Het ervaren van een hogere bewustzijnsstaat

ONDERWERPEN: spirituele ervaringen krijgen vaak een laagje erover van de dagelijkse denkgeest van iemand – dit zorgt voor conflicten tussen religies – de hemel met geweld nemen – meer dan één echte ervaring – de bedoeling van de kruisiging was niet alleen vergeving schenken – het Christusbewustzijn kun je niet in een bepaalde vorm gieten – het ego overwinnen betekent dat je gehechtheid aan de dingen van deze wereld overwint – de boodschapper kleurt de boodschappen – veel boodschappers nodig – Sanat Kumara en Maitreya sponsorden Jezus – er staat meer op deze website dan alleen maar woorden – geen enkel menselijk wezen kan het licht produceren – het ware geloof is afstemming

Vraag: Hallo, ik vind deze website fantastisch en ik kan niets ontdekken wat op veel belangrijke punten niet klopt. Het is juist dat de kerk van Rome eeuwenlang heeft verhinderd dat de mensen het Christusbewustzijn bereikten. Maar alles wat jij zegt kan een redelijk intelligente, ontwikkelde persoon met bescheiden spirituele talenten zelf ook bedenken of leren. Met andere woorden, ik ben er niet zeker van dat ik spreek tot de avatar van de Jood Jezus uit Galilea.

In juli 1998 heb ik Samadhi bereikt en ontving een poosje de allerhoogste zegen en gelukzaligheid van het Christusbewustzijn en later God-realisatie en ik kreeg een ervaring door een openbaring, een kleine beetje hiervan was een glimp van een deel van het leven van Jezus, die tot aan dat moment mij niet bijzonder had geïnteresseerd, omdat ik nooit de doctrine kon accepteren van plaatsvervangende boetedoening. Er is mij echter verteld dat de belangrijkste reden voor de kruisiging was de kracht van liefde en vergeving te demonstreren en dat dit in de geschiedenis af en toe nodig was, om de evolutie verder te stuwen. Ik kreeg te horen dat bepaalde Goddelijke entiteiten Jezus zijn kracht gaf en hem zijn Christusbewustzijn verleenden – een bewustzijnsniveau dat tussen haakje naar verluid het hoogste was dat men in die tijd in dat gebied kon bereiken. Ik kreeg te zien dat zij hem toen vroegen of de mensheid vergeving moest krijgen voor de verzamelde collectieve smet. Zijn antwoord, dat de mensheid natuurlijk vergeving moest ontvangen, resulteerde in de allergrootste test om te vergeven en als zodanig leverde dat de eerste demonstratie op van de kracht van die vergeving in de gebeurtenissen die volgden op de kruisiging (waarvan ik de details, tussen haakjes, niet rechtstreeks ontving dus ik moet afgaan op geconditioneerde verbale instructies van de waarheid en de manier waarop hij ‘herrees’). Ik kreeg te zien dat de les van die gebeurtenis de noodzaak was om liefde en mededogen en vergeving te tonen, en dat vergeving in feite een yoga daad was om het ego te transcenderen.

Ik ben verbaasd dat jij dit niet tot het belangrijkste punt maakt bij je antwoorden op vragen die hierover gaan en ik wil weten of mijn openbaringen niet kloppen en het product zijn van bedrog door mijn ego.

Ik denk eigenlijk ook dat ik eerlijk gezegd een uitspraak van Jou wil dat niet het resultaat is van studie of reflectie, maar dat alleen kan komen van de persoon die jij bent. Ik vraag het met respect. Ik geloof dat het zeker mogelijk is om het Goddelijke te channelen. Ik vind het alleen maar onwaarschijnlijk dat de hele persoonlijkheid van een historisch persoon een menselijk wezen in de 21e eeuw bewoont en termen en intellectueel idioom gebruikt van een modern mens, hoewel dat naar ik aanneem een slim bedacht de aandacht trekkend heuristisch middel is.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Laat mij in de eerste plaats zeggen dat jouw openbaringen wel klopten en niet het resultaat waren van bedrog door het ego. Maar ik ben er echter wel zeker van dat een ervaring van een hogere bewustzijnsstaat veel verder gaat dan wat de dagelijkse denkgeest kan peilen of in woorden tot uiting brengen. Woorden zijn inherent voor meer dan één uitleg vatbaar en kunnen verschillende betekenissen hebben voor verschillende mensen. Het is dus moeilijk om een spirituele ervaring in woorden uit te drukken. Het menselijke intellect, de logische rationele geest, kan op dezelfde manier niet omgaan met het oneindige karakter van een spirituele ervaring.

Alle mensen die een spirituele ervaring hebben, worden beïnvloed door de spirituele ervaring en vooral het verwerken van die ervaring door het dagelijkse bewustzijn van iemand. Ik bespreek dit diepgaand in het boek ‘Save Yourself’. De essentie van de bespreking is dat wanneer iemand een spirituele ervaring heeft, de overtuigingen en beelden die iemand heeft in en over de buitenwereld die te maken hebben met die overtuigingen, over de ervaring heen kunnen worden gelegd. Bijvoorbeeld een katholiek krijgt een mystieke ervaring en beziet die door de bril van het katholieke geloof en daarom heeft iemand vaak het gevoel dat de ervaring die heel erg echt overkwam, het katholieke geloof bevestigde. Een hindoe die dezelfde mystieke ervaring krijgt, heeft het gevoel dat de ervaring de waarheid over de overtuigingen van het hindoeïsme bevestigt. Dit zorgt dan voor veel conflicten tussen diverse religies.

Het echte probleem bestaat eruit dat veel mensen spirituele ervaringen krijgen zonder dat zij de volwassenheid hebben om die ervaringen in de juiste context te plaatsen – waarmee ik een universele context bedoel. Het is heel goed mogelijk dat de mensen een spirituele ervaring krijgen terwijl ze nog steeds worden beïnvloed door de relativiteit van de dualistische geest. Wanneer dat gebeurt, proberen zij vaak de ervaring aan te passen aan een relatief, dualistisch kader in plaats van zich het universele karakter van die ervaring te realiseren. In werkelijkheid is het de bedoeling dat alle spirituele ervaringen de mensen helpen om verder te kijken dan de dualistische interpretaties en het universele karakter van het spirituele rijk te omarmen.

Daarom heb ik de mensen gewaarschuwd om niet te proberen de hemel met geweld te nemen, wat een hogere bewustzijnsstaat betekent. Je ziet dat ik overal op mijn website herhaaldelijk het belang benadruk om het evenwicht te bewaren bij alles. In feite is één van mijn bedoelingen met onze websites om een lering te presenteren die evenwichtig is en een evenwichtige benadering aanmoedigt van de spirituele en materiële kant van het leven. Uit balans zijn zorgt ervoor dat de mensen in een dualistische gemoedsgesteldheid terechtkomen. Alleen met het bereiken van balans kun je aan de neerwaartse aantrekkingskracht ontsnappen en de universaliteit van ware spiritualiteit omarmen.

Mijn punt is dat jouw ervaring echt was en dat de inzichten die je kreeg, klopten. Maar dat was niet beslist de enige manier om de oneindige werkelijkheid van het spirituele rijk te ervaren en ook jouw interpretatie van die ervaring was niet de enige manier waarop je die kon interpreteren. Dit betekent niet dat jouw interpretatie van jouw ervaring fout was. Het betekent dat er meer dan één manier is om de oneindige werkelijkheid van het spirituele rijk te ervaren.

Wanneer mensen een spirituele ervaring krijgen en wanneer zij die in woorden en beelden in de materiële wereld proberen uit te drukken, moeten zij een oneindige ervaring onvermijdelijk vertalen in de eindige uitdrukkingsvorm daarvan. Er is niets inherent verkeerd aan zolang mensen maar niet in de valkuil trappen door te denken dat hun specifieke interpretatie of uitdrukkingsvorm de enige of de enig ware is. Het is vooral problematisch wanneer mensen het gevoel krijgen dat het hun heilige plicht is om alle afwijkende meningen of interpretaties weg te vagen.

Dus is het correct dat één van de belangrijkste bedoelingen van mijn kruisiging was om de waarde van vergeving te tonen. Maar dat was niet de enige bedoeling. In feite was de globale bedoeling van de kruisiging dat het Christusbewustzijn, hoewel het ingebed is in iedere vorm als het vleesgeworden woord, nooit tot een vorm in het universum kan worden ingeperkt. Met andere woorden, ik kwam demonstreren dat wanneer iemand het Christusbewustzijn heeft gekregen, de mensen in een lagere bewustzijnsstaat hem er niet toe kunnen dwingen om zich aan hun beelden of wereldbeeld aan te passen. Daarom vocht ik de doctrines van de mensen en hun interpretatie van de Bijbel aan. Daarom daagde ik hen uit door wonderen te verrichten die zij onmogelijk achtten. Mijn grootste uitdaging was mij door hen te laten doden en te demonstreren dat zelfs de dood een Christuswezen niet kan inperken.

Het is juist dat vergeving noodzakelijk is om het ego te overwinnen, maar er zijn ook andere vereisten. In principe moet je ieder aspect van jouw ego voerwinnen, en dat ego wordt gevormd door de vervormingen van de eigenschappen van God. Dus om je ego volledig te overwinnen, moet je ook boosheid, haat en andere negatieve emoties overwinnen. Maar het algemene doel is dat je alle overtuigingen en emoties overwint die ervoor zorgen dat jij je aan iets op de materiële wereld gehecht voelt. Jouw ego is gewoon een conglomeraat van gehechtheden aan deze wereld en die moet je overwinnen voor jij van jouw ego bent bevrijd. Daarom zei ik dat degene die zijn leven probeert te behouden – zijn identiteitsgevoel gebaseerd op zijn ego – het zal verliezen. Alleen de mensen die alle aspecten van hun ego willen loslaten vinden het eeuwige leven van het Christusbewustzijn. Daarom leg ik niet uitsluitend de nadruk op vergeving op deze website – er zijn ook heel veel andere dingen voor nodig.

Wat betreft of de mensheid moet worden vergeven, is het juist dat ik ervoor heb gekozen om de mensen tijdelijk te ontheffen van de last van hun zonden. Het gevolg daarvan was dat ik de last van het karma van de mensheid 2000 jaar moest dragen. Ik heb dat gedetailleerd elders uitgelegd.

Je zegt dat je maar moeilijk kunt geloven dat mijn hele persoonlijkheid een hedendaags menselijk wezen kan bewonen. Mijn hele persoonlijkheid bewoont de persoon die als de boodschapper van deze website dient niet. Hij staat mij alleen toe dat ik door hem heen spreek en daardoor stromen mijn licht en mijn woorden door zijn bewustzijn als het Levende Woord. Zoals ik in een andere sectie uitleg over het boodschapper zijn, is het onvermijdelijk dat de leringen die ik door een specifiek persoon geef, worden gekleurd door de terminologie die de persoon gebruikt en door de beelden die hij in zijn hoofd heeft. Het is onvermijdelijk dat de leringen worden beperkt tot de kennis van deze persoon.

Daarom is het belangrijk dat de mensen de dualiteit ontstijgen en een universele aanpak van het leven omarmen. Ik ben de echte Jezus Christus die de leringen op deze website geeft. Maar ik beperk mij niet tot de persoon die deze website maakt – ik ben meer dan Kim en Kim is meer dan IK BEN. Ik kan andere mensen als boodschapper gebruiken en hoewel mijn boodschap door andere boodschappers ongeveer gelijk is, is die niet precies dezelfde en wordt ook niet met dezelfde woorden of beelden overgebracht. De boodschap door een boodschapper wordt aangepast aan het publiek dat ik probeer te bereiken en de bedoeling van die lering – die altijd is het bewustzijn van een specifieke groep mensen verhogen.

De wet van de relatie tussen meester en student is dat de leraar kan vermenigvuldigen wat de student op het altaar legt. Daarom kan ik alleen maar vermenigvuldigen wat Kim van zijn boodschapper zijn maakt. Ik kan niet iets door hem zeggen wat niet al in zijn bewustzijn als zaadje aanwezig is. Met andere woorden, ik zou niet een betekenisvolle verhandeling door hem kunnen geven over iets waar hij niets vanaf weet. Daarom wil ik graag veel mensen hebben die als de open deur voor het Levende Woord kunnen dienen.

Wat betreft jouw visie dat twee spirituele wezens mijn missie in Galilea sponsorden, heb je gelijk. Ik werd in de eerste plaats door Lord Maitreya en Sanat Kumara gesponsord, hoewel ik ook met andere geascendeerde wezens heb gewerkt.

Je zegt dat een redelijk intelligent iemand de kennis die je op deze website vindt, door studie ook had kunnen vinden. Ik verzoek je dringend om hier onderscheid te maken. Ik kan geen betekenisvolle verhandeling geven als de boodschapper niets van het onderwerp afweet, dus ik kan alleen de kennis in het bewustzijn van de boodschapper vermenigvuldigen. Maar er staat veel meer op deze website dan je ziet aan de uiterlijke woorden en leringen. Op iedere pagina van deze website zit daadwerkelijk een vibratie van licht en ik kan je ervan verzekeren dat geen enkel menselijk wezen dat licht had kunnen produceren.

Iemand met bepaalde spirituele talenten, kan als anker dienen voor dat licht, maar hij kan het licht niet produceren, omdat het uit een hogere bron komt. Zoals ik 2000 jaar geleden heb gezegd, ik zelf kan niets doen, de Vader in mij doet het werk. Om volledig te voelen wat er op deze website staat, verborgen in de woorden, moet jij je met jouw hart afstemmen. Als je dat wilt doen, ervaar je dat echt geen enkel menselijk wezen iets wat op deze website staat, had kunnen maken.

Laat ik ook nog zeggen dat ik geen onweerlegbaar bewijs wil leveren dat ik inderdaad de echte Jezus ben. In de eerste plaats bestaat er geen onweerlegbaar bewijs. Er bestaat geen enkel bewijs dat het menselijke denken, met haar relativiteit en dualiteit, niet kan betwijfelen en weerleggen. Bovendien bestaat er een wet dat de spirituele student moet leren om de spirituele waarheid te herkennen door de vibratie te voelen die achter de uitdrukkingsvorm van die waarheid in de buitenwereld schuil gaat. Als de student dat niet wil, wordt hij onvermijdelijk afhankelijk van een leraar in de buitenwereld. Ik wil niet graag dat iemand afhankelijk wordt van deze website of mijn boodschapper. Dus heb ik geen enkel verlangen om uiterlijk bewijs te leveren dat de mensen ervan kan weerhouden om naar de innerlijke afstemming te streven die het allerbeste bewijs is.

De serieuze spirituele student heeft de verantwoordelijkheid om de cirkel te sluiten tussen de leraar en de student. Er staat in de Bijbel dat ik constant mijn discipelen kastijdde omdat zij niet genoeg geloof hadden. Geloof is het lagere aspect van wat de student nodig heeft om de cirkel te sluiten. Het hogere aspect van geloof is afstemming op je Christuszelf, waardoor de student de innerlijke kennis vergaart die alle overtuigingen en bewijzen in de buitenwereld overstijgt.

Laat mij tot slot nog zeggen dat elke religie een heuristisch middel is.