Hebben wij onbeperkt de tijd om te evolueren?

ONDERWERPEN: God zal de vrije wil niet schenden, dus een levensstroom kan oneindig in het kwaad blijven – sommige wezens hebben opzettelijk tegen groei gerebelleerd – de wet zorgt ervoor dat zij maar beperkte tijd dit zelfgevoel kunnen houden – je kunt niet via de duivel naar God terugkeren

Vraag: Sommige leringen zeggen dat het de bedoeling is dat alles zich ontwikkelt. Daarom kan een wezen niet eeuwig in het kwaad blijven. En omdat een wezen niet wordt beperkt in de hoeveelheid tijd dit hij heeft, hoeft er geen tweede dood te zijn die de ziel kan uitwissen.

Antwoord van Geascendeerde Meester Jezus door Kim Michaels:

Als je een stapje achteruit zou willen doen en naar de lering kijkt, zie je dat dit niet met elkaar overeenstemt. Wanneer je erkent dat een levensstroom vrije wil heeft, besef je dat hij kan beslissen om onbepaalde tijd in het kwaad te blijven. God wil niet dat een levensstroom eeuwig in het kwaad blijft. Maar als God echter de Wet van Vrije Wil niet wil overtreden, hoe kan hij dan voorkomen dat een levensstroom in dat beperkte identiteitsgevoel blijft zitten? God kan de levensstroom niet dwingen om zich verder te ontwikkelen, omdat dat zou betekenen dat hij de Wet van Vrije Wil overtreedt. God heeft levensstromen vrije wil gegeven en geen enkele kracht die God heeft geschapen, overtreedt die vrije wil.

Maar de Wet van Vrije Wil zegt ook dat je maar een bepaalde hoeveelheid tijd hebt om te transcenderen. Als jij weigert te groeien, gaat jouw kans verloren door jouw eigen keus uit vrije wil. Dit is de enige manier waarop God kan voorkomen dat levensstromen eeuwig vast komen te zitten, zonder hun vrije wil te schenden.

Zoals elders uitgelegd, zijn er intelligente wezens die er opzettelijk voor hebben gekozen om tegen Gods wetten in te gaan. Die wezens hebben ervoor gekozen een bewustzijnsstaat te belichamen die de antithese is van Gods wet van groei. Zoals Moeder Maria uitlegt, wordt het materiële universum geschapen uit twee complementaire krachten, namelijk de uitbreidende en de samentrekkende kracht. Moeder Maria legt ook uit dat de wezens die ervoor kiezen om tegen de wet van groei te rebelleren, de samentrekkende kracht hebben vervormd en er een kracht van hebben gemaakt die de meeste mensen het kwaad noemen. Dit is echter niet een onvermijdelijk onderdeel van Gods ontwerp. Het absolute kwaad is niet de tegenovergestelde polariteit van God-goed, zoals ik elders uitleg.

Wat menselijke wezens het kwaad noemen, is een relatieve kracht. Met andere woorden, het is niet het tegenovergestelde van God, maar slechts het tegenovergestelde van goed dat door de dualistische geest wordt geschapen. Ik heb dit elders gedetailleerder uitgelegd.

Het basale geloof dat in de lering die jij noemt, tot uitdrukking wordt gebracht, is een overtuiging die je in een aantal new age-kringen en bij een aantal oosterse religies ziet. Het probleem met die overtuiging is dat je dit tegenovergestelde tot in het logische uiterste doordrijft, dit is totaal fatalistisch. Deze schildert een beeld van een universum waarin God zowel goed als kwaad heeft geschapen, en waarin, wat menselijke wezens goed noemen, uiteindelijk wat zij het kwaad noemen, overwint.

De consequentie van deze mening is dat niets er meer toe doet. Dit is een totale ontkenning van vrije wil en het belang van zelftranscendentie door je bewuste keuzes. In werkelijkheid is dit juist de leugen die de slang heeft gebruikt om Eva in de Hof van Eden te verleiden. Het ligt besloten in de uitdrukking: “Gij zult voorzeker niet sterven.” Met andere woorden, het maakt niet uit of je Gods geboden overtreedt, want er kan eigenlijk niets met je gebeuren. God heeft een wereld geschapen waarin goed en kwaad slechts elkaars complement zijn, overtuigend, maar toch is het totaal onjuist. Het is waarachtig de manier die de mens goed toe lijkt, maar eindigt bij de dood.

De waarheid over het leven is dat God levensstromen vrije wil heeft gegeven. Door die vrije wil op de juiste manier te gebruiken, kan een levensstroom blijven transcenderen tot hij feitelijk zelf een individuele Schepper wordt, die dezelfde macht heeft als de God die dit universum heeft geschapen. De enige manier om te ascenderen naar dat niveau, is echter dat je constant moet kiezen om elk beperkt identiteitsgevoel los te laten dat ervoor zorgt dat jij je gescheiden ziet of minder dan de volheid van God.

De leugen die Lucifer, Satan en alle andere levensstromen die opzettelijk tegen God in opstand kwamen, aanprezen, is dat je nog steeds naar God kunt terugkeren ook al doe je iets slechts. Zij schilderen het kwaad af als de tegenovergestelde polariteit van God-goed, wat betekent dat jij, zelfs als je Gods wetten overtreedt, uiteindelijk op dezelfde plek uitkomt. Dit is niet waar en een belangrijke reden is dat jij, zoals Moeder Maria heeft uitgelegd, om die staat van Godheid te bereiken bereid moet zijn om de dienaar van iedereen te zijn. Wanneer je tegen Gods wet rebelleert, doe je het tegenovergestelde van al het leven dienen.

Het is waar dat je als je tegen de wetten van God rebelleert, uiteindelijk bij God terugkeert. De energie die je gescheiden zelf vormt, wordt in de oorspronkelijke staat teruggebracht door het ritueel van de tweede dood. Begrijp je het fundamentele verschil? Ja, uiteindelijk komt je weer op je beginpunt uit. De vraag is alleen of je weer bij je beginpunt komt als meer dan toen je werd geschapen. Slechts door meer te worden dan toen je werd geschapen, kun je voldoen aan de wet van groei. De essentie van het kwaad is de weigering om te transcenderen en meer te worden. Dit is een ontkenning van liefde, die de basale kracht is die ervoor heeft gezorgd dat God het universum schiep, zoals in de volgende verhandeling wordt uitgelegd.