Het doodsbewustzijn loslaten

Geascendeerde Meester Portia, 19 april 2019

Dit is trouwens een test die iedereen krijgt. Een test die Jezus ook kreeg om het niveau van meesterschap te bereiken waarop hij de open deur kon zijn voor het licht dat zo’n hoge vibratie had dat het ogenblikkelijk de materie kon veranderen en daardoor manifesteren wat mensen de wonderen van Christus hebben genoemd. Dit zijn geen wonderen in de traditionele zin, het is gewoon het openbaren van een hogere wet. Want zoals ik zei, is het niet mogelijk om de vibratie van de materie te veranderen met het dualiteitsbewustzijn. Zoals Jezus dat tot uiting bracht: “Met de mens is dit onmogelijk.” Met de menselijke, dualistische, het gescheiden, sterfelijke bewustzijn is het niet mogelijk om de materie te veranderen door de kracht van de geest.

De materie kan alleen maar veranderen door de kracht die je kunt uitoefenen in het fysieke rijk. En daarom zie je inderdaad dat de medische technologie haar kracht probeert te laten toenemen om ziekte door middel van kracht te veranderen, de ziekte te vernietigen, zelfs het lichaam tijdens dat proces te vernietigen. En je moet dan tot het ware besef komen dat Jezus kreeg, tegen het eind van zijn trainingsperiode, het ware besef, dat het – echt, eerlijk, absoluut, realistisch – mogelijk is om elke toestand in de materie in een oogwenk te veranderen – wanneer je jouw gedachten verandert.

Wat houdt je ervan af om dat te accepteren? Dat is het bewustzijn dat de ‘dood’ wordt genoemd. De dood wordt wel de laatste vijand genoemd, omdat de dood het gevoel is dat de materie permanent, moeilijk te veranderen, is. Maar daarachter zit het gevoel dat de materie echt is, dat het onafhankelijk van iets blijft bestaan. Dit wordt natuurlijk gebaseerd op de illusie van de gevallen wezens die tegen God rebelleerden en die de illusie hebben gecreëerd die hen van God en het koninkrijk van God heeft afgescheiden, door een wereld te creëren waarin God niet bestond. Daarom proberen ze dat doodsbewustzijn naar alle mensen te verspreiden. En als ze accepteren dat de dood onvermijdelijk is, accepteren dat de materie echt is, en gescheiden van God, geven zij hun licht aan de gevallen wezens die geen licht hebben, want zij kunnen dat vanbinnen niet ontvangen.

Waarom? Omdat zij ervoor hebben gekozen om zover als maar mogelijk is in de staat van gescheidenheid te treden. Er zijn gradaties van gescheidenheid; totdat je die bereikt, ontvang je nog licht van je IK BEN Aanwezigheid om je in leven te houden. Maar wanneer je de uiterste staat van gescheidenheid bereikt, kun je geen licht meer ontvangen, omdat je het niet wilt accepteren. Het is niet zo dat er geen licht is, dat God je dat licht onthoudt. Want ik zeg dat God zelfs het duisterste wezen dat je maar kunt voorstellen, of dat nu Lucifer is, Satan of wie ook maar, dat licht niet aan hen onthoudt. Want God wil nog steeds alleen maar dat zij terugkomen in dat eenzijn, maar je kunt zover komen dat je absoluut afwijst dat je het vermogen hebt, of de bereidheid, of het gevoel dat jij het waard bent, of wat dat ook maar kan zijn, om licht te ontvangen.

En vanaf dat punt kun je elke vorm van jou, elke vorm van bewustzijn, alleen nog maar in leven houden als je dat van anderen afpakt, die het nog wel van boven ontvangen, maar die er een lagere vibratie aan geven, door hun angst, boosheid of welke ander lagere gevoelens ook maar, die geen liefde zijn. En zo zie je mijn geliefden, dat deze wereld in een zwarte wolk zit van het doodsbewustzijn is gehuld. En daarom is de dood je laatste vijand. Omdat het heel moeilijk is om de illusie te overwinnen dat de materie echt bestaat.

Want per slot van rekening vertellen je vijf zintuigen je dat de materie echt is. En zelfs je analytische geest zegt dat de materie echt is. En daarom kun je dit niet in een oogwenk veranderen. Want je kunt niet met je dagelijkse denkgeest en de zintuigen zien dat er achter de materie die zo vast lijkt, alleen maar licht – bewustzijn – zit. En bewustzijn kan in een ogenblik veranderen.

Jullie hebben allemaal ervaren dat je in een ogenblik van gedachten kunt veranderen, van verdriet in blijdschap, of andersom. Bedenk eens hoe gemakkelijk je in een ogenblik van gedachten kunt veranderen. Denk er eens over na dat vrouwen heel vaak ervan worden beschuldigd dat zij duizendmaal van gedachten veranderen. Maar realiseer je dat de waarheid is dat vrouwen meer zijn afgestemd op de waarheid dat je volmaakt het recht hebt om op elk moment van gedachten te veranderen. Want God heeft je vrije wil gegeven. Dus wie zegt dan dat jij, omdat je voor een bepaalde gemoedstoestand hebt gekozen – een dag later, een decennium later, of tienduizend incarnaties later – nog steeds tot in het oneindige in die gemoedstoestand moet blijven?

Dat is het doodsbewustzijn, mijn geliefden. Het doodsbewustzijn zegt dat jij, als je eenmaal van de verboden vrucht hebt geproefd, deel het genomen aan het dualiteitsbewustzijn, nooit die bewustzijnsstaat mag loslaten. De Kerk van Satan zegt dat je als je eenmaal lid bent geworden, daarna het lidmaatschap nooit meer kunt opzeggen, want je hebt je ziel aan de duivel verkocht en die kun je nooit weer terugkrijgen. Maar de waarheid is natuurlijk dat er nooit iets permanent is in het materiële rijk. Iets wat onecht is, kan nooit permanent iets beïnvloeden wat echt is.

En wanneer jij begrijpt dat jij echt bent, weet je dat geen enkele belofte die je hebt gedaan, geen vloek die er op jou rust, geen illusie, jou er langer van kan tegenhouden, op het moment dat jij besluit dat jij niet meer de persoon bent die die belofte heeft gedaan of die fout heeft gemaakt, of het doodsbewustzijn heeft geaccepteerd. Je bent herboren, en daardoor ben je vrij. Je bent vrij om te Zijn wie je bent. Want God in jou zal zeggen: “Ik zal zijn wie ik zal zijn. En nu kies ik ervoor om méér te zijn dan ik was.” En door die keuze ben jij vrij.