Ik eis Zuid-Amerika op voor de Zaak van Vrijheid!

ONDERWERPEN: Het spirituele potentieel om positieve veranderingen in Zuid Amerika tot stand te brengen

Geascendeerde Meester Saint Germain, 21 december 2005

Ik groet jullie in de Vlam van Vrijheid!

Saint Germain BEN IK, en IK BEN gekomen om Colombia voor het Licht op te eisen.
Ik ben gekomen om Colombia voor de zaak van vrijheid op te eisen, zodat ze haar ware rol kan vervullen als de Poort naar Zuid Amerika en die open deur voor het Licht van Christus te worden dat zich verspreidt van het Noordelijk halfrond naar het Zuidelijk halfrond en de stroom in de vorm van een 8 te vormen die de Amerika’s aan hun bestemming laat voldoen in de Gouden Eeuw van Aquarius.

Daarom kom ik jullie feliciteren die hier zijn om mij het platform te verlenen om deze uitsprak te doen en om Zuid Amerika, en vooral Colombia, op te eisen voor mijn hart en voor de Vlam van Vrijheid. Jullie zijn getrouw geweest in een paar dingen die we jullie hebben gegeven door middel van de rozenkransen van Moeder Maria, maar jullie zijn getrouw geweest in veel meer dan jullie met je uiterlijke geest beseffen. Want deze rituelen zijn waarachtig veel krachtiger dan een mens die is geïncarneerd ooit kan beseffen. En daarom kijken zoveel voormalige studenten ernaar en zeggen: “Hoe kunnen ze ooit krachtiger zijn dan de decreten die in eerdere dispensaties werden gegeven?“

En ik zeg tegen jullie, kijk weer met het hart – in plaats van met de uiterlijke geest die het wil analyseren en begrijpen. Zoek naar de vrede die inzichten te boven gaat en je zult die vrede in deze rozenkransen vinden, terwijl je ze opzegt en het Licht van de Moeder door je heen laat stromen. Want dat is de enige bron van vrede, namelijk dat je zo één wordt met de Goddelijke Moeder die zo één is met de Goddelijke Vader, dat je beseft dat jullie niet enkel toeschouwers zijn op planeet aarde, dat jullie niet hier zijn om erbij te zitten en toe te kijken hoe de gevallen wezens hun egospelletjes steeds maar weer en weer vergroot uitspelen.

Pak jullie rol op als medescheppers voor de Gouden Eeuw
Jullie zijn hier om je rol op te pakken om de open deur te zijn voor de Opgevaren Schare om door de sluier te stappen in dit tijdperk en de Gouden Eeuw van Aquarius naar voren te brengen. Wij ZULLEN onze rol boven vervullen, maar de Gouden Eeuw is niet een manifestatie die van één kant komt. In dit tijdperk moet de mensheid de stroom in de vorm van een 8 van Boven naar beneden begrijpen.

Jullie moeten begrijpen dat jullie het Christuslicht hebben gekregen, dat jullie een Christus Zelf hebben gekregen die de open deur is tussen het spirituele rijk en het materiële rijk. En wanneer jullie je verenigen met dat Christus Zelf, worden JULLIE de open deur, en dan kun je net als Jezus zeggen: “IK BEN de open deur, IK BEN de Weg, de Waarheid en het Leven!” Omdat de IK BEN in je die weg, die waarheid en dat leven is.

Dit is de hele samenzwering van de gevallen wezens op deze planeet – om de mensen af te kraken die het potentieel hebben om hun Christusschap te manifesteren in deze incarnatie. Dit is de hele strategie van degenen die de leringen van Christus hebben vervormd en de katholieke doctrine hebben gemaakt die echt de doctrine is van de antichrist. En hierbij spreek ik dit uit voor iedereen die oren heeft om te horen. De katholieke kerk bevordert niet de zaak van Christus, noch in Zuid Amerika, noch ergens anders ter wereld. Het bevordert de zaak van de antichrist door deze mensen af te kraken en hun aangeboren Christusschap en daardoor te verhinderen dat de Christus in het hart van iedereen wordt geboren die bereid is hem de ruimte te geven om binnen te komen.

Dit is de illusie die moet worden overwonnen. En die ZAL worden overwonnen, wanneer we harten hebben die bereid zijn om zich open te stellen om de belichaamde Christus te zijn, om het tot vlees geworden Woord te zijn en zich de open deur laten zijn om het Levende Woord van God doorheen te laten stromen. Dat hebben jullie gedaan door te beginnen met het opzeggen van de rozenkransen van Moeder Maria, omdat achter alle uiterlijke affirmaties in deze rozenkransen, ze bedacht zijn – tot in ieder detail – om je hart te openen, zodat je de open deur kunt zijn voor het Levende Woord om vlees te worden, wat betekent dat het in het fysieke octaaf fysiek wordt en niet alleen in het spirituele rijk bestaat.

Overwin het gevoel van afstand
Het Levende Woord moet worden verankerd door geïncarneerde mensen. Ik kan dat niet voor jullie doen. Jezus kan dat niet voor jullie doen. Moeder Maria kan dat niet voor jullie doen. Jij moet de kelk hier beneden zijn voor ons Levende Woord Boven, zodat er een stroom en een gevoel van eenzijn komt. Wij die in het spirituele rijk zijn, hebben een gevoel van eenzijn met God, wij hebben een gevoel van eenzijn met elkaar en we hebben een gevoel van eenzijn met het hele leven, wat de reden is dat de Heer Christus beweerde dat ‘in zover je dit aan de minste van mijn broeders hebt gedaan, ge aan mij hebt gedaan.’

Iedere geascendeerde meester voelt zich zo over ieder menselijk wezen op aarde. We zijn broeders en zusters. We staan niet zover boven jullie dat jullie ons niet kunnen bereiken. En daarom sta ik in jullie midden* en ik spreek ik tegen jullie als een gelijke. Ik sta niet boven jullie en spreek tegen jullie vanaf een of ander altaar of kansel. Ik sta juist hier, waar jullie je hand kunnen uitsteken en me aanraken en mijn Aanwezigheid kennen en mijn vlam, want IK BEN hier bij jullie, zo dichtbij als je mij maar wilt laten zijn.

Het gevoel van afstand dat enkelen hebben, is begrijpelijk, maar het is een gevoel van afstand dat niet van mij afkomt en het komt ook niet van de Christus Zelf. Het komt van het ego af en van de verkeerde overtuigingen die je door de eeuwen zijn opgedrongen door de verkeerde religies en de vertegenwoordigers van de antichrist. Ze beweren dat ze de echte vertegenwoordigers van Christus zijn – maar zijn het niet, omdat ze de doctrine van gescheidenheid preken, de gescheidenheid tussen de mens en God, de gescheidenheid tussen God en zijn schepping.

Hoe kan er gescheidenheid zijn tussen God en zijn schepping, wanneer de Bijbel echt zegt dat er zonder hem niets gemaakt is dat gemaakt is en Gods Wezen daarom overal in is? Dit is de leugen die je kunt zien door naar je hart te gaan en te beseffen dat je door God werd geschapen en werd geschapen uit Gods eigen substantie en Wezen. En daarom besef je, wanneer je de lering hebt die in Moeder Maria’s boek werd gegeven over de Bewuste Jij die zich kan vereenzelvigen met alles wat hij bedenkt, dan besef je dat je kunt stoppen met jezelf als menselijk wezen te zien en onmiddellijk jezelf gaan zien als het spirituele wezen dat je echt bent, zelfs al ben je hier geïncarneerd.

En dus zeg ik tegen je dat de sleutel tot dit eenzijn is om het volmaakte concept te handhaven voor jezelf. Begin bij jezelf! Begin te beseffen dat hoewel je fouten hebt gemaakt, hoewel je een ego bezit, je veel meer bent dan dat ego. De fouten die je hebt gemaakt, werden gemaakt omdat jij je door het ego liet foppen door te denken dat je dit of dat moest doen. Maar de aanwijzingen van het ego zijn altijd illusies en daarom zijn al je verkeerde beslissingen gebaseerd op illusies. En daarom zijn ze uiteindelijk niet echt, en als ze uiteindelijk niet echt zijn, hebben ze geen macht over je. Je kunt onmiddellijk uit deze beslissingen stappen en het Christusschap in, loop in de armen van je Christus Zelf en laat hij je stap voor stap hogerop brengen.

Dit is de sleutel. Er is niets dat je ooit op aarde kunt doen dat je ervan kan tegenhouden om in de armen van je Christus Zelf te lopen, dat je ervan kan weerhouden om de open deur te worden voor het Levende Woord. Dit heeft Jezus bewezen aan allen die het willen zien – dat hij niet werd geboren met het volledige Christusschap, hoewel hij al veel verworvenheden had. Hij moest aan dat Christusschap werken, en elk van jullie stuk voor stuk moet dat doen. Maar omdat hij zijn Christusschap heeft gemanifesteerd, kunnen jullie, die zijn ware discipelen zijn, het ook in deze tijd manifesteren.

En wanneer je jouw Christusschap manifesteert, zie je het ware volmaakte concept, zoals vanavond al is gezegd, dat omdat alles wordt gemaakt uit het Ma-terlicht, het Ma-terlicht net zo gemakkelijk de volmaaktheid van God en het koninkrijk van God vergroot kan uitbeelden, als het de onvolmaaktheden die je op deze aarde ziet, vergroot kan uitbeelden. En daarom besef je dat de gevallen wezens een leugen promoten, wanneer ze je proberen te laten denken dat deze onvolmaaktheden permanent zijn of dat ze zo een omvang hebben dat ze niet door het licht van God kunnen worden verteerd dat je oproept door je rozenkransen en je wezen. Zie je dat dit de leugen is die ze eeuwenlang aan de mensheid hebben opgedrongen?

Visualiseer het volmaakte concept voor Zuid Amerika
Zien jullie dat hier in Colombia, en in heel Zuid Amerika en Midden Amerika, veel problemen zijn. Het zijn ernstige problemen. Ze lijken vanuit het menselijke perspectief onoverkomelijk, omdat ze geen oplossing lijken te hebben. Maar ik zeg je dat dit enkel zo is wanneer je ze vanuit het menselijke perspectief bekijkt. Wanneer je ze in het licht en de waarheid van Christus bekijkt, besef je, zoals Jezus heeft gezegd dat met God alles mogelijk is. En daarom is er echt een goddelijke oplossing voor ieder probleem. En alles wat je hoeft te doen, is je hart en geest openen om die oplossing te zien en het in fysieke manifestatie tevoorschijn te roepen – en we zullen echt de goddelijke oplossing voor ieder probleem geven dat je in Zuid Amerika en ieder probleem in Colombia ziet.

Dit is geen loos gepraat van mijn kant. Ik spreek niet over een of ander Utopia dat zich niet kan manifesteren. Ik spreek over een absolute Godwerkelijkheid. Het zal niet van de ene dag op de andere gebeuren, het gebeurt ook niet in 10 jaar. Maar het ZAL gebeuren, als je accepteert dat het gaat gebeuren en als je weigert om de leugen te laten voortbestaan dat het niet kan.

Mijn geliefde harten, ik ben een geascendeerd wezen. Ik ben één met de Vlam van Vrijheid. De Vlam van Vrijheid kan ieder aspect van antivrijheid verteren dat je tegenwoordig op de planeet vindt. Wanneer je naar jullie natie kijkt, hetzij Colombia of een andere natie, sta jezelf dan niet toe te denken dat de problemen onoverkomelijk zijn en niet door de Vlam van Vrijheid kunnen worden opgelost. Ik ben de open deur voor de Vlam van Vrijheid op planeet aarde.

Alles wat ik nodig heb, zijn geïncarneerde open harten die ook de open deur zijn en die die Vlam van Vrijheid zullen oproepen. En ik zal zoveel van de Vlam van Vrijheid in de kelk van je hart schenken dat het echt elk aspect van antivrijheid kan verteren. Er is geen enkel probleem dat niet door de Vlam van Vrijheid kan worden overwonnen, want elke menselijke onvolmaaktheid is een onvolmaaktheid die je bindt aan een bepaalde staat, een staat van onvolmaaktheid, en zo, door de onvolmaaktheid te boven te komen, behaal jij je vrijheid. En zodoende verplicht ik mij ertoe je te helpen om die vrijheid te behalen.

Wees je Godvlam in actie
En daardoor besef je dat elk van de vlammen van God het potentieel heeft om alle menselijke problemen te verteren. De Vlam van de Wil van God kan waarachtig ieder menselijk probleem verteren. Echt, de Vlam van Liefde, de Vlam van Wijsheid, de Vlam van Zuiverheid, de Vlam van Genezing en Waarheid, de Vlam van Dienstbaarheid, allen kunnen ze elk menselijk probleem verteren. En alles wat je maar hoeft te doen, is ze op te roepen, maar dat niet alleen – je roept ze niet enkel op door een uiterlijk ritueel, maar door één te worden met de vlam die je bent, zodat je hele wezen de open deur is voor die vlam.

Dat is je ware potentieel, dat is waarachtig je recht, namelijk om je Godoverwinning op te eisen als het spirituele wezen dat je bent en hier op aarde BENT, hier op het aardse vlak, de incarnatie en het anker en de open deur voor de Godvlam waaruit je bent voortgekomen.

Dit zal de aarde veranderen. En dit mijn geliefde harten, is wat niet begrepen is andere eerdere dispensaties van de Grote Witte Broederschap of in andere spirituele leringen die op deze planeet zijn gegeven. Je moet begrijpen dat het allerhoogste potentieel dat je hebt, is één te worden, hier op aarde, met je Godvlam in de hemel, met de geascendeerde wezens die van je Godvlam zijn, zodat er eenzijn kan zijn, zo Boven, zo beneden.

Je moet begrijpen dat om die Godvlam te verankeren, om het Licht van God en de Gouden Eeuw in het fysieke octaaf te verankeren, je het eenzijn hier beneden moet instellen dat het horizontale eenzijn is tussen jullie zelf. Omdat het Gods decreet is dat het Aquariustijdperk het tijdperk is van Gemeenschap. We willen geen mensen in het Aquariustijdperk zien die in een staat van extreem egoïsme gaan door te denken dat zij alleen de redders van de aarde zijn.

Zelfs als er één persoon die is geïncarneerd de aarde zou kunnen redden – wat gewoonweg niet mogelijk is – maar zelfs als het mogelijk zou zijn, willen we niet dat dit gebeurt. Omdat we de mensheid naar het niveau van inzicht willen brengen dat God in iedere persoon zit en dat enkel wanneer je eensgezind bijeenkomt, jullie het méér zullen worden, jullie het méér op aarde zullen manifesteren, Gods koninkrijk op aarde zullen manifesteren. Dus hebben we niet de wens dat onze studenten het pad van egoïsme en zelfzuchtigheid volgen, of proberen zich boven anderen te verheffen. We wensen dat jullie de waarheid van het eenzijn van al het leven beseffen, zodat jullie proberen al het leven te verhogen.

Heeft Christus niet gezegd: “Laat degene die de grootste onder jullie is, de dienaar van allen zijn.” En de waarheid van die uitspraak is dat wanneer je echt groot bent, en een grote visie hebt, je ziet dat je niet een gescheiden individu bent maar dat je deel uitmaakt van het Lichaam van God en ieder ander mens ook. En daardoor besef je dat de enige goede manier om je te verheffen, is door het Al te verheffen, het hele Lichaam van God.

Dit had Jezus gezien en wat hij heeft belichaamd. Dit heeft iedere geascendeerde meester gezien en belichaamd. Omdat je, tot je de realiteit ziet van het eenzijn achter de uiterlijke verschillen, niet naar de hemel kunt ascenderen. Je kunt niet het ego achterlaten dat wordt gebaseerd op het bewustzijn van gescheidenheid en één worden met je Hogere Zelf, met je God en al het leven – dat is het enige wat je in de hemel brengt. Eenzijn is de sleutel die je de nauwe en smalle poort laat binnengaan – die zo smal is dat het een singulariteit is – en enkel wanneer je één bent in je wezen, kun je de smalle en nauwe poort ingaan van totaal eenzijn.

Het spirituele pad gaat helemaal over eenzijn
Denk hierover na en besef dan dat zoveel spirituele mensen op deze aarde veel inzicht hebben in het spirituele pad, maar ze hebben niet echt de essentiële sleutel van eenzijn begrepen. Ze hebben niet echt gezien dat het spirituele pad helemaal gaat over eenzijn en dat achter het uiterlijke pad het pad van eenzijn zit. Dit is echt de alchemistische sleutel en het is een sleutel die ik niet zou kunnen geven in mijn boeken over alchemie die ik in een eerdere dispensatie** hebben uitgegeven, omdat het bewustzijn van de mensheid niet op dat niveau zat.

Wat is de ware sleutel tot alchemie? Het is beseffen en enkel zien dat achter alle uiterlijke manifestaties het eenzijn van God zit en dat alle manifestaties in het materiële universum van Moederlicht, het Ma-terlicht, worden gemaakt. Dus hoe kun je een basismetaal in Goud veranderen? Enkel wanneer je ziet dat het basismetaal van het Moederlicht wordt gemaakt en dat wanneer je het basismetaal naar de zuivere staat van het Moederlicht terugbrengt, je de zuivere  visie van goud, de Christusvisie, erover heen kunt leggen, over dat Ma-terlicht – en dan wordt het basismetaal in goud veranderd.

Dit geldt voor iedere onvolmaaktheid op aarde. Elke onvolmaaktheid wordt uit het Moederlicht gemaakt en dat Moederlicht kan de perfectie van God vergroot uitbeelden in plaats van de huidige imperfectie. Maar je zult enkel in staat zijn dit te zien en het enkel manifesteren wanneer je het eenzijn ziet achter alle manifestaties. En je zult dat eenzijn enkel zien wanneer je één met jezelf bent, wanneer je oog enkelvoudig is, zoals Jezus heeft gezegd. Wanneer je geen delingen ziet en ze niet permanent en tot de allerhoogste realiteit maakt, maar er helemaal doorheen kijkt naar het licht van God erachter.

Dan zul je de allergrootste alchemist zijn, die het basismetaal van het menselijke bewustzijn in het goud van het Christusbewustzijn kunt veranderen en alle basiselementen van het menselijke bewustzijn en de manifestaties van dat bewustzijn dat je op aarde ziet, je ze ook kunt transformeren naar de volmaakte visie van Christus. En het koninkrijk van God zal dan door jouw wezen worden gemanifesteerd, omdat jij hier beneden de open deur bent.

Een indrukwekkende dienstbaarheid in Zuid Amerika
Mijn geliefde harten, degenen van jullie in Zuid Amerika die de rozenkransen van Moeder Maria hebben opgezegd, hebben echt de meest indrukwekkende en belangrijke dienst bewezen die er ooit op dit continent is bewezen. Jullie zijn een spiraal begonnen en naarmate die door jullie zelf en anderen wordt versterkt, heeft die het potentieel om het hele werelddeel te omhullen en alles van de antichrist te verteren, alles wat in de weg staat om de Gouden Eeuw te manifesteren in Zuid Amerika en op het hele Noordelijke en Zuidelijke halfrond.

Ik, Saint Germain, wil de dankbaarheid van de hele Opgevaren Schare tot uitdrukking brengen voor de dienst die jullie hebben bewezen, niet alleen door deze rozenkransen op te zeggen, maar ze te vertalen en daardoor een kelk te vormen waardoor ze verspreid kunnen worden door alle Spaanssprekende mensen in Zuid Amerika en daarbuiten.

Dit is echt een voorbeeld van wat er moet gebeuren in de Gouden Eeuw, omdat hoewel deze rozenkransen naar voren werden gebracht door een boodschapper buiten Zuid Amerika, die boodschap niet tegen iemand in Zuid Amerika heeft gezegd de rozenkransen te vertalen of hoe ze naar buiten te brengen. Dit was iets wat de mensen zelf hebben gedaan, omdat ze in hun hart wisten dat dit hun missie en hun liefde was.

Dit is het patroon dat we in de Gouden Eeuw moeten zien, waardoor we niet door iemand van buitenaf ons laten vertellen wat je moet doen, maar naar je hart te gaan en je weet dan van binnenuit wat juist is om te doen. Daarom omzeil je het hele ego dat we zichzelf in eerdere dispensaties en organisaties vergroot hebben zien uitspelen, waarbij sommige studenten luisterden naar wat we zeiden in dictaten door onze boodschappers en dan vastbesloten waren om een uiterlijke actie te ondernemen. Maar de uiterlijke actie werd grotendeels gemotiveerd door het ego en zijn verlangen om op te scheppen bij de leiders van onze vorige organisaties en zelfs bij ons.

Mijn geliefde harten, proberen indruk te maken op  de Opgevaren Schare die wordt gebaseerd op een motivatie die uit het ego voortkomt, slaagt waarschijnlijk niet. We hebben alle spelletjes gezien die het menselijke ego speelt en we zijn vastbesloten onze waarachtige studenten hiermee niet te belasten in het Aquariustijdperk, noch zullen onze gesponsorde organisaties naar beneden gesleurd worden door de mensen die niet bereid zijn hun ego los te laten. En daarom is het een essentiële vereiste om Bewaker van het Moederlicht te zijn, dat jij je ertoe verplicht om het ego kwijt te raken en het pad naar echt Christusschap, het pad van innerlijk eenzijn, te bewandelen.

We kunnen en zullen geen personen of organisaties sponsoren die hun ego zijn spelletjes van superioriteit laat spelen, van opscheppen, van zich beter dan anderen voelen en door te denken dat ze indruk kunnen maken op de Opgevaren Schare door een uiterlijke dienst die niet uit liefde is ontstaan. We willen dat onze studenten een stap hogerop doen naar de zuivere motivatie dat alles wat je doet uit liefde voor God Boven, en uit liefde voor God beneden, wordt gedaan zoals je in iedere vorm van leven en zelfs in de planeet aarde zelf ziet.

Dit is echte dienstbaarheid. Dit is de vereiste voor het Aquariustijdperk. En jullie hier, hebben een magnifiek voorbeeld gegeven voor deze vorm van dienstbaarheid, en daarom feliciteer ik jullie, ik applaudisseer voor jullie en de hele Opgevaren Schare applaudisseert voor jullie dienstbaarheid. Zodoende zeg ik tegen jullie: “Ga zo door in de Vlam van Liefde voor de Vrijheid die ik ook ben. Want hoe kan er waarachtig een Godvlam zijn die niet uit liefde ontstaat als de allergrootste kracht in dit universum.

Mijn geliefde harten, ik heb de hele tijd een kristal van amethist vastgehouden tijdens het dictaat. Ik heb er mijn licht in opgeladen met de Vlam van Vrijheid . Ik vraag jullie om te gaan zitten en terwijl jullie naar de vertaling luisteren, zullen het kristal rond laten gaan. Houd hem een poosje in je hand en absorbeer de Vlam van Vrijheid eruit. Maar wees je ervan gewaar dat mijn Vlam van Vrijheid nog overblijfselen van je ego zal opschudden, zodat je ze duidelijker kunt zien. Zodoende verzegel ik jullie in de Vlam van Vrijheid. Het is klaar.