that goes only up.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

6. Moeder Maria, help de regering van Zuid-Korea om meer successen te behalen bij het hervormen van de grote zakelijke conglomeraten en een gevarieerdere economie te scheppen.

All elemental life you bless,
removing from them man-made stress,
the nature spirits are now free,
outpicturing Divine decree.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

7. Moeder Maria, ik roep op dat het systeem in Noord-Korea wordt gedestabiliseerd, zodat de centrale macht begint weg te slippen en één persoon aan de top en de weinige mensen die hij onder hem vertrouwt, die macht niet kunnen handhaven.

I raise my voice and take my stand,
a stop to war I do command,
no more shall warring scar the earth,
a golden age is given birth.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

8. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de gevallen wezens die in veel samenlevingen zoveel onevenwichtigheid hebben veroorzaakt dat je alleen maar vooruit kunt komen als je extreem agressief of meedogeloos bent.

As Mother Earth is free at last,
disasters belong to the past,
your Mother Light is so intense,
that matter is now far less dense.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

9. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de gevallen wezens die hun macht in een communistische natie handhaven, omdat zij in principe altijd bereid zijn om hun medemens te doden.

In Mother Light the earth is pure,
the upward spiral will endure,
prosperity is now the norm,
God’s vision manifest as form.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

Deel 4

1. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de gevallen wezens die grote corporaties vormen en meedogenloos alle bedrijven vernietigen die misschien met hen concurreren of nieuwe ideeën en technologie onderdrukken die hun monopoliepositie aanvallen.

O blessed Mary, Mother mine,
there is no greater love than thine,
as we are one in heart and mind,
my place in hierarchy I find.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

2. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de gevallen wezens die een situatie hebben geschapen waain niet de sterkste het overleeft, maar de meest meedogeloze, de meest agressieve, de meest destructieve.

I came to earth from heaven sent,
as I am in embodiment,
I use Divine authority,
commanding you to set earth free.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

3. Moeder Maria, help de mensen in Korea te erkennen dat noch het communisme noch het kapitalisme een onvermijdelijke fase voor de samenleving is. Het is een totaal kunstmatig fenomeen gecreëerd door een kleine elite met maar één bedoeling, namelijk om de elite de bevoorrechte positie aan de top van de samenleving te laten behouden.

I call now in God’s sacred name,
for you to use your Mother Flame,
to burn all fear-based energy,
restoring sacred harmony.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

4. Moeder Maria, help de mensen in Korea te begrijpen dat het in de Gouden Eeuw niet mogelijk is om bij de wereldconcurentie op kop te komen liggen als je een maatschappij in stand houdt die een kleine elite de macht laat nemen en privileges van de gewone bevolking afpakt.

Your sacred name I hereby praise,
collective consciousness you raise,
no more of fear and doubt and shame,
consume it with your Mother Flame.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

5. Moeder Maria, help de mensen in Korea een nieuwe structuur te vinden voor de maatschappij die noch uit het communisme noch het kapitalisme bestaat, maar beide transcendeert. Help ons een bredere vorm van bezit te ontwikkelen, zodat alle mensen mede-eigenaar zijn van de productiemiddelen. Zij zijn niet het bezit van een kleine elite van kapitalisten. Zij zijn niet het bezit van de staat. Zij zijn het bezit van alle mensen die het werk doen om te produceren wat die maatschappij produceert.

All darkness from the earth you purge,
your light moves as a mighty surge,
no force of darkness can now stop,
the spiral that goes only up.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

6. Moeder Maria, ik roep op dat alles wat het afdalen van die ideeën door de vier niveaus van het materiële universum tegenhoudt, wordt opgeruimd. Ik roep op dat de demonen en het oordeel van de mensen die zijn geïncarneerd en die dat tegenhouden, worden gebonden.

All elemental life you bless,
removing from them man-made stress,
the nature spirits are now free,
outpicturing Divine decree.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

7. Moeder Maria, help de mensen in Korea te begrijpen dat de belangrijkste stroming die de Gouden Eeuw zal domineren, is dat een samenleving haar eigen mensen dient, omdat een samenleving tot doel heeft haar eigen volk te dienen en die mensen in staat te stellen om hun creativiteit te uiten.

I raise my voice and take my stand,
a stop to war I do command,
no more shall warring scar the earth,
a golden age is given birth.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

8. Moeder Maria, ik roep het oordeel van de Goddelijke Moeder op over de leden van de machtselite die de theorie van Darwin hebben gebruikt om hun macht en privileges te rechtvaardigen door het idee van de survival of the fittest aan te prijzen.

As Mother Earth is free at last,
disasters belong to the past,
your Mother Light is so intense,
that matter is now far less dense.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

9. Moeder Maria, help de mensen in Korea te begrijpen dat in de Gouden Eeuw het idee van de survival of the fittest wordt vervangen door het idee van de voorspoed van de allervriendelijksten.

In Mother Light the earth is pure,
the upward spiral will endure,
prosperity is now the norm,
God’s vision manifest as form.

O Mother Mary, generate,
the song that does accelerate,
the earth into a higher state,
all matter does now scintillate.

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden, zodat het de volmaakte visie van Christus kan openbaren in mijn leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.