BOEKEN in het Nederlands

De boeken op deze pagina zijn te koop als e-book in de STORE van ‘More to Life’ tenzij anders vermeld. Gedrukte boeken van Kim Michaels kun je bestellen bij amazon.nl en bol.com. Dat is goedkoper. Bij de boeken die Jurgen Foortjes heeft vertaald, staat een link.

De dictaten van de conferenties worden vaak tot boeken verwerkt. In de boeken staat na ieder hoofdstuk een invocatie. Als je alleen wilt weten wat in het dictaat staat, dan kan ik je ook van harte aanbevelen om een abonnement te nemen op de soundfiles (in het Engels) van de dictaten van de geascendeerde meesters die op de Engelse Ascended Master Light website staan.

De Nederlandse teksten van die dictaten vind je op deze site hier. Ze staan op volgorde van datum. Omdat die dictaten de laatste tijd  meteen in boeken worden gezet, bevat de sectie Ascended Master Light in het Engels veel minder volledige dictaten dan voorheen. Van sommige dictaten staan er wel eerste bladzijden op. In het begin heb ik nog wel een aantal vertaald. Ik ben daarmee opgehouden; het is te veel werk om het begin van hoofdstukken te vertalen die je toch niet verder kunt lezen. Ik besteed mijn tijd liever aan hele boeken.

 *********

 

 

Jouw Goddelijke Plan ten Uitvoer Brengen

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Dit boek is een van de werkboeken dat verder ingaat op de roman ‘Mijn Levens met Lucifer, Satan, Hitler en Jezus’. De roman introduceert het idee dat veel spirituele mensen als vrijwilliger of ‘avatar’ naar de aarde zijn gekomen. We hebben toen grote spirituele trauma’s opgelopen als gevolg van wat we hier hebben meegemaakt. Veel van ons dragen deze trauma’s nog steeds bij zich en dit verklaart waarom we soms het gevoel hebben dat we geen vooruitgang boeken op het spirituele pad of waarom we bepaalde problemen niet kunnen overwinnen.

In dit boek staat hoe weer met je Levensplan of Goddelijke plan in contact kunt komen; het plan dat je voor dit leven hebt gemaakt voordat je incarneerde. Toen je jouw Goddelijke plan maakte, had je een hogere bewustzijnsstaat en een duidelijker beeld dan je nu misschien hebt. Door de leringen en de hulpmiddelen in dit boek te benutten, kun jij je bewustzijn verhogen en de hogere aspecten van jouw Goddelijke plan gaan begrijpen. Dit kan betekenen dat je leert hoe je rechtstreeks met de geascendeerde meesters kunt samenwerken om nieuwe ideeën naar buiten te brengen of uitvindingen te doen, hoe je een actieve rol in de samenleving kunt spelen, hoe je het oordeel van Christus brengt en hoe je de geïncarneerde Boeddha kunt worden. Het kan ook inhouden dat jij je na dit leven voor je ascensie kwalificeert of dat je ervoor kiest om bij de aarde te blijven om Saint Germain te helpen bij het manifesteren van zijn Gouden Eeuw.

Contact maken met je Goddelijke plan kan je ook helpen om zingeving te vinden en het gevoel dat je vrede hebt met je leven en dat je op zo’n moeilijke planeet als de aarde bent.

Dit boek is niet voor mensen die het pad nog niet zo goed kennen of die voor het eerst iets horen over een Goddelijk plan. Het is bedoeld voor mensen die al een poosje op het spirituele pad zijn en die de leringen van de geascendeerde meesters kennen, vooral de leringen over hoe je spirituele trauma’s kunt overwinnen en gescheiden zelven kunt loslaten.

NOOT: Dit boek bevat dictaten van de conferentie in Nederland in 2018, plus een invocatie bij elk dictaat.

NOOT van Kim Michaels: Ik ben al meer dan veertig jaar op het spirituele pad, maar pas nadat ik de leringen en hulpmiddelen in dit boek ontving, ben ik genezen van bepaalde aandoeningen, iets wat mij eerder nog nooit gelukt was.

 *********

 

MEESTERSLEUTELS TOT SPIRITUELE VRIJHEID

Master Keys tot Spiritual Freedom

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Bestellen

Het is een eeuwenoud axioma dat de waarheid je vrij zal maken, en de waarheid in dit boek zal je inderdaad de sleutels bieden tot spirituele vrijheid. Er is waarschijnlijk geen ander boek dat je zo’n helder en toegankelijk beeld zal geven van de basale dynamiek van het universum. Dit is daadwerkelijk het grote plaatje dat veel vragen zal beantwoorden over de spirituele kant van het leven.
Dit boek is een directe openbaring van Heer Maitreya, die de hoofddocent was in een mysterieschool die algemeen bekend stond als de Hof van Eden. Met veel diepgang legt Maitreya uit was de oorzaak was van de val van de mens, die in werkelijkheid een val in een lagere staat van bewustzijn was. In deze gemoedstoestand lijkt alles te worden gedefinieerd door zijn verhouding tot twee polariteiten, zoals goed en kwaad. Maar in werkelijkheid worden beide polariteiten gedefinieerd door de geest die afgescheiden is van de eenheid van God.
Maitreya legt uit hoe het voor leerlingen in de mysterieschool inderdaad noodzakelijk was om te experimenteren met deze ‘kennis van goed en kwaad’. Dus de val werd niet veroorzaakt door leerlingen die experimenteerden, maar door hun onbereidheid om verantwoordelijkheid te nemen voor het nemen van hun eigen beslissingen. De leerlingen gebruikten vervolgens het dualiteitsbewustzijn om hun afscheiden van de leraar te rechtvaardigen en veel mensen houden deze beslissing tot op de dag van vandaag in stand. Dus de enige manier om voorbij een bepaald punt nog spirituele vooruitgang te boeken, is door opnieuw vrede te sluiten met jouw spirituele leraar.
Maitreya legt ook uit hoe uiterlijke religies in feite gecreëerd zijn om in feite het niet terugkeren naar de spirituele leraar te rechtvaardigen. Religies doen het voorkomen dat je gered kunt worden zonder vrede te sluiten met de leraar en dus met God. Dan legt hij een verandering voor in het religieuze debat die alle spirituele zoekers kunnen helpen uitrollen.
Maitreya geeft ook diepgaande beschrijvingen van hoe het gehele universum werkt, inclusief het ontstaan van het kwaad, het bestaan van sferen boven en beneden die van onszelf, de leeftijd van de Aarde en de vele evoluties die het schoollokaal van de Aarde hebben doorlopen sinds deze voor het eerst bevolkt werd door zelfgeware wezens, 2,5 miljoen jaar geleden. Nogmaals, deze openbaringen zullen je helpen het grote plaatje te zien en daarmee vele vragen te beantwoorden die door andere spirituele en religieuze leringen werden opengelaten.

 

BEVRIJD VAN INTERNE GEESTEN

Freedom from Internal Spirits

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 2
De boeken in de serie ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’, presenteren een set mystieke en praktische initiaties om je bewustzijn te verhogen en je creativiteit te ontsluiten. Dit boek is de fundering voor de volgende boeken van de zeven Chohans. In dit boek geeft de leider van de Chohans, fundamentele leringen overvloed hoe wij onze medescheppende vermogens gebruiken om geesten te maken die in ons onderbewuste blijven wonen.

Die geesten lijken op computerprogramma’s die onze reacties in veel situaties overnemen. In feite bepalen die geesten bij de meeste spirituele mensen hoe hun leven verloopt. De enige manier om vooruit te gaan en een hogere bewustzijnsstaat te krijgen is dat je leert om die geesten zichtbaar te maken om bewust op beslissingen terug te komen die ze hebben geschapen. Je leert:

Wij zijn meer dan onze gedachten, meer dan de geesten

Op wat voor manier interne geesten onze spirituele groei tegenwerken

De spirituele situatie die op aarde bestaat

Geesten zien is het geheim van spirituele groei

Hoe maak je een geest zichtbaar en overwin je die

Hoe jij je bevrijdt van het doodsbewustzijn

 *********

 

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN KRACHT/MACHT

The Mystical Initiations of Power

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 3
De boeken in de serie ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ zijn een reeks mystieke en praktische initiaties om je bewustzijn te verhogen en je creatieve mogelijkheden te ontsluiten. In elk boek staan de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Als je de creatieve energie van die stralen beheerst, dan nemen je creatieve vermogens toe en manifesteer je het leven dat je wilt.

In dit boek staan de zeven initiaties van de Eerste Straal van macht/kracht en wil. De belangrijkste leraar op de Eerste Straal is Master MORE en hij geeft diepgaande leringen over hoe jij je creatieve macht/kracht kunt gebruiken die het tegenovergestelde is van de macht/kracht die berust op geweld die zo vaak op aarde voorkomt. Hij legt ook uit hoe je leergierig kunt worden opdat je niet onderbewust de instructies verwerpt van een spirituele leraar en in plaats daarvan luistert naar jouw ego of de verkeerde leraren. Je leert:

Hoe je het misbruik van macht kunt vermijden door je manier van spreken

Hoe je jouw hogere redeneringsvermogen kunt aanspreken

Hoe je onvoorwaardelijke liefde kunt accepteren en ontvangen

Hoe je jouw niveau van creativiteit snel verbetert

Hoe je zonder angst kunt zeggen dat er duistere krachten zijn

Hoe jij je begint te bevrijden uit de epische strijd

Hoe je jouw leven depersonaliseert

*********

 

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN VREDE

The Mystical Initiations of Freedom

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 8
De boeken in de serie over ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ presenteren mystieke en praktische initiaties die gemaakt zijn om je bewustzijn te verhogen en je creatieve potentieel te ontsluiten. Elk boek presenteert de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Je vergroot jouw creatieve vaardigheden en manifesteert het leven dat je wilt leiden als je de creatieve energie van die stralen beheerst.

Dit boek presenteert de zeven initiaties van de Zesde Straal van vrede en dienstbaarheid. Je zult diepgaande leringen ontdekken over hoe je vrede kunt bereiken door de innerlijke geesten te overwinnen die van je psyche een huis maken dat tegen zichzelf verdeeld is. Je leert ook:

Hoe je een actief leven kunt leiden zonder karma te maken

Om alle situaties in het leven als een kans te beschouwen om spiritueel te groeien

Om het jezelf niet meer kwalijk te nemen als je zogenaamd grote of kleine fouten maakt

Dat je geen verantwoordelijkheid meer hoeft te nemen voor iets wat niet jouw verantwoordelijkheid is

Hoe je vrede in je relaties kunt vinden

Hoe je aan het escapisme kunt ontsnappen en je dromen kunt verfijnen

*********

 

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN VISIE

The Mystical Initiations of Vision

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 7
De boeken in de serie over ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ presenteren mystieke en praktische initiaties die gemaakt zijn om je bewustzijn te verhogen en je creatieve potentieel te ontsluiten. Elk boek presenteert de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Je vergroot jouw creatieve vaardigheden en manifesteert het leven dat je wilt leiden als je de creatieve energie van die stralen beheerst.

Dit boek presenteer de zeven initiaties van de Vijfde Straal van visie, waarheid en heling. Het zijn diepgaande leringen over hoe je jouw visie kunt verbeteren door de geprogrammeerd reactie te ontstijgen om alles als dingen te zien die je niet met gedachtekracht kunt veranderen. Het proces zal je helpen om verder te kijken dan het scherm van de materie en de energetische component achter alles te begrijpen. Je leert:

Hoe wij én visie als actief vermogen kunnen benutten én verkeerd kunnen gebruiken

Hoe we resultaten kunnen behalen door spirituele inspanningen

Hoe we kunnen ophouden met ons te richten op materie en dingen

Hoe we kunnen ophouden iets te projecteren op andere mensen

Hoe we kunnen ophouden iets te projecteren op onszelf

Hoe je een ware heler wordt

Hoe je naast de materie een hogere energie kunt begrijpen

*********

 

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN LIEFDE

The Mystical Initiations of Love

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 5
De boeken in de serie over ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ presenteren mystieke en praktische initiaties die gemaakt zijn om je bewustzijn te verhogen en je creatieve potentieel te ontsluiten. Elk boek presenteert de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Alles in het materiële universum wordt gemaakt uit de energie van de zeven stralen. Je vergroot jouw creatieve vaardigheden en manifesteert het leven dat je wilt leiden als je de creatieve energie van die stralen beheerst.

Dit boek presenteert de zeven initiaties van de Derde Straal van liefde. Je zult diepgaande leringen ontdekken over hoe je elke relatie kunt verbeteren, inclusief liefdesrelaties. Bij elke lering zit een praktische oefening, gemaakt om je te helpen om de creatieve energie van de Derde Straal op te roepen en te richten. Paul de Venetiaan leert je:

Hoe jij je relaties kunt bevrijden van een strijd om de macht

Hoe je ophoudt je relatie helemaal om zeep te analyseren

Hoe jij je relatie verheft boven een competitie

Hoe geen oordeel meer te hebben over jezelf en jouw partner

Hoe jij ophoudt om je partner te dwingen het met je eens te zijn

Hoe je iets moet overbrengen zonder emotionele spanning

Hoe je vrije liefde en vrije seks kunt transcenderen

*********

 

HEEL JE SPIRITUELE TRAUMA’S

Healing Your Spiritual Traumas

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Dit boek is het werkboek dat hoort bij de roman ‘Mijn Levens met Lucifer, Satan, Hitler en Jezus’. In de roman wordt het concept gepresenteerd dat veel spirituele mensen als vrijwilliger of ‘avatar’ naar de aarde zijn gekomen. Als gevolg van wat we hier hebben meegemaakt, hebben we toen heel ernstige spirituele trauma’s opgelopen. Velen van ons dragen die trauma’s nog steeds bij zich en dat kan verklaren waarom wij het gevoel hebben dat wij geen vooruitgang boeken op het spirituele pad of waarom we bepaalde problemen niet kunnen oplossen. Dit boek bevat meer leringen over deze concepten, maar ook praktische hulpmiddelen om te helpen die trauma’s te helen en alle negativiteit ten aanzien van je leven op deze planeet te boven te komen. Je leert:

Hoe je van jezelf kunt houden

Hoe je het oorspronkelijke geboortetrauma kunt helen

Hoe je elk psychisch trauma kunt helen

Hoe je Goddelijke liefde kunt ontvangen en accepteren

Hoe je jouw spirituele modus operandi kunt herkennen

Hoe je de angst kunt overwinnen om beslissingen te nemen

Hoe je er vrede mee kunt hebben dat je op aarde bent

Hoe je spirituele agressietherapie kunt gebruiken

Hoe jij je kunt bevrijden van je oerzelf

Hoe je een goed gevoel kunt krijgen over het feit dat je op aarde bent

Hoe jij je kunt bevrijden van buitensporige verlangens

Hoe je de enigma’s van het mystieke pad kunt oplossen

NOOT van Kim Michaels: Ik ben al meer dan veertig jaar op het spirituele pad, maar pas nadat ik de leringen en hulpmiddelen in dit boek ontving, ben ik genezen van bepaalde aandoeningen, iets wat mij eerder nog nooit gelukt was.

*********

 

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN VRIJHEID

The Mystical Initiations of Freedom

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 9
De boeken in de serie ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ zijn een reeks mystieke en praktische initiaties om je bewustzijn te verhogen en je creatieve mogelijkheden te ontsluiten. In elk boek staan de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Als je de creatieve energie van die stralen beheerst, dan nemen je creatieve vermogens toe en manifesteer je het leven dat je wilt.

Dit boek presenteert de zeven initiaties van de Zevende Straal van Vrijheid zoals de Geascendeerde Meester Saint Germain die onderwijst. Je ontdekt hierin diepgaande leringen over hoe je de omstandigheden kunt manifesteren die je wenst en hoe jij je spirituele en dagelijkse leven met elkaar in evenwicht brengt. Je leert:

Om het leven als een kunstwerk te benaderen door energie te gebruiken in plaats van ‘dingen’ die van materie gemaakt zijn

Je realiseert je welke omstandigheden je wel en welke je niet kunt veranderen met de kracht van je gedachten

Hoe jij je dromen en verlangens op één lijn kunt brengen met jouw eigen Goddelijke plan

Om de aarde te zien als een realiteitssimulator waarin jij veel omstandigheden kunt veranderen

Om geen beperkingen meer te zien en begint te begrijpen dat jouw omstandigheden kunnen worden veranderd met je gedachten

Hoe het proces om iets te manifesteren werkt en hoe jij tekort, dat berust op het zelf, kunt overwinnen

*********

 

De HELENDE MATRIX van het LIED van het LEVEN

The Song of Life Healing Matrix

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Iedere dag maken we situaties mee waarin we worden blootgesteld aan onzekerheden, mentale en emotionele beroering, positieve en negatieve stress. Alles wat we doormaken laat een merkteken achter op ons persoonlijke verhaal. Sommige daarvan zijn vrolijk, positieve herinneringen, andere zijn zo pijnlijk dat wij ze onderdrukken om aan het trauma te ontsnappen. Elk detail in ons persoonlijke verhaal onthult iets van wie we zijn en wat onze groter tegenhoudt.

In die lagen van onze persoonlijke verhalen houden we onze diepste overtuigingen, ideeën, gevoelens en gedachten verborgen die allemaal de manier waarop we leven onszelf en anderen bekijken, beïnvloeden. Dit wekt vaak ziekten op in ons mentale, emotionele en fysieke lichaam.

De Helende Matrix van het Lied van het Leven geeft je unieke handvaten om de diepste details van jouw eigen levenslied aan het licht te brengen. Dit uiterst effectieve hulpmiddel bevat de leringen van acht vertegenwoordigers van de Goddelijke Moeder – de geascendeerde meesters die het Goddelijk Vrouwelijke voor planeet aarde vertegenwoordigen. Zij pakken de blokkades aan om persoonlijke heling te ontvangen en introduceren een heel effectieve hulpmiddel om te helen door middel van geluid in de vorm van het Lied van het Leven. De acht invocaties die je gemakkelijk kunt leren, laten je de volgende types heling oproepen:

Transformatie van je identiteitsgevoel, zodat jij je realiseert dat je een spiritueel wezen bent in een menselijk lichaam

Zuivering van je mentale lichaam van alle illusies die je blokkeren en destructieve gedachtepatronen

Heling van emotionele wonden en het loslaten van de verzamelde negatieve gevoelens die zelfdestructieve reactiepatronen versterken

Heling van je organen en stelsels (systemen? in je fysieke lichaam van alle ziekten

Heling van elk gebrek aan evenwicht dat jou verhindert om je doelen in het leven te bereiken

Heling van elk gevoel van gebrek dat de manifestatie blokkeert van een spiritueel en materieel overvloedig leven

*********

 

HET GOUDEN TIJDPERK VAN SAINT GERMAIN

BEELDVORMING

Envisioning Saint Germain’s Golden Age

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Bestellen

Saint Germain is het primaire, spirituele wezen (of geascendeerde meester) die toezicht houdt over de komende 2000 jaar waar vaak naar verwezen wordt als het Aquariustijdperk. Hij heeft plannen voor het manifesteren van een Gouden Tijdperk waarin een enorme vooruitgang zal plaatsvinden, maar hij heeft onze hulp nodig waarin wij zijn visie oppakken en deze in manifestatie brengen. Zoals Saint Germain zegt: “Ik heb de macht, jullie hebben de autoriteit. Jullie die belichaamd zijn zullen beslissen over de toekomst van de aarde, en ik heb jullie nodig om de open deuren te zijn voor mijn visie en macht, zodat we gezamenlijk een nieuwe era kunnen manifesteren voor deze verwarde planeet”. Door middel van diepgaande verhandelingen en krachtige, praktische middelen, geeft Saint Germain ons wat wij nodig hebben om een verschuiving in bewustzijn tot stand te brengen en hem te helpen om het Gouden Tijdperk te manifesteren. Je zult leren:

• Hoe je een hogere visie kunt oppakken van onze relatie tot de natuur en hoe het collectieve bewustzijn het milieu beïnvloedt.
• Waarom we de illusie moeten overwinnen dat de aarde een schaarste aan hulpbronnen heeft door te beseffen hoe we
gemanipuleerd zijn door een kleine machtselite.
• Hoe we het bewustzijn van overvloed kunnen aanroepen, zowel individueel als voor alle mensen.
• Hoe we de illusie kunnen overwinnen dat we gewone, menselijke wezens moeten zijn en hoe we ons spirituele potentieel tot
uitdrukking kunnen brengen.
• Hoe we nieuwe trends in de politiek en in het onderwijs kunnen manifesteren voor het Gouden Tijdperk.
• Waarom we onze visie op eigenaarschap moeten heroverwegen, inclusief het aannemen van een nieuwe visie op multinational
bedrijven.
• Waarom diversiteit de meestersleutel is voor het brengen van het Gouden Tijdperk.
• Waarom elitisme de sleutel is voor het begrijpen wat de geschiedenis gevormd heeft en waarom de machtselite het Gouden
Tijdperk niet kan brengen.
• Hoe je de vele vragen kunt stellen waarvan mensen geprogrammeerd zijn om ze niet te stellen.

 *********

 

JOUW LEVENSPLAN VOOR OVERVLOED – Een Cursus in Overvloed

Your Life’s Plan for Abundance

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Bestellen

De drie boeken in deze serie vormen een zeer diepzinnige en omvangrijke cursus in mystieke of spirituele psychologie. De unieke combinatie van leringen en praktische oefeningen geven je alles wat je nodig hebt om jouw leven te veranderen en om een grotere overvloed te manifesteren.

Een cursus in overvloed is vrijgegeven als een directe openbaring van de geascendeerde meester Moeder Maria. Haar warme, persoonlijke en verzorgende begeleiding toont je hoe je daadwerkelijk het overvloedige leven kunt manifesteren, zowel spiritueel als materieel. In dit boek zul je leren:

• Hoe je de creatieve kracht in jouw geest kunt doen toenemen en vrij kunt maken van de beperkingen van de fysieke hersenen.
• Hoe je de terugkerende stroom van jouw keuzes uit het verleden, of jouw karma kunt overwinnen.
• Hoe je de emotionele energie kunt transformeren die het pijnlijk maakt om naar jouw verleden te kijken.
• Hoe je de gewoontepatronen uit het verleden die jouw reacties overnemen ongedaan kunt maken.
• Hoe je je kunt herverbinden met de liefde die jou op aarde in belichaming bracht.
• Hoe je je kunt afstemmen op jouw levensplan en innerlijke richting kunt krijgen van jouw spirituele leraren.
• Hoe je alle vier niveaus van jouw geest gebruiken kunt in jouw inspanningen om overvloed te manifesteren.
• Hoe je kunt beginnen met te stromen met de creatieve kracht van het leven zelf, in plaats van weerstand te bieden tegen de stroom.

*********

 

JOUW LIEFDE VOOR HET LEVEN – Een Cursus in Overvloed

Expressing your Love for Life

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Bestellen

Dit is de tweede uit een driedelige cursus. Het is hoogst aan te bevelen dat je begint met het eerste boek, Geest over materie en dan door gaat naar deel 2 en 3.
De drie boeken in deze serie vormen een zeer diepzinnige en omvangrijke cursus in mystieke of spirituele psychologie. De unieke combinatie van leringen en praktische oefeningen geven je alles wat je nodig hebt om jouw leven te veranderen en om een grotere overvloed te manifesteren.
Een cursus in overvloed is vrijgegeven als een directe openbaring van de geascendeerde meester Moeder Maria, die het Ambt van de Goddelijke Moeder draagt voor alle mensen op aarde. In dit boek biedt Moeder Maria je een systematisch proces aan voor de verandering van jouw bewustzijn, zodat je overvloed kunt accepteren in plaats van het af te wijzen. In dit boek zul je leren:

· Hoe aanvaard jij jouw rol als mede-schepper.
· Hoe een deel van jouw psyche de manifestatie van overvloed blokkeert.
· Hoe jij het belangrijkste vermogen van het zelf kunt ontsluiten.
· Hoe je vrede kunt sluiten met jouw bron en de boze God in de lucht achter je kunt laten.
· Hoe je de vreugde van het mede-scheppen kunt ontsluiten.
· Hoe je je kunt verbinden met jouw eigen hoogste wil en deze kunt gebruiken om de oppositie tot verandering te doorbreken.
· Hoe je vertrouwen kunt hebben dat gebaseerd is op innerlijk geloof in plaats van op blind geloof.
· Hoe het meesterschap over de vier niveaus van de geest de sleutel is tot het manifesteren van overvloed, “Een kwantumsprong voorbij elke andere lering over overvloed, manifestatie of positieve houding. Als je hebt geprobeerd met andere middelen zonder resultaat, dan zullen deze oefeningen dit wel geven”.

*********

 

GEEST OVER MATERIE – Een Cursus in Overvloed

Mind over Matter

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Bestellen

Een cursus in overvloed is een nieuwe, uitgebreide editie van het boek “Masterkeys to the Abundant Life”. Het bevat alle 24 verhandelingen van het oorspronkelijke boek (8 in elk deel) plus nog 24 invocaties (8 in elk boek). Het geven van de invocaties naast het bestuderen van de verhandelingen, helpt je de leringen nog veel effectiever te integreren en toe te passen, waardoor je betere resultaten bereikt. Het is gepubliceerd in drie delen, omdat de gehele cursus 1150 pagina’s omvat.
Dit is het eerste deel van een driedelige cursus. Het is hoogst aan te bevelen dat je begint met dit boek en dan door gaat naar deel 2 en 3.
De drie boeken in deze serie vormen een zeer diepzinnige en omvangrijke cursus in mystieke of spirituele psychologie. De unieke combinatie van leringen en praktische oefeningen geven je alles wat je nodig hebt om jouw leven te veranderen en om een grotere overvloed te manifesteren.

Een cursus in overvloed is vrijgegeven als een directe openbaring van de geascendeerde meester Moeder Maria, die het Ambt van de Goddelijke Moeder draagt voor alle mensen op aarde. Haar warme, persoonlijke en verzorgende begeleiding toont je hoe je de psychologische blokkades kunt overwinnen die jou weerhouden om jouw volledige, creatieve potentieel tot uitdrukking te brengen. In dit boek zul je leren:

• Hoe je het overvloedige leven kunt accepteren als de natuurlijke, door God gegeven omstandigheid voor jouzelf.
• Hoe je jezelf kunt vrijmaken van het bewustzijn van gebrek, waardoor de meeste mensen hun hele leven als een worsteling ervaren.
• Hoe je de onderbewuste afwijzing op overvloed kunt stoppen en kunt accepteren wat er jou gratis/vrij gegeven wordt.
• Waar overvloed vandaan komt en waarom je niet een passieve benadering kunt hebben in het ontvangen ervan.
• Hoe jouw geest ontworpen is om een kanaal te zijn voor een stroom van spirituele energie.
• Hoe je je kunt openstellen en deze stroom van energie kunt sturen zodat het spirituele en materiële overvloed in jouw leven produceert.
• Waarom de geest over de materie niet alleen mogelijk is, maar natuurlijk omdat materie geest is.

*********

 

HELP SAINT GERMAIN ARMOEDE TE STOPPEN

Spiritualiseer de wereld vol. 4
Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Bestellen

Dit boek is voor iedereen die een bijdrage wil leveren aan een betere samenleving door iets te doen, dat niet door de krachten van deze wereld kan worden tegengehouden. Je kunt de kennis en de praktische middelen in dit boek gebruiken om een krachtige bijdrage te leveren aan het verwijderen van armoede en de spirituele oorzaken hiervoor van deze planeet.
Saint Germain is de primaire geascendeerde meester voor de komende 2000 jaar. Hij heeft plannen voor het manifesteren van een Gouden tijdperk met een enorme vooruitgang, maar hij heeft onze hulp nodig om een van de belangrijkste blokkades voor dit nieuwe tijdperk op te ruimen, namelijk armoede en de krachten die hier achter zitten. In zeven diepgaande verhandelingen, legt Saint Germain uit dat armoede niet iets is wat door God of door de wetten van de natuur is ingesteld. Het is een volledig kunstmatig fenomeen dat voorgebracht is door de manipulatie van een kleine machtselite.
Saint Germain legt ook uit dat de leden van deze machtselite de mensheid al zeer lange tijd heeft gemanipuleerd door mensen zover te krijgen dat zij hun vrije wil verkeerd gebruikten. Dat ook is waarom de geascendeerde meesters hun oneindige macht niet kunnen gebruiken om armoede te verwijderen. De Wet van de Vrije Wil stelt dat een kritieke massa belichaamde mensen eerst het armoedebewustzijn moeten overwinnen en vervolgens de geascendeerde meesters de bevoegdheid moeten geven om de energie, het bewustzijn en de krachten die armoede in stand houden te verwijderen.
Dit boek is een toolkit die ontworpen is om je te helpen om het bewustzijn van armoede in jouw eigen geest te overwinnen en vervolgens het te helpen verwijderen van deze planeet. Als je al andere middelen hebt geprobeerd voor het manifesteren van overvloed, dan kan dit boek precies zijn wat je nodig hebt om verder te komen en het overvloedige leven te manifesteren.

*********

 

KOSMOLOGIE VAN HET KWAAD

Kosmology of Evil

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Het boek kan worden besteld via deze link.

De oorsprong van het kwaad is al millennia lang een mysterie geweest voor verbluffende denkers, filosofen en theologen. Het ontbrak hen aan het kosmologisch perspectief, dat ons alleen gegeven kan worden door onze universele, spirituele leraren, de geascendeerde meesters.

Dit boek onthult met grote helderheid hoe het kwaad begon als een staat van bewustzijn die werd belichaamd door wezens die rebelleerden tegen de opwaartse beweging van de kosmos. Deze gevallen wezens of gevallen engelen raakten ervan overtuigd dat het hun taak was om het ongelijk van God te bewijzen door menselijke wezens te vernietigen of onder controle te houden.

Zonder de ondoordachte ‘logica’ van de gevallen wezens te begrijpen, wordt het onmogelijk om de monsterlijke voorbeelden van het kwaad dat we op deze planeet gezien hebben, van Hitler, Stalin en Mao tot seriemoordenaars, criminelen en psychopaten te verklaren.

Maar boven dat is het onmogelijk om te verklaren waarom sommigen beweren goed te doen, terwijl ze worden gedreven door een dubbele agenda. Je zult leren:

• Waarom het kwaad in staat is geweest om zich zolang voor ons te verbergen
• Waarom gevallen wezens geen enkele empathie of verwantschap voelen met menselijke wezens, maar ons zien als vee dat kan worden gemolken om hun energie
• Waarom gevallen wezens zo bezeten zijn om ons te vernietigen dat zij liever zichzelf vernietigen dan dat ze toegeven dat ze fout zitten
• Hoe gevallen wezens ons onder controle houden door middel van onze daden, emoties, gedachten en ons gevoel van identiteit
• De soorten van kwaadaardige machten in de vier niveaus van de materiële wereld
• Hoe we een ingebouwd veiligheidsmechanisme hebben dat ons kan helpen aan de invloeden van kwade krachten te ontsnappen
• Hoe je kun helpen het kwaad van de wereld te verwijderen

*********

 

HET HELEN VAN MOEDER AARDE

Healing Mother Earth

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Het boek kan worden besteld via deze link.

Voor elke leerling van spirituele leringen, zal dit boek een klassieker zijn. Het werpt een nieuw licht op een van de meest belangrijke onderwerpen van onze tijd, namelijk de relatie tussen menselijke wezens en de planeet waarop we leven. Het is een feit dat wij spirituele wezens zijn en ons bewustzijn is verbonden met de kwantumgolfvorm van de planeet zelf. Daarom zijn wij mede-scheppers van de werkelijkheid die wij in de samenleving en in het milieu tegenkomen.

Het boek verklaart de 144 niveaus van bewustzijn die op aarde mogelijk zijn en hoe elk probleem dat we in de samenleving zien veroorzaakt wordt door mensen die verstrikt zijn in een bepaald niveau van bewustzijn. Dit geeft een volledig nieuw beeld van de geschiedenis, inclusief de ‘onmenselijkheid van mensen naar mensen’. Je zult leren hoe spirituele mensen een belangrijke rol kunnen spelen in het verhogen van het collectieve bewustzijn, zodat bepaalde problemen eenvoudigweg kunnen worden getranscendeerd.

Het boek is een directe openbaring van de spirituele leraren van de mensheid, inclusief de Goddelijke Moeder, de Boeddha en de Chohans van elk van de spirituele stralen. De ego-vrije leraren leggen uit hoe elk van ons een rol kan spelen in het verhogen van het collectieve bewustzijn en het dichterbij brengen van de samenleving bij een Gouden Tijdperk. Dit zal ons helpen de huidige milieuproblemen te transcenderen door een nieuwe vorm van technologie te ontwikkelen die niet op dwang gebaseerd is. Het zal ook helpen alle andere problemen te transcenderen door het ware potentieel van onze geest te gaan begrijpen, namelijk dat de geest macht heeft over de materie. In feite is planeet aarde een laboratorium die bedoeld is om ons de ware macht van de geest te leren kennen.

*********

 

 MIJN LEVENS MET LUCIFER, SATAN, HITLER EN JEZUS

My Lives with Lucifer, Satan, Hitler and Jezus

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Met een boeiend persoonlijk verhaal slaagt dit boek erin om alle paradigma’s waarop onze beschaving wordt gebouwd, te onderzoeken en tevens antwoord te geven op de grotere vragen van het leven met in de eerste plaats : “Waarom bestaat het kwaad op deze wereld?”

Ervaar het contrast tussen het leven op natuurlijke planeten (99% van de miljarden bewoonde planeten in ons universum) en onnatuurlijke planeten met oorlogen, armoede, lijden en dood. Kom te weten hoe de aarde een onnatuurlijke planeet is geworden en dat bepaalde levensstromen hier toen konden incarneren. Die ‘gevallen wezens’ voelen geen empathie met menselijke wezens, maar beschouwen ons enkel als een werktuig om experimenten op uit te voeren. Een aantal gevallen wezens hebben een episch doel, terwijl anderen zichzelf als kunstenaar beschouwen die ‘met het bloed van de mensheid schilderen’.

Volg de hoofdpersoon bij zijn schokkende eerste incarnatie op aarde, waarin hij wordt blootgesteld aan vreselijke martelingen en samenzweringen hem in een patroon hebben gedwongen waardoor hij wel op de gevallen wezens moest reageren. Volg hem op zijn lange en moeizame tocht omhoog, totdat hij het enige kon doen wat hem van de gevallen wezens bevrijdt.

Volg het lot van drie van de meest wrede en ongevoelige gevallen wezens en hoe dit op een complexe manier verband hield met de missie van Jezus. De hoofdpersoon geeft een verslag uit eerste hand van de levens van Jezus, waarin hij het verbazingwekkende proces beschrijft dat hem heeft gemaakt tot wie hij was en is. Lees over de ware missie van Jezus en hoe de gevallen wezens dat hebben verdoezeld. Ontdek dat 10.000 mensen hebben beloofd om de afgelopen 2000 jaar geïncarneerd te blijven om de ware boodschap van Jezus voor onze tijd te bewaren – en ontdek of jij ook tot die mensen behoort.

Als je dacht dat ‘De DaVinci Code’ een provocerend beeld op het leven van Jezus heeft gegeven, dan gaat dit boek nog veel verder en vernietigt het effectief de Geprogrammeerde Illusie over wat Normaal (GIN) is die de gevallen wezens hebben gewekt. Zij willen niet dat iemand het voorbeeld van Jezus volgt en op die manier ervoor zorgt dat de Duistere Meester wordt verwijderd, die een gevallen wezen is dat verantwoordelijk is voor de oorlogen in de 20e eeuw.

**********

 

PSYCHOLOGIE VAN HET KWAAD

Psychology of Evil

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Het boek kan worden besteld via deze link.

*********

Dit inzichtelijke boek stelt de oorzaak van het kwaad vast als een psychologisch mechanisme dat we allemaal delen. Dit mechanisme maakt dat we het probleem ‘daarbuiten’ projecteren, wat betekent dat we de neiging hebben om andere de schuld te geven voor de oorsprong van kwaad en conflicten.

Door middel van voorbeelden uit het echte leven, legt de auteur uit waarom diegenen die conflicten veroorzaken, nooit in staat zullen zijn om het conflict te stoppen. Alleen mensen die bereid zijn om buiten de kaders te denken, zullen in staat zijn om een werkelijke bijdrage te leveren aan de verwijdering van het kwaad. Helaas trekken mensen met dit potentieel zich gewoonlijk uit het debat terug en dit is deel van de verklaring voor de duurzaamheid van het kwaad.

Veel mensen voelen zich machteloos om iets te doen tegen een probleem dat zo immens is als het kwaad. Dit boek legt uit dat we zijn opgevoed om ons machteloos te voelen en dat we deze programmering kunnen overwinnen door te erkennen wie we werkelijk zijn.
In dit versterkende boek leer je:

• Hoe niet-agressieve mensen een verschil kunnen maken
• Hoe elitarisme de sleutel is tot het begrijpen van de geschiedenis
• Hoe het gelokaliseerde zelf, het ego, de oorzaak is van het persoonlijke kwaad
• Hoe onze geest informatie uitfiltert en hoe dit mensen in staat stelt om kwaad te doen terwijl ze ervan overtuigd zijn het goede te doen
• Hoe zwart-wit denken een rol speelt in de meeste conflicten
• Hoe de meeste mensen vastzitten in een gemoedstoestand die hen ontvankelijk maakt voor het kwaad
• Hoe we onze ware identiteit als niet-lokaal, universeel, spiritueel wezen kunnen herwinnen

*********

 

 HOE JE KUNT HELPEN DE WERELD TE VERANDEREN

How You Can Help Change the World

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Het boek kan worden besteld via deze link.

Heb jij situaties ervaren, of gezien in de media waarbij je een diep verlangen had om ze te veranderen? Heb je het gevoel dat je op deze planeet bent om een positief verschil te maken? Heb je het gevoel dat je hier bent om te helpen om vrede te brengen en om oorlog en andere gruwelijkheden te verwijderen?

Dit is een serie boeken die je de middelen geven die jouw innerlijke verlangen om de wereld te veranderen zullen vervullen. Wanneer je eenmaal de werkelijke oorzaak van wereldgebeurtenissen begrijpt, zul je zien dat je het vermogen hebt om een doorslaggevend verschil te maken. Als genoeg mensen leren hoe ze de middelen die in deze boeken worden gegeven kunnen gebruiken, dan kunnen belangrijke wereldproblemen binnen een afzienbare toekomst worden verwijderd. Je zult leren:

  • De energetische oorzaak achter alle wereldgebeurtenissen
  • Waarom het aanroepen van spiritueel licht alles kan veranderen
  • Hoe je thuis spiritueel licht kunt aanroepen
  • Hoe je jouw levensplan kunt weten en vervullen
  • Hoe je de dynamiek achter wereldgebeurtenissen kunt veranderen
  • Hoe wij mensen de bevoegdheid maar niet de macht hebben
  • Hoe je kunt samenwerken met spirituele wezens die wel macht hebben
  • Hoe je mensen die aan verandering werken kunt ondersteunen

**********

 

HELP DE GEASCENDEERDE MEESTERS OORLOG TE STOPPEN

Help the Ascended Masters Stop War

Kim Michaels – Vertaald door Jurgen Foortjes

Het boek kan worden besteld via deze link.

Een werkboek voor diegenen die werkelijk vrede willen brengen

Heb je het gevoel dat er lang genoeg oorlog op deze planeet is geweest, maar weet je niet wat je hier aan kunt doen? Dit boek legt uit dat wij mensen niet de macht hebben om oorlog te stoppen, maar dat onze universele, spirituele leraren, de geascendeerde meesters, wel die macht hebben. Wat zij niet hebben is de bevoegdheid, die zij alleen van ons kunnen krijgen. Door de leringen en de praktische handvatten in dit boek te gebruiken, kun je een persoonlijke bijdrage leveren in het overbrengen van de bevoegdheid aan de geascendeerde meesters om oorlog te stoppen.

De diepzinnige leringen in dit boek belichten de spirituele oorzaken van oorlog en leggen de verborgen krachten bloot die oorlog creëren en vasthouden, waarbij mensen als pionnen worden ingezet voor hun betekenisloze spelletjes. Door de middelen te gebruiken, help je de geascendeerde meesters om deze niet aflatende krachten achter oorlog te verwijderen, en dit is de sleutel tot ware vrede.

Dit boek werd gegeven als een directe openbaring van de geascendeerde meester Moeder Maria die het ambt van de Goddelijke Moeder voor alle mensen bekleedt. Zij zegt dat als genoeg mensen de middelen in dit boek gebruiken, de krachten van de oorlog binnen een afzienbare tijd kunnen worden verwijderd.

Zul jij een persoonlijke bijdrage leveren om oorlog tot een ding uit het verleden te maken?

**********

 

DE KRACHT VAN HET ZELF

The Power of Self

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 1
Een inspirerend en inzicht gevende gids om je problemen op te lossen of jouw leven te veranderen door gebruik te maken van een creatieve kracht die jij al bezit: De Kracht van het Zelf. De sleutel om jouw creatieve kracht te ontsluiten, is het Zelf te leren kennen, inclusief de oorsprong en componenten van dat Zelf.

Zelfmeesterschap verwerven is al eonen lang een raadselachtige zoektocht voor de mensheid. Maar een aantal meesters hebben het raadsel opgelost en het pad naar verlichting helemaal afgelegd. De Kracht van het Zelf schetst de geheimen en principes die deze meesters over de menselijke geest hebben onderricht.

De auteur leidt en inspireert ons, en daardoor kun je gemakkelijk begrijpen hoe je dit oneindige potentieel van jouw ware Zelf kunt ontsluiten. Hij geeft ook praktische adviezen over hoe jij die aloude wijsheid in je dagelijkse leven kunt toepassen. De spirituele meesters bieden je een pad naar zelfmeesterschap, waardoor jij geleidelijk aan jouw reacties leert beheersen in situaties die wij dagelijks tegenkomen op de materiële wereld. In plaats van onbewust door het leven te gaan, kunnen wij de geest zuiveren van alle beperkingen tot wij het leven met een hogere vorm van bewustzijn tegemoet kunnen treden.

Het Pad naar Zelfmeesterschap is een proces waardoor wij langzaam aan onze geest zuiveren van alle beperkende ideeën, overtuigingen, paradigma’s en aannames die in de materiële wereld ontstaan. Wij gooien steeds meer dingen weg die onze waarneming kleuren en op een dag zien wij dat het licht onze geest ingaat zonder dat het nog op enige manier wordt gekleurd. De ware sleutel om de kracht van het zelf te ontsluiten, is niet dat je een of andere toverformule in handen krijgt die het licht tot iets dwingt.

**********

 

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN WIJSHEID

The Mystical Initiations of Wisdom

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 4
De boeken in de serie ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ presenteren een reeks mystieke en praktische initiaties om je bewustzijn te verhogen en je creatieve talenten te leren gebruiken. Elk boek presenteert de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Alles in het materiële universum wordt uit de energie van de zeven stralen geschapen. Jij kunt jouw creativiteit vergroten en het leven manifesteren dat jij wilt als je de creatieve energie van die stralen meester bent.

In dit boek staan de zeven initiaties van de Tweede Straal van Wijsheid en Verlichting. Elke lering gaat vergezeld van een praktische oefening die je helpt om de creatieve energie van de Tweede Straal op te roepen en er richting aan te geven. Hierdoor kun je de les integreren, jouw bewustzijn veranderen en praktische veranderingen in je leven doorvoeren. Master Lanto leert je:

Om wijsheid niet meer als wapen te gebruiken

Hoe je kunt vermijden dat je gevangen komt te zitten in wijsheid

Hoe je verstandig liefhebt

Hoe je de zoektocht naar de allerhoogste wijsheid overwint

Hoe jij jezelf kunt helen als jij valse wijsheid opgeeft

Hoe jij de vrede kunt vinden die waardeoordelen ontstijgt

Hoe jij zo vrij kunt worden dat jij jouw innerlijke wijsheid tot uitdrukking kunt brengen

**********

 

DE MYSTIEKE INITIATIES VAN INTENTIE

The Mystical Initiations of Intention

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Het Pad naar Zelfmeesterschap, deel 6
De boeken in de serie ‘Het Pad naar Zelfmeesterschap’ presenteren een reeks mystieke en praktische initiaties om je bewustzijn te verhogen en je creatieve talenten te leren gebruiken. Elk boek presenteert de initiaties van een van de zeven spirituele stralen. Alles in het materiële universum wordt uit de energie van de zeven stralen geschapen. Jij kunt jouw creativiteit vergroten en het leven manifesteren dat jij wilt als je de creatieve energie van die stralen meester bent.

In dit boek staan de zeven initiaties van de Vierde Staal van Zuiverheid. Er staan diepgaande leringen in over hoe jij je intenties van angst naar liefde kunt verheffen. Dit helpt je te ontsnappen aan de tredmolen om te handelen volgens voorgeprogrammeerde intenties die gebrek proberen te compenseren. In plaats daarvan kun je achter jouw hogere intenties komen en ontdekken waarom je bent geïncarneerd. Je leert:

Hoe jij je intentie kunt verheffen boven machtsmisbruik

Hoe je aan intellectuele intenties kunt ontsnappen

Hoe je aan op angst gebaseerde reacties kunt ontkomen

Hoe je jouw oorspronkelijke motivatie kunt ontdekken

Hoe jij je hoogste creatieve intentie kunt zien

Hoe je het leven kunt dienen en tegelijkertijd je innerlijke vrede behouden

Hoe jij je hoogste intenties kunt manifesteren

**********

 

DE KOANS VAN JEZUS

The Jesus Koans

Kim Michaels – Vertaald door Tineke van der Zee

Al je wensen, al je verlangens naar de dingen van de wereld zijn vervangers voor het echte, innerlijke verlangen van je ziel – het verlangen naar vrede. Bij alles wat je vindt, vind vrede! Als er geen vrede in je ziel heerst, is er iets wat je nog niet opgegeven hebt.

Dit boekje bevat meer dan 475 pittige koans die je hart zullen openen, je geest uitdagen, je ziel laten glimlachen, je geest verfrissen en je nieuwe waardering geven voor de geheime wijsheid van Jezus.

Een paar koans:

Ik ben bij je, altijd.
Welk deel van ‘altijd’ begrijp je niet?

Uw zonden zijn u vergeven.
Helaas beschouwen veel mensen
dit als een blanco cheque.

Wetenschappers zeggen dat toevallige gebeurtenissen
een ordelijk universum hebben opgeleverd.
Hoe groot is de kans
dat zoiets gebeurt?

Heb je naaste lief als jezelf.
Zorg er dan eerst maar voor dat je van jezelf houdt!

Er is maar één ware religie.
Dat is de religie van onvoorwaardelijke liefde.
Laat de rest maar zitten!

Ik en mijn Vader zijn één.
Kom er ook bij!

**********

 

DE CHRISTUS IS IN JE GEBOREN

The Christ Is Born In You

Kim Michaels – Vertaald door Bert Menninga

Veronderstel dat je huidige overtuigingen over Jezus onvolledig zouden zijn – zou je dat dan willen weten?

Geloof jij dat Jezus naar de hemel gegaan is? Als dat zo is dan moet hij nu als een geestelijk wezen in leven zijn en aan alle menselijke beperkingen ontstegen zijn. Daarom kan Jezus ons gemakkelijk iets doorgeven – de enige vraag is of wij bereid zijn te luisteren naar wat hij te zeggen heeft.

Toen Jezus tweeduizend jaar geleden op aarde was, verwierpen veel mensen zijn leringen omdat ze niet bereid waren buiten het denkkader van hun orthodoxe leerstellingen en menselijke verwachtingen te kijken. Zullen de godsdienstige mensen van vandaag, in het bijzonder christenen, bereid zijn te luisteren naar wat Jezus in deze tijd te zeggen heeft?

In dit unieke boek spreekt Jezus door een menselijke boodschapper en geeft een nieuwe geestelijke leer die even transformerend is als zijn oorspronkelijke leer. Hij laat de uitdagingen zien waar geestelijke mensen vandaag de dag voor staan en hoe je zijn innerlijke leringen kunt gebruiken om ‘die geest in je te laten zijn, die ook in Christus Jezus was.’

Indien je door het orthodoxe christendom bent teleurgesteld of voelt dat Jezus in deze moderne tijd is achterhaald, dan zal dit boek je de werkelijke Jezus laten zien. In werkelijkheid is Jezus geen idool om te aanbidden maar een voorbeeld om te volgen. Mocht je voelen dat er iets mist aan je geestelijke leven, dan zul je het in dit boek vinden.

**********