Ik zal je helpen je Angsten los te laten

Geascendeerde Meester El Morya, 22 oktober 2005

Ik, Morya kom jullie begroeten – en jullie feliciteren omdat jullie een ritueel* hebben gemaakt en uitgevoerd dat werkelijk op een unieke manier van nut is voor allen die vanaf nu eraan meedoen. Jullie zijn bereid geweest jullie individuele Godvlam te delen door deze woorden te lezen die werkelijk zo uniek zijn en een heel groot geschenk uit het hart van de Goddelijke Moeder. Dit is een ritueel dat jullie misschien in de toekomst herhalen bij andere rozenkransen want, door waarlijk jullie individuele Godvlam te delen, versterken jullie die vlammen en jullie vormen een opwaartse spiraal waardoor het geheel meer wordt dan de som van haar delen.

Ik vertrouw erop dat jullie weten dat mijn zeer strenge boodschap van vanmorgen gericht was op het grotere bewustzijn van degenen die niet met de cycli van Gods wil zijn meegegaan. Maar ik kom wel bij jullie om jullie enigszins uit te dagen, want ik wil dat jullie beseffen dat sommigen van jullie enige angst hebben om jullie Godvlam hier op aarde tot uitdrukking te brengen. En ik, Morya, kom jullie wat hulp bieden om tot dat innerlijke besluit te komen, het gevoel in jullie innerlijk van absolute vastberadenheid en wilskracht die je in staat zullen stellen om hier beneden alles te zijn wat je boven al bent.

En dus bied ik jullie de kans om nu een nieuw gebed aan mij op te zeggen om alle angsten, twijfel, menselijke vragen en elk gevoel van gescheidenheid van de wil van God op te geven die natuurlijk de wil van jouw hogere wezen is. Want wanneer je in die wil van God bent, aarzel je niet en schroom je niet om jouw Godvlam in iedere situatie tot uitdrukking te brengen. En ik durf te stellen dat jullie allen wel een klein beetje extra wilskracht en vastberadenheid kunnen gebruiken.

Het zou veel van jullie echt veel voordeel opleveren om de Rozenkrans van Gods Wil op te zeggen met de heldere intentie dat je bereid bent om alle illusies van het ego op te geven die verhinderen dat jij jouw Godvlam tot uitdrukking brengt – die verhinderen dat jij bent wie jij bent – dat jij bereid bent al je angsten op te geven, alle twijfels van jouw ego die tussen jou en het hogere wezen staan waaruit je bent voortgekomen als individualisatie, die afdaalt naar de materiële wereld met de duidelijke wens en de oneindige liefde van God dat jij hier bent om Gods koninkrijk op aarde te brengen.

Wij zijn natuurlijk allemaal geïncarneerd geweest. We zijn allemaal overweldigd door de dichtheid op deze planeet. Maar ik ben dit te boven gekomen met behulp van mijn goeroe. En jij kunt het te boven komen door één met jouw goeroe te worden. En om jou dus te helpen die eerste stap te doen, vraag ik jullie om op te staan en nu jouw eigen oproepen te doen aan mijn diamanten hart en de diamanten wil van God om alles te verteren wat in de weg staat om vrijelijk uitdrukking te geven aan jouw Godvlam die jij royaal van God ontvangen hebt.

Zeg dan nu met mij: “O God, laat jouw wil aan mij geschieden.” (10x) Die waarachtig jouw wil is wanneer jij buiten het bewustzijn stapt van gescheidenheid en jou herenigt met de wil die jou naar deze planeet bracht om Gods koninkrijk te brengen. Geen enkele macht in het dualiteitsbewustzijn kan natuurlijk de absolute, niet tot compromissen bereid zijnde, onwrikbare vastberadenheid van de diamanten wil van God weerstaan. Daardoor verleen ik jullie een portie van die diamanten wil, in verhouding tot jouw bereidheid en staat om het te ontvangen in overeenstemming met jouw overgave. En zo verzegel ik jullie in mijn Diamanten Hart. Het is klaar!

*De deelnemers lazen om beurten de Rozenkrans van Koestering, waarbij elke deelnemer één tot drie secties las. De groep deed daarna samen de oproep ‘God is Vader en Moeder’. De Wees gegroet Maria’s werd niet hardop gedaan, maar dat zou wel kunnen als er tijd is.