De Veda’s en het Aquariustijdperk

ONDERWERPEN: Vervroeging van de nachteveningen bepaalt het eind van Vissen – geen absolute waarheid op deze wereld – alle systemen benaderen de waarheid een beetje – onvolwassen studenten zijn op zoek naar het volmaakte systeem – een systeem kan je helpen om mystieke ervaringen te krijgen, maar alleen als je buiten het systeem omgaat – tijdperken overlappen elkaar – de verandering hangt af van het bewustzijn van de mensheid – als het universum zich uitbreidt, moet de tijd veranderen

Vraag: In de Veda’s (Vedische teksten) begint het Aquariustijdperk pas over 400 jaar na het jaar 2000. Hoe kan dan het Vissentijdperk dan nu al ten einde is?

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als je de vervroeging van de nachteveningen gebruikt, zoals de meeste Westerse astronomen en astrologen, loopt het Vissentijdperk ten einde en komt de aarde in de volgende 2000jarige cyclus van het Aquariustijdperk. Ik zeg hiermee niet dat er iets mis is met het gebruik van de Veda’s. Eén van de belangrijkste realisaties die een spirituele zoeker kan krijgen, is dat er vele deugdelijke manieren zijn om de universele waarheid van God uit te leggen.

De levende waarheid van God gaat natuurlijk veel verder dan woorden en beelden die menselijke wezens kunnen doorgronden en accepteren, gezien hun huidige bewustzijnsniveau. Naarmate de mensen vooruitgaan naar geavanceerdere bewustzijnsniveaus, wordt het voor de geascendeerde meesters mogelijk om hogere en universelere inzichten in de mysteries van God uit te brengen. Het is echter nooit mogelijk om een volledig en accuraat inzicht in God te geven. Een dergelijk inzicht kan simpelweg niet naar het materiële universum gebracht worden.

Wij, de geascendeerde meesters, zijn de spirituele leraren van de mensheid. We houden ons niet bezig met het uitbrengen van een of andere absolute religie of absoluut geloofssysteem. Onze taak is een filosofische, religieuze of wetenschappelijke theorie uit te brengen die de mensen helpt een hoger niveau van inzicht te krijgen. Wanneer mensen dat hogere niveau krijgen, kunnen wij vervolgens een hogere en meer geavanceerde lering uitbrengen en dit kan heel lang zo doorgaan. Ik kan je ervan verzekeren dat het duizenden jaren duurt voor deze planeet op het punt komt waarop wij de hoogst mogelijke waarheid kunnen uitbrengen.

Daarom moet je begrijpen dat elk systeem dat op deze planeet bestaat slechts een benadering van de waarheid is. Helaas hebben onvolwassen levensstromen, wat inhoudt levensstromen die zich nog vereenzelvigen met de relativiteit en dualiteit van het menselijke denken, de heel sterke wens om een volmaakt en absoluut systeem te vinden. Daarom geloven heel veel mensen dat hun religie, de enig echte religie is en dat andere religies verkeerd zijn. Dit is ook de reden dat heel veel mensen geloven dat de wetenschap de enige manier is om de waarheid te vinden en dat religie en spiritualiteit inherent subjectief en onbetrouwbaar zijn.

Naarmate een levensstroom volwassen wordt, zal die geleidelijk beginnen te begrijpen dat de waarheid eenvoudig niet beperkt kan worden tot een religieuze doctrine of een wetenschappelijke theorie. Naarmate de levensstroom diepere spirituele inzichten krijgt, begint de levensstroom te begrijpen dat de enige manier om de waarheid te begrijpen, is door verder dan de materiële wereld te kijken.

Dit betekent niet dat de ziel dan elk willekeurig religieus of wetenschappelijk systeem achter zich moet laten. Zie je, elk systeem kan waardevol zijn om de levensstroom een podium of een referentiekader te geven om informatie in te winnen over de diepere mysteries.

Het belangrijke punt is nu dat de levensstroom moet beseffen dat de diepere mysteries van God niet tot een systeem beperkt kunnen worden. Daarom kun je de allerhoogste waarheid niet in het systeem zelf vinden. Het systeem moet gebruikt worden als springplank om te helpen de levensstroom intuïtieve inzichten te geven. Enkel door deze intuïtieve inzichten is de levensstroom in staat om de diepere waarheid van God te leren kennen.

Het is belangrijk om altijd in je achterhoofd te houden dat geen enkel systeem ooit compleet is en geen enkel systeem is ooit het laatste. Zoals ik elders op deze website heb uitgelegd, is er voortdurend behoefte aan voortgaande openbaringen. Je moet begrijpen dat wij, de geascendeerde meesters, voortdurend zoeken naar personen die een bepaald niveau van volwassenheid bereikt hebben zodat die als boodschappers kunnen dienen. Zoals ik elders uitgelegd heb, zijn er veel manieren om boodschapper voor de geascendeerde meesters te zijn. Wanneer een levensstroom bijvoorbeeld een bepaald systeem heeft bestudeerd, hetzij op het gebied van of religie, spiritualiteit of wetenschap, heeft de levensstroom kennis in de buitenwereld verworven die de levensstroom in staat stelt om diepere inzichten te krijgen door een intuïtieve ervaring.

Wij, de geascendeerde meesters, staan altijd klaar om zulke intuïtieve ervaringen aan levensstromen die daar gevoelig voor zijn te geven. Naarmate een levensstroom volwassen wordt, maakt die zich niet meer druk over wedijveren met andere mensen over wie het beste systeem heeft. In plaats daarvan zal de levensstroom zijn aandacht richten op het krijgen van diepere intuïtieve inzichten die de levensstroom in staat stellen een hoger inzicht naar buiten te brengen over een of ander hoger inzicht in het leven.

Wat betreft het passeren van de tijd moet je begrijpen dat het in beginsel onzin is om een specifieke datum als scheidslijn tussen het Vissentijdperk en het Aquariustijdperk te stellen. Een onvolwassen levensstroom die naar een absoluut systeem zoekt, moet een precieze datum hebben en beetje onderzoek onthult dat er talloze claims voor de exacte tijd van het begin van het Aquariustijdperk zijn. In werkelijkheid is er geen duidelijk omschreven scheidslijn tussen het ene tijdperk en het andere, omdat de tijdperken elkaar altijd overlappen.

Wat echt een nieuw tijdperk brengt, is de uitgave van spirituele energie door de geascendeerde meesters. We laten deze energie niet zomaar los op een bepaalde tijd of omdat bepaalde sterren op één lijn staan. We baseren de uitgave van energie op de huidige bewustzijnsstaat van de mensheid. Met andere woorden, als de mensen een bepaald bewustzijnsniveau bereiken, kunnen we de energie voor het nieuwe tijdperk eerder uitbrengen dan als de mensen de manier van doen en de overtuigingen uit het oude tijdperk blijven aanhangen.

In de jaren 1890, hebben wij, de geascendeerde meesters, een hoeveelheid spirituele energie uitgegeven die het proces heeft opgestart om het Aquariustijdperk te brengen. Tegelijkertijd werd er ook besloten om bepaalde spirituele leringen voor de eerste keer in vele millennia aan het grote publiek beschikbaar te stellen. De laatste eeuwen hebben vele mensen hun geest en hart opengesteld voor dieper spiritueel inzicht. Deze openheid heeft bijgedragen aan de uitgave van nog meer spirituele energie die de opkomst van het nieuwe tijdperk nog meer heeft versneld. Heel veel mensen houden echter nog steeds vast aan de overtuigingen uit het Vissentijdperk, zodat wij nog steeds niet de energie van Aquarius volledig kunnen uitgeven. Daarom kun je nog niet zeggen dat het Aquariustijdperk gekomen is en dat het Vissentijdperk volledig geëindigd is.

In werkelijkheid bezitten nog maar een paar mensen het Aquariusbewustzijn sinds de jaren (18)90, terwijl veel mensen nog diep in het Vissenbewustzijn zitten ingegraven. In feite bezitten nog miljoenen mensen het Rambewustzijn en sommigen zitten zelfs nog vast in het primitievere bewustzijn van nog eerdere tijdperken.

Het belangrijke punt is niet zozeer wanneer het Aquariustijdperk begint. Het belangrijke punt is dat alle spirituele zoekers het bewustzijn van het nieuwe tijdperk omarmen, zodat ze als anker kunnen dienen of de open deur om de energie van Aquarius te laten afdalen.

Wanneer zal het Aquariustijdperk er volledig zijn? Die vraag kan ik niet beantwoorden, omdat dit afhangt van het bewustzijn van de mensen en hun reactie op de spirituele energie en de spirituele leringen die wij, de geascendeerde meesters, voortdurend uitbrengen.

Zoals ik elders op deze website zeg, is het ware doel van het leven dat je meer contact krijgt met jouw hogere zelf, wat ik het Christuszelf noem. Door dat contact te gebruiken om verder dan de doctrines of systemen te kijken die je op deze planeet hebt, krijg je meer inzicht in het leven.

De Veda’s vertegenwoordigen een oud systeem. Ik zeg niet dat de Veda’s niet meer deugen or relevant zijn. Ik zeg gewoon dat je er goed aan zou doen om het feit voor ogen te houden dat de Veda’s oud zijn. Als jij je intuïtie gebruikt en antwoorden van je hogere zelf probeert te krijgen, kun jij je misschien realiseren dat er progressieve openbaringen en progressief hogere inzichten nodig zijn dan het podium dat in de Veda’s wordt gegeven. Als je openlijk antwoorden van binnenuit zoekt, geeft jouw hogere zelf jou die inzichten.

Laat mij jou tot slot nog een idee geven om over na te denken. Enkele moderne wetenschappers geloven dat het universum met verhoogde snelheid aan het uitbreiden is. Wat er in feite gebeurt, is dat de vibratiesnelheid van het hele universum wordt verhoogd. Dit is een deel van Gods plan om zijn koninkrijk in het materiële universum te brengen.

Moderne wetenschappers beseffen dat tijd wordt beïnvloed door de snelheid van de beweging. Dus als het universum zich met verhoogde snelheid uitbreidt, volgt daaruit de de tijd wordt bekort. Denk eens na wat dat betekent voor de astrologie, oosters of westers, het maakt niet uit, en zelfs voor de astronomie. Menselijke wezens hebben de grote wens om iets constants en invariabel te vinden. In werkelijkheid is niets in het universum constant, zelfs de tijd niet.

Noot: Sinds dit antwoord werd gegeven, heeft Saint Germain de officiële datum van het begin van het Aquariustijdperk gezegd.