Het Oordeel is compleet

Geascendeerde Meester Jezus, 31 december 2005
Dit dictaat werd om middernacht gegeven.

Ik, Jezus, kom het oordeel uitbrengen waar ik op Paaszondag 2005 aan begonnen ben, het oordeel over degenen die de krachten van antiwil zijn, degenen die het afgodsbeeld dat Jezus Christus de enige Zoon van God is, hebben opgericht, waardoor in de geest van allen die zich christen noemen – en van alle anderen die beïnvloed zijn door dit bewustzijn – geprogrammeerd werd dat zij niet de Christus kunnen worden, dat zij geen recht hebben het Christusbewustzijn op aarde te belichamen, omdat alleen Jezus Christus de Zoon van God zou kunnen zijn. En iedereen die beweert een zoon of dochter van God te zijn, maakt zich schuldig aan godslastering.

Dit bewustzijn heeft haar oordeel ontvangen, het eindoordeel, en terwijl ik het oproep en het op het fysieke vlak veranker, zul je vanzelfsprekend zien dat dit bewustzijn – dat vele eeuwen als een zware wolk boven deze planeet hing –de komende jaren begint op te lossen, totdat mensen op een dag terugkijken en zich afvragen hoe ooit iemand zo’n onmiskenbare leugen heeft kunnen geloven.

Dus laat ik nu mijn rechterhand zakken en volbreng het oordeel over de krachten van de antiwil en de leugen dat er maar één Christus bestaat. Het is gebeurd! En aldus wens ik dat jullie verzegeld zijn in de vreugde van Christus.