‘Gods uitverkoren volk’ zijn degenen die uit hoogmoed zijn gevallen

Geascendeerde Meester Saint Germain, 4 juli 2005

Toen God Mozes naar de Israëlieten stuurde, zond hij hem niet naar een specifieke groep mensen. Dit staat eenvoudig symbool voor een bepaalde bewustzijnsstaat. Wat houdt het in om Gods uitverkoren volk te zijn? Wie was Gods uitverkoren volk, en wie zijn dat tegenwoordig?

Welnu, Gods uitverkoren volk zijn natuurlijk de mensen die in het spirituele rijk als de engelen, de vertegenwoordigers van God, werden geschapen. Zo werden zij geschapen; zij werden geschapen om de engelen in de hogere rijken te worden die de energie van God in de lagere rijken zouden verlagen. En daarom werden zij het eerst door God geschapen en daarom kan men zeggen dat zij door God uitverkoren werden om die belangrijke rol te spelen om het licht voor alle anderen te verlagen. Maar zij raakten bedwelmd door hun hoogmoed en zij vielen, zij behielden hun hoogmoed en zij bezitten die tegenwoordig nog steeds.

En toen Mozes dus naar de Israëlieten werd gezonden, werd hij als symbool gestuurd van de boodschapper van God die bij degenen komt die uit hoogmoed vielen. Zij denken dat zij de belangrijkste wezens zijn. Zij denken dat zij Gods uitverkoren volk zijn en juist daarom kregen zij de boodschap dat zij Gods uitverkoren volk waren.

Het was een test voor hen om te beseffen dat zij voor een hoge stand – zij werden geschapen voor een bepaalde hoge positie, maar dat zij die positie alleen met absolute nederigheid konden uitvoeren, waaronder de nederigheid om bereid te zijn degenen te dienen die zij als degenen die onder hen kwamen, beschouwden – en dat degenen die in zekere zin onder hen kwamen, omdat zij later waren geschapen om de zonen en dochters van God te zijn die door de materiële wereld heen zouden evolueren, omhoog naar de Spirituele rijken, tot zij het volledige Godbewustzijn zouden krijgen dat de engelen vanaf het begin dat zij geschapen werden, al hadden gekregen.

Dus wanneer je de vergelijking begrijpt, besef je dat Gods uitverkoren volk op aarde zijn natuurlijk niet een erg hoge positie is. Omdat het betekent dat je door hoogmoed bent gevallen en dat je naar binnen moet gaan, in de spiegel kijken, naar de balk in jouw eigen oog kijken, in plaats van naar degenen die beneden jou in rang staan, maar zeker niet beneden jou in nederigheid. Heeft Christus niet gezegd: “Laat degene die de grootste onder jullie wil zijn, de dienaar van allen zijn.” (Marcus 10:44). En dat is natuurlijk nog een motto dat in het Aquariustijdperk hoog in het vaandel zou kunnen staan.

Dit is een deel van een langere lering. Het hele dictaat kun je hier lezen.