5. Oproepen dat de nationale demonen van Korea worden verteerd

In naam van IK BEN DIE IK BEN, Jezus Christus, roep ik mijn IK BEN Aanwezigheid op door mijn IK ZAL ZIJN Aanwezigheid die IK BEN heen te stromen en deze decreten uit volle kracht op te zeggen. Ik roep geliefde Shiva op om jouw Aanwezigheid in Korea te manifesteren en de nationale demonen van Noord- en Zuid-Korea te verteren, waaronder … (Doe je persoonlijke aanroepen.)

Deel 1

1. Geliefde Shiva, wek de mensen in Noord-Korea die in staat zijn op te klimmen naar het punt waarop zij bereid zijn hun eigen beslissingen te nemen.

O Shiva, God of Sacred Fire,
It’s time to let the past expire,
I want to rise above the old,
a golden future to unfold.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

2. Geliefde Shiva, bind en verteer de collectieve demon en de vele ondersteunende demonen die de matrix voor de natie Noord-Korea steunen.

O Shiva, come and set me free,
from forces that do limit me,
with fire consume all that is less,
paving way for my success.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

3. Geliefde Shiva,vernietig de nationale matrix van Noord-Korea, zodat de mensen vrij kunnen worden om echte, individuele, bewuste beslissingen te nemen en daardoor de verhoudingen in het land veranderen.

O Shiva, Maya’s veil disperse,
clear my private universe,
dispel the consciousness of death,
consume it with your Sacred Breath.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

4. Geliefde Shiva, bind en verteer de demon van Noord-Korea die Kim Jong-un heeft overweldigd en hem belet om de koers van de natie te veranderen.

O Shiva, I hereby let go,
of all attachments here below,
addictive entities consume,
the upward path I do resume.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

5. Geliefde Shiva, snijd Kim Jong-un los van de nationale demon en verteer de kleinere demonen, zodat steeds meer mensen vrij kunnen worden.

O Shiva, I recite your name,
come banish fear and doubt and shame,
with fire expose within my mind,
what ego seeks to hide behind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

6. Geliefde Shiva, vernietig de demonen die de destructieve matrix voor de natie Noord-Korea steunen.

O Shiva, I am not afraid,
my karmic debt hereby is paid,
the past no longer owns my choice,
in breath of Shiva I rejoice.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

7. Geliefde Shiva, ik bevestig en versterk jouw oordeel over het hele apparatus dat de regering van Noord-Korea steunt. Ik sta met jouw voor die demon en zeg met jou: “JIJ BESTAAT NIET MEER! Jij wordt verteerd door het vuur van Shiva! SHIVA! Jij wordt verteerd en jij bent er niet meer.”

O Shiva, show me spirit pairs,
that keep me trapped in their affairs,
I choose to see within my mind,
the spirits that you surely bind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

8. Geliefde Shiva, ik bevestig dat heel Noord-Korea in jouw vuur wordt gehuld en dat het vuur in jouw vleugels de demonen in Noord-Korea verteert.

O Shiva, naked I now stand,
my mind in freedom does expand,
as all my ghosts I do release,
surrender is the key to peace.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

9. Geliefde Shiva, ik bevestig dat jij de matrix van de belangrijkste demon die de nationale matrix van Noord-Korea verdedigt, vernietigt en ik help jou daarbij. Ik roep dat op voor alle vier niveaus, zodat de mensen die in staat zijn om individuele beslissingen te nemen, bevrijd worden.

O Shiva, all-consuming fire,
with Parvati raise me higher,
when I am raised your light to see,
all men I will draw onto me.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

Deel 2

1. Geliefde Shiva, snijd de mensen van Noord-Korea los om te onderzoeken waarom zij hun eigen landgenoten en familieleden doden.

O Shiva, God of Sacred Fire,
It’s time to let the past expire,
I want to rise above the old,
a golden future to unfold.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

2. Geliefde Shiva, snijd de mensen van Noord-Korea los om te onderzoeken waarom het nodig is mensen te doden en gevangen te zetten om het regime in stand te houden.

O Shiva, come and set me free,
from forces that do limit me,
with fire consume all that is less,
paving way for my success.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

3. Geliefde Shiva, snijd de mensen van Noord-Korea los om te onderzoeken of het mogelijk is om het regime te veranderen, het systeem te veranderen, zodat zij niet voortdurend hun eigen volk hoeven te doden.

O Shiva, Maya’s veil disperse,
clear my private universe,
dispel the consciousness of death,
consume it with your Sacred Breath.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

4. Geliefde Shiva, snijd de mensen van Noord-Korea los om te onderzoeken waarom zij elkaar moeten doden om het systeem in stand te houden in plaats van het systeem te veranderen, zodat het doden niet noodzakelijk is.

O Shiva, I hereby let go,
of all attachments here below,
addictive entities consume,
the upward path I do resume.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

5. Geliefde Shiva, bind en verteer de totalitaire krachten die een concentratiepunt in Noord-Korea hebben geschapen. Ik roep op dat deze matrix van totalitarisme in Noord-Korea wordt afgebroken, zodat de totalitaire krachten op planetaire schaal de grond onder hun voeten verliezen.

O Shiva, I recite your name,
come banish fear and doubt and shame,
with fire expose within my mind,
what ego seeks to hide behind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

6. Geliefde Shiva, geef het licht uit voor een wereldwijde beweging die de totalitaire matrijzen vernietigt die er zijn, niet alleen in naties, maar ook op veel andere gebieden van de wereld, waaronder de economie.

O Shiva, I am not afraid,
my karmic debt hereby is paid,
the past no longer owns my choice,
in breath of Shiva I rejoice.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

7. Geliefde Shiva, snijd de mensen overal ter wereld los om hen te wekken en echt na te denken in plaats van gedachteloos de oude patronen te herhalen, omdat hun geest door demonen wordt overgenomen.

O Shiva, show me spirit pairs,
that keep me trapped in their affairs,
I choose to see within my mind,
the spirits that you surely bind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

8. Geliefde Shiva, ik versterk jouw actie om de demonen van Noord-Korea te binden en ik roep op dat jij permanent een hoeveelheid vuur boven de natie Noord-Korea verankert.

O Shiva, naked I now stand,
my mind in freedom does expand,
as all my ghosts I do release,
surrender is the key to peace.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

9. Geliefde Shiva, ik accepteer dat jouw vuur alle demonen verteert die de mensen en leiders van Noord-Korea overweldigen en dat de hele natie wordt verzegeld in het Vuur van Shiva.

O Shiva, all-consuming fire,
with Parvati raise me higher,
when I am raised your light to see,
all men I will draw onto me.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

Deel 3

1. Geliefde Shiva, bind en verteer de demonen die het hele systeem en de machtselite in Zuid-Korea steunen.

O Shiva, God of Sacred Fire,
It’s time to let the past expire,
I want to rise above the old,
a golden future to unfold.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

2. Geliefde Shiva, bind en verteer de nationale demon van Zuid-Korea die de dualistische strijd tussen de twee naties probeert te steunen.

O Shiva, come and set me free,
from forces that do limit me,
with fire consume all that is less,
paving way for my success.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

3. Geliefde Shiva, ik zeg met jou: “Ik, Shiva, zend mijn vuur en daarom BESTA JIJ NIET MEER!”

O Shiva, Maya’s veil disperse,
clear my private universe,
dispel the consciousness of death,
consume it with your Sacred Breath.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

4. Geliefde Shiva, bind en verteer de dualistische demonen van Noord- en Zuid-Korea. Ik accepteer dat zij worden verteerd en dat alle ondersteunende demonen worden verteerd en daarom wordt de matrix van dit verdeelde land vernietigd.

O Shiva, I hereby let go,
of all attachments here below,
addictive entities consume,
the upward path I do resume.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

5. Geliefde Shiva, bind en verteer de dualistische krachten in Zuid-Korea, degenen die een machtselite vormen die het volk van Zuid-Korea tot hun slaaf maakt.

O Shiva, I recite your name,
come banish fear and doubt and shame,
with fire expose within my mind,
what ego seeks to hide behind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

6. Geliefde Shiva, bind en verteer de machtselite die de mensen onoplettend maakt in die zin dat zij ontelbare uren willen werken en hun hele leven laten verzwelgen door die gigantische corporaties die alleen maar op meer winst uit zijn.

O Shiva, I am not afraid,
my karmic debt hereby is paid,
the past no longer owns my choice,
in breath of Shiva I rejoice.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

7. Geliefde Shiva, snijd het volk van Zuid-Korea los van onoplettend oude patronen herhalen, die er alleen maar zijn om winst te boeken.

O Shiva, show me spirit pairs,
that keep me trapped in their affairs,
I choose to see within my mind,
the spirits that you surely bind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

8. Geliefde Shiva, snijd het volk van Zuid-Korea los om te onderzoeken waarom wij ons eigen volk tot slaaf maken om dit kapitalistische systeem te steunen dat door onoplettendheid steeds meer winst boekt.

O Shiva, naked I now stand,
my mind in freedom does expand,
as all my ghosts I do release,
surrender is the key to peace.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

9. Geliefde Shiva, bind en verteer de demonen die de matrix van dit verdeelde land steunen. Ik roep op dat dit zichtbaar wordt in het fysieke rijk, zodat de mensen dit kunnen gaan onderzoeken.

O Shiva, all-consuming fire,
with Parvati raise me higher,
when I am raised your light to see,
all men I will draw onto me.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

Deel 4

1. Geliefde Shiva, snijd het volk van Zuid-Korea los om te onderzoeken waarom wij dezelfde matrix steunen.

O Shiva, God of Sacred Fire,
It’s time to let the past expire,
I want to rise above the old,
a golden future to unfold.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

2. Geliefde Shiva, snijd het volk van Zuid-Korea los om te onderzoeken waarom wij ons als tegenstander van Noord-Korea beschouwen, wanneer deze mensen onze broeders en zusters zijn.

O Shiva, come and set me free,
from forces that do limit me,
with fire consume all that is less,
paving way for my success.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

3. Geliefde Shiva, snijd het volk van Zuid-Korea los om te onderzoeken waarom wij denken dat de enige manier van voorspoed creëren is, en dat de enige bedoeling van ons land is, dat wij die grote bedrijven steeds meer winst laten maken.

O Shiva, Maya’s veil disperse,
clear my private universe,
dispel the consciousness of death,
consume it with your Sacred Breath.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

4. Geliefde Shiva, snijd het volk van Zuid-Korea los om te onderzoeken waarom wij ons volk tot slaaf laten maken van de grote bedrijven, zodat zij nooit tijd, energie of aandacht over hebben om zich af te vragen wie zij zijn en waarom zij zijn geïncarneerd.

O Shiva, I hereby let go,
of all attachments here below,
addictive entities consume,
the upward path I do resume.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

5. Geliefde Shiva, snijd het volk van Zuid-Korea los om te onderzoeken wat de bedoeling van het leven is en daardoor een spiritueel pad te ontdekken. Help hen in te zien dat de bedoeling van rijkdom is dat de mensen energie en aandacht over hebben om zich te richten op spirituele tijdsbestedingen.

O Shiva, I recite your name,
come banish fear and doubt and shame,
with fire expose within my mind,
what ego seeks to hide behind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

6. Geliefde Shiva, snijd het volk van Zuid-Korea los om te onderzoeken wat de bedoeling is van voorspoed en rijkdom in Zuid-Korea creëren, als het de bedoeling is om de mensen hun hele leven slaaf van die corporaties te laten blijven.

O Shiva, I am not afraid,
my karmic debt hereby is paid,
the past no longer owns my choice,
in breath of Shiva I rejoice.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

7. Geliefde Shiva, snijd de mensen in Zuid-Korea los om de matrix van ons land te veranderen, zodat deze zich niet richt op winst en corporaties, maar zich op de mensen richt en wij inzien dat de belangrijkste bron die wij hebben het volk is.

O Shiva, show me spirit pairs,
that keep me trapped in their affairs,
I choose to see within my mind,
the spirits that you surely bind.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

8. Geliefde Shiva, snijd het volk van Zuid-Korea los om te begrijpen dat het de bedoeling van onze natie is dat wij de mensen bevrijden, niet om winst voor corporaties te boeken die het niet nodig hebben, want die hebben geen bedoeling op zich. De ménsen vormen het doel van onze natie.

O Shiva, naked I now stand,
my mind in freedom does expand,
as all my ghosts I do release,
surrender is the key to peace.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

9. Geliefde Shiva, ik roep op dat jouw werk door mij naar het fysieke octaaf filtert. Ik bevestig dat ik de belichaamde Shiva ben, zoals jij boven Shiva bent. Ik accepteer dat ik de belichaamde Shiva ben en ik accepteer dat ik het gezag heb om de open deur voor jouw vuur te zijn. Daarom bevesitg ik met jou dat het tijdperk van onoplettendheid op aarde ten einde loopt.

O Shiva, all-consuming fire,
with Parvati raise me higher,
when I am raised your light to see,
all men I will draw onto me.

O Shiva, clear the energy,
O Shiva, bring the synergy,
O Shiva, make all demons flee,
O Shiva, bring back peace to me.

Verzegeling
In naam van de Goddelijke Moeder accepteer ik volledig dat de kracht van deze oproepen wordt gebruikt om het Ma-terlicht te bevrijden, zodat het de volmaakte visie van Christus kan openbaren in mijn leven, bij alle mensen en op de planeet. In naam van IK BEN DIE IK BEN, het is klaar! Amen.