Waarom spirituele bewegingen stagneren

ONDERWERPEN: de meesters schenken de Heilige Geest uit – sommige mensen stemmen zich daarop af en beginnen een nieuwe beweging – maar de beweging stopt bij een bepaald bewustzijnsniveau – als progressieve openbaringen ophouden, stagneert de beweging – er kunnen nog leringen zijn die geschikt zijn voor een bepaald niveau, maar ze kunnen je niet dat niveau laten ontgroeien – dus wijd je aan voortdurende zelftranscendentie

Vraag: ik heb een vraag voor Master MORE, een vraag over mensen die een nieuwe spirituele beweging hebben opgezet. Er schijnen bepaalde cycli te zijn, omdat er dan meer dan één spirituele beweging ontstaat en geleidelijk weer verdwijnt of krimpt tot hij niet meer belangrijk is. Wat is de spirituele reden van dit fenomeen?

Antwoord van Geascendeerde Meester Master MORE door Kim Michaels:

Jezus heeft een antwoord gegeven over hoe de Heilige Geest kan worden uitgeschonken aan het begin van een nieuwe spirituele cyclus en veel mensen kunnen zich daarop afstemmen en daarin meegaan. Zij stemmen zich af op de beweging door de Heilige Geest en brengen een lering naar buiten die wel enige waarde heeft, maar niet vanaf het begin een zuivere lering is. In sommige gevallen komt dat omdat de mensen zich niet kunnen bevrijden uit hun persoonlijke achtergrond of zich uit de denkwijze van de christelijke beweging kunnen losmaken.

Dit is een patroon dat je steeds opnieuw ziet, omdat er mensen zijn die wel enige afstemming bezitten, zich een beetje bewust zijn van nieuwe concepten en ideeën, maar nog steeds zo gehecht zijn aan iets in hun oude wereldbeeld dat zij niet bereid zijn dat allemaal op te geven, zij willen niet opnieuw over alles nadenken. En zoals Jezus bij Mohammed heeft beschreven, kunnen zij dan niet een totaal nieuwe boodschap geven, maar die wordt gekleurd door hun bewustzijnsstaat.

Er zijn veel bewegingen die elementen van de waarheid bezitten, elementen die kloppen en die mensen in staat kunnen stellen om te groeien als men die internaliseert. Maar er is ook een mix van ideeën die als zij niet worden getranscendeerd en begrepen vanuit een hoger perspectief, ervoor zorgen dat de mensen stagneren en niet voorbij een bepaald punt komen.

Dus het is een feit dat er veel bewegingen zijn die het de mensen mogelijk maken een bepaald bewustzijnsniveau te overstijgen, maar hen niet laten aansluiten op het feit dat het spirituele pad een voortdurend proces is dat nooit moet worden gestopt. Want je moet alles en iedereen blijven transcenderen tot je ineens ontdekt dat je het materiële universum voorgoed hebt getranscendeerd en er niet naar terug wilt keren of terug hoeft te keren.

En daarom zul je tot de ontdekking komen dat je in elke beweging alert moet zijn dat er mogelijk ideeën kunnen zijn die je laten transcenderen en andere ideeën die je vooruitgang tegenhouden. En veel mensen hebben een nieuwe lering of beweging gevonden en enige tijd waarachtige groei doorgemaakt. Maar toen zijn zij op een punt gekomen waarop ze zijn gaan stagneren, omdat zij niet verder wilden kijken dan bepaalde ideeën in de buitenwereld, de echte spirituele betekenis ervan internaliseren en zo door te gaan om de beweging van transcendentie voort te zetten.

Dit geldt voor elke beweging of organisatie die geen levende aanwezigheid van progressieve openbaringen heeft. Want zijn wij, de geascendeerde meesters, niet de spirituele leiders van de mensheid? Dus vertegenwoordigen wij de waarheid van het spirituele pad, dat zoals wij al vele malen hebben gezegd het nooit eindigende proces van de Rivier van Leven is, de Rivier van Gods eeuwige, constante zelftranscendentie.

En zodoende zullen wij, als echte spirituele leraren, nooit ophouden met het geven van progressieve openbaringen. Zowel individueel in het hart van de mensen zelf, maar ook door diverse nieuwe initiatieven die vele vormen kunnen aannemen en niet beslist op een spirituele of religieuze beweging hoeven te lijken. Maar elke beweging die een nieuw transcendentaal idee naar buiten brengt, vormt een deel van het voortdurende proces van progressieve openbaringen.

Dus elke beweging die stagneert, zegt: “Ja, er waren een poosje progressieve openbaringen, maar nu is dat om diverse redenen gestopt.” Nu, zo’n beweging heeft de draad verloren van het contact met de voortdurende Rivier van Leven die wij zijn.

Opnieuw, dit betekent niet dat de mensen een lering uit zo’n beweging niet kunnen gebruiken om een bepaald bewustzijnsniveau te overstijgen. Want een spirituele beweging kan misschien wel met de specifieke bedoeling zijn begonnen om een nieuwe leer uit te brengen die de mensen met een specifieke bewustzijnsstaat aan het proces laat beginnen om dat bewustzijnsniveau te ontstijgen, naar hogere niveaus op te klimmen.

En een beweging kan misschien leringen naar buiten hebben gebracht die de mensen in staat stelt om van dat bepaalde niveau op te klimmen naar het niveau dat de beweging kreeg voor de progressieve openbaringen stopten. En dus zijn die bewegingen  nog steeds levensvatbaar, want zij kunnen de mensen helpen om van dat ene niveau naar het hoogste niveau in die beweging op te klimmen.

Het risico is natuurlijk dat de mensen dan op dat niveau kunnen komen vast te zitten, waarop de beweging ook kwam vast te zitten. En daarom moeten de meest bewuste studenten zich realiseren dat je nooit stopt met transcendentie. Want wanneer je dat doet, stagneer je onherroepelijk en ga je achteruit, want je kunt de voortdurende stroom van de Rivier van Leven die Gods bewustzijn is niet volgen.