Een evenwichtige aanpak van geld

ONDERWERPEN: Er is niets mis met geld – gehecht zijn aan geld blokkeert spirituele groei – geld verwerven zonder spirituele wetten in opspraak te brengen – gemanipuleerd geldstelsel – je kunt je plek in de hemel niet kopen – twee uitersten ten aanzien van geld – ga op zoek naar vrijheid door middel van geld

Vraag: Ja, ik ben het ermee eens dat het beter is om je schatten in de hemel te bewaren dan materiële rijkdom te vergaren. Maar ik zie dat de ware volgelingen van Jezus de Christus op deze wereld afhankelijk zijn van de macht en manipulatie van mensen die wel geld hebben en vast komen te zitten aan de negatieve energie van dat soort mensen vanwege het feit dat ze materiële hulp van dit soort mensen nodig hebben. Ik weet wat er gebeurt: goede levensstromen worden misbruikt.

Is het daarom niet enigszins belangrijk om een bepaalde hoeveelheid geld en fysieke middelen te hebben die niet afhankelijk zijn van de regels en manipulaties van andere mensen op het fysiek vlak? Het lijkt alsof ‘de eigenaar van het huis de regels vaststelt, enzovoort.” Dat heeft de energie in dat huis onder controle. Beschermen een paar materiële middelen iemand die op het spirituele pad is niet tegen de bemoeienissen van andere mensen met iemands persoonlijke vrijheid om op de manier waarop zij willen bidden in hun eigen ruimte thuis?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Ik ben het eens met wat je zegt. Je brengt diverse goede punten naar voren. Veel christenen hebben mijn verklaring verkeerd begrepen dat een kameel gemakkelijker door het oog van een naald kan kruipen dan dat een rijke man het koninkrijk der hemelen betreedt.

Er is inherent niets mis met geld. Geld is gewoon de fysieke uitwerking van Gods energie. Het is de bedoeling dat Gods energie blijft circuleren en geld dus ook.

Wat niet deugt, is gehechtheid aan geld. Deze gehechtheid aan geld heeft een diepgaande invloed op bijna ieder aspect van het leven op deze planeet. Wanneer mensen aan geld gehecht raken, is het heel erg moeilijk om die gehechtheid op te geven en naar spirituele groei te streven.

Laat ik jou herinneren aan mijn uitspraak: “Zoek eerst het koninkrijk van God en zijn gerechtigheid, en al het andere zal je gegeven worden.” Deze bewering betekent onder andere dat je nooit een aspect van het leven op deze wereld voor spirituele groei moet laten gaan. Veel mensen, of zij nu geld hebben of niet, raken zo gehecht aan geld, of de geneugten van deze wereld die je met geld kunt kopen, dat ze de zoektocht naar geld belangrijker vinden dan naar spirituele groei te zoeken.

Ik heb er geen problemen mee dat spirituele mensen een redelijk bedrag aan geld verwerven dat hen persoonlijk onafhankelijkheid en vrijheid geeft. Ik moet de mensen echter waarschuwen dat het heel belangrijk is om geld te verwerven zonder de spirituele wetten en de spirituele maatstaf in opspraak te brengen. Dit kan tegenwoordig heel erg moeilijk zijn, omdat het hele geldstelsel zo gemanipuleerd is dat het heel moeilijk is om een grote som geld te verwerven zonder de wetten van God in opspraak te brengen. Bovendien leidt veel geld altijd tot gehechtheid aan dat geld.

Daarom is het beter om minder geld te hebben dan je spirituele groei af te remmen om geld te verwerven. Dit houdt niet in dat ik wil dat de mensen in armoede leven. Het betekent gewoon dat ik niet wil dat hun zoektocht naar geld belangrijker wordt dan de spirituele zoektocht.

Ik zie veel christenen die in een bewustzijnsstaat zijn gekomen waarin ze hun persoonlijke spirituele groei opzij hebben gezet en zich in plaats daarvan hebben gericht op de zoektocht naar geld en materiële bezittingen. Veel van deze christenen gaan iedere zondag trouw naar de kerk en ze denken op een of andere manier dat het naar de kerk gaan en hun tienden delen of andere geldelijke giften aan hun kerk geven, het feit kunnen compenseren dat ze in hun hart het spirituele pad hebben genegeerd.

Laat ik je herinneren aan het gezegde dat het iemand geen voordeel oplevert als hij de hele wereld wint en zijn ziel daardoor verliest. Laat ik jou herinneren aan de parabel van de man die naar het bruiloftsfeest ging zonder trouwkleding. Het bruiloftsfeest staat symbool voor mijn Vaders koninkrijk. De trouwkleding staat symbool voor het Christusbewustzijn, het persoonlijke Christusschap dat iedereen moeten krijgen voor hij het koninkrijk der hemelen in kan gaan.

Als je denkt dat je de noodzaak om persoonlijk Christusschap aan te nemen kunt negeren en je weg naar de hemel kopen door naar een kerk in de buitenwereld te gaan, dan moet ik je zeggen dat jij jouw levensstroom in gevaar brengt. God trekt niemand voor, welke positie iemand ook in een menselijke hiërarchie of organisatie heeft. Je kunt je niet de hemel in kopen. Helaas zijn zoveel rijke mensen gewend geraakt aan het feit dat ze op aarde bijna alles kunnen kopen wat ze maar willen dat ze denken dat geld ook de deur naar de hemel zal openen. Dit is gewoon niet het geval. Dit is echt één van de gevaarlijkste illusies op deze wereld.

Nogmaals, zoals ik vaak op deze website zeg, evenwicht is de sleutel tot spirituele groei. Er is een manier die de mens goed toe lijkt, maar aan het einde van de weg wacht de dood. In werkelijkheid zijn er twee manieren die de mens goed toe lijken, namelijk de twee extremen die door de relativiteit van het menselijke denken wordt geschapen. Het menselijke denken zorgt ervoor dat mensen in zwart-wittermen denken en daarom alles tot in het extreme doorvoeren.

Wat betreft geld zijn zowel de weg van abjecte armoede als de manier van onnodige overvloed uitersten. Veel christenen hebben mijn verklaring gebruikt over de kameel en de rijke man om in totale armoede te gaan leven. Armoede brengt je beslist niet in de hemel, net zo goed als geld jou daar niet brengt en je tegenhoudt.

Wat je wel naar de hemel brengt, is het Christusbewustzijn. Voor sommige mensen kan armoede een manier zijn om het Christusbewustzijn te bereiken, omdat geen geld hebben mensen een gevoel van vrijheid van materiële banden kan geven.

De ware manier is echter de middenweg, waarop iemand probeert aan zijn wereldse verplichtingen te voldoen zonder gehecht te raken aan geld of de geneugten van deze wereld. Zoek bij alles de middenweg, waaronder alles wat met geld te maken heeft.

Toen ik op aarde was, zei ik: “Ik ben de weg, de waarheid en het leven.” Sindsdien ben ik gegroeid en tegenwoordig zeg ik: “Ik ben de middenweg, de waarheid en het leven.”