Waarom spreken channelings elkaar tegen?

ONDERWERPEN: verschillende vibratieniveaus – wezens in verschillende rijken – één rijk is het astrale (paranormale) vlak – astrale wezens proberen de mensen te manipuleren om energie te stelen – moeilijk om je leraar te ontstijgen – het risico van channelen – Hitler channelde duistere krachten – openstaan zonder in evenwicht te zijn – onzuivere motieven – evenwicht is de sleutel tot groei – jouw Christuszelf gebruiken om geesten te herkennen

Vraag: Waarom geven veel verschillende channelers boodschappen die elkaar duidelijk tegenspreken?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

De leringen op deze website leggen duidelijk uit dat Gods schepping van Gods energie werd gemaakt – Er zijn veel niveaus van Gods schepping en zij worden slechts door hun vibratie van elkaar gescheiden. De menselijke geest heeft de vaardigheid om op de verschillende niveaus van Gods schepping af te stemmen. Door aan de knop van het bewustzijn te draaien, kan iemand ideeën of boodschappen ontvangen uit andere rijken.

Er zijn diverse rijken die naast het materiële rijk bestaan, maar de vibratie daarvan is te laag om deel uit te maken van de spirituele wereld. Eén van die rijken noemen wij het paranormale rijk of het astrale vlak. In dit rijk verblijven een groot aantal wezens. Op aarde zie je dat menselijke wezens in veel verschillende bewustzijnsstaten zijn. Dit geldt ook voor het astrale rijk.

Op de lagere niveaus van het astrale rijk vind je wezens die duidelijk een agressieve bedoeling hebben. Die wezens proberen om diverse redenen opzettelijk menselijke wezens te manipuleren, inclusief het stelen van hun spirituele energie.

Op de middelste niveaus van het astrale rijk bevinden zich wezens die geen kwade bedoelingen hebben, maar die gewoon uit onwetendheid handelen. Op de hogere niveaus van het astrale rijk bevinden zich wezens die een bepaald niveau van spiritueel inzicht hebben verworven. Die wezens lijken misschien verstandig of geavanceerd voor de mensen in de materiële wereld.

Die wezens hebben misschien geen kwade bedoeling en zij zijn misschien in staat om de mensen aanwijzingen te geven of leringen die een bepaalde hoeveelheid waarheid bevatten. Je moet jezelf echter eens afvragen waarom die wezens in het astrale rijk zijn en waarom zij niet naar het spirituele rijk zijn geascendeerd. De reden is dat die wezens vanwege diverse psychologische redenen op dat niveau van Gods schepping zijn komen vast te zitten. Als jij dus met die wezens blijft communiceren, loop jij het risico dat jij ook op datzelfde niveau komt vast te zitten.

Voor de meeste studenten is het moeilijk om verder op te klimmen dan het bewustzijn van hun leraar. Wanneer jij dus een spirituele leraar uitzoekt, wil je een leraar die lid is van de geascendeerde meesters. Waarom zou je een leraar selecteren die op een lager niveau zit, als je het maximale uit je spirituele groei wilt halen en als je naar het spirituele rijk wilt ascenderen?

Ik ben niet van plan om een absolute uitspraak te doen die channelen automatisch als gevaarlijk bestempelt. Ik ben mij er echter van bewust dat een aantal new age mensen het idee aanhangt dat er geen risico’s verbonden zijn aan channelen. Ik moet je heel eerlijk zeggen dat dit een onjuist idee is.

In haar breedste zin kan channelen worden beschreven als een proces waarin iemand aan de knop van het bewustzijn draait en op een niveau van Gods schepping afstemt dat buiten het materiële rijk ligt. Als je denkt dat alles wat buiten het materiële rijk ligt goed en spiritueel is, lijd je aan een heel gevaarlijke illusie.

Om het gevaar van deze illusie in te zien, hoef je alleen maar naar de daden van menselijke wezens te kijken. Waarom denk je dat er mensen zijn die overduidelijk slechte daden plegen? De reden is dat die mensen hun bewustzijn hebben afgestemd op een lager niveau van Gods schepping. Bijvoorbeeld, je weet misschien wel dat Adolf Hitler een fascinatie had voor het occulte. In werkelijkheid was hij een kanaal voor duistere krachten die hem manipuleerden en hem voor hun doelen gebruikten. Door naar het leven en de dood van Hitler te kijken, moet je wel duidelijk zijn dat channelen niet vrij van risico’s is.

Sommige mensen hebben zich door duistere krachten uit het astrale rijk laten beïnvloeden of zelfs hun bewustzijn laten overnemen. Zulke mensen zijn dus altijd de werktuigen van duistere krachten, hetzij bereidwillig of niet bereidwillig, hetzij bewust, of onwetend.

Ik probeer uit te leggen dat jij in een uiterste bent gestapt, als jij aanneemt dat channelen vrij van risico’s is. Het andere uiterste vertegenwoordigen mensen die nooit aan de knop van hun bewustzijn durven te draaien om naar iets te reiken dat buiten het materiële universum ligt. Beide types mensen hebben een onevenwichtige aanpak van spirituele groei.

Als je naar een paar van de meeste spirituele mensen op aarde kijkt, zie je dat er maar één reden is waarom die mensen spiritueel zijn. Die reden is dat zij aan de knop van hun bewustzijn hebben gedraaid en zich hebben afgestemd op het spirituele rijk. Door die afstemming ontvangen die mensen inzichten, begrip en soms diverse boodschappen uit het spirituele rijk.

Veel mensen op aarde stellen zich al open en staan afgesteld op iets buiten het materiële universum en er komen de komende decennia nog veel meer bij. Die openheid is een groot onderdeel van het spirituele plan om het bewustzijn van de mensheid te verhogen. In het algemeen wil ik niet dat de mensen hun geest afsluiten. Ik raad de mensen echter sterk aan om te overwegen op welk niveau, met welke radiozender, zij contact zoeken.

Ik moedig de mensen aan om te leren hoe zij aan de knop van hun bewustzijn moeten draaien en af te stemmen op iets buiten de materiële wereld. Vanzelfsprekend wil ik echter niet dat de mensen leren hoe zij zich op de spirituele wereld kunnen afstemmen zonder op één van de lagere rijken af te stemmen. Om dat te doen heb je onderscheidingsvermogen nodig, zodat je kunt weten wat bij de spirituele wereld hoort en wat van de lagere werelden is. Dit onderscheid kun je krijgen door jouw persoonlijke Christusschap aan te nemen.

Ik moet eerlijk zeggen dat ik veel prachtige mensen in de new age beweging zie die openstaan voor het idee dat menselijke wezens kunnen communiceren met de spirituele wereld. Een paar van die mensen proberen echter de hemel met geweld te nemen en zij doen dit door middel van onzuivere motieven. Die motieven kunnen hoogmoed, de behoefte aan zelfverheerlijking, de behoefte aan macht en controle of het verlangen naar fenomenen die ongewoon zijn, zijn. Als je naar innerlijke communicatie zoekt vanuit een buitensporig verlangen of met onzuivere motieven, stem jij je waarschijnlijk op een niveau af dat onder het spirituele rijk zit.

Daarom moet jij je heel bewust zijn van jouw motieven, zoals ik uitleg in het boek ‘The Christ Is Born In You’. De beste manier om onzuivere motieven te overwinnen is door een oprechte poging te doen om het pad te volgen waarmee jij je persoonlijke Christusschap opbouwt. Zoek eerst het koninkrijk van God, zoek eerst het Christusbewustzijn, en al het andere wordt eraan toegevoegd.

Evenwicht is altijd de sleutel tot spirituele groei. Er zijn mensen die zeggen dat je vanwege het risico dat je contact legt met paranormale krachten, nooit moet proberen om persoonlijk te communiceren. Hoe kun je op een bepaald niveau komen van het pad, als je dit idee accepteert? Aan de andere kant is het duidelijk gevaarlijk om te zeggen dat iedereen moet proberen om te communiceren en dat er geen risico aan kleeft.

Op een bepaald niveau van het spirituele pad moet iemand de vaardigheid ontwikkelen om verder te reiken dan het materiële universum en met het spirituele rijk te communiceren. Die communicatie moet echter alleen maar via het Christuszelf van de persoon gebeuren. Met jouw Christuszelf kun je de geesten uitproberen en te weten komen of zij van God komen.

Als je zo’n communicatie nooit uitprobeert, kun je een bepaald niveau gewoonweg niet ontstijgen. Als je echter die communicatie tot stand probeert te brengen zonder je onderscheidingsvermogen te gebruiken, loop je wel een flink risico. Richt dus jouw aandacht op het ontwikkelen van Christusschap en probeer niet om innerlijke communicatie te forceren. Bouw gewoon jouw Christusschap op en laat je door je spirituele leraar vinden wanneer je er aan toe bent.

Dit concept heb ik beschreven in de parabel over de maagden die zich voorbereidden op de komst van de bruidegom. Als een levensstroom probeert om het proces te forceren, kun je uiteindelijk de verkeerde bruidegom ontmoeten en dan is het niet een huwelijk dat in de hemel wordt gesloten.

Sommige mensen zitten zo vast in de materialistische bewustzijnsstaat dat zij niet met iets buiten de materiële wereld kunnen communiceren. Waarom zou je niet een beetje extra moeite doen om Christusonderscheid te krijgen, als je dat niveau ontstegen bent en al enige communicatie tot stand hebt gebracht?

Mijn collega’s en ik staan klaar om met iedereen te communiceren die een bepaalde mate van Christusschap heeft verworven. Zoek met onderscheidingsvermogen en zuivere motieven naar ons en je zult ons wel vinden.